Важлива інформація щодо обмежень та скасувань рейсів, пов'язаних з епідеміологічною ситуацією

Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Авіаційні Правила України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджені наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року №1239, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної авіаційної авіаціїної служби України від 14 серпня 2020 року №1126;

Повітряний кодекс України;

Монреальська конвенція 1999 року;

резолюції та рекомендована практика Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA);

Керівництво з забезпечення доступності повітряного транспорту для інвалідів. Doc 9984 (ICAO).

 

ТЕРМІНИ ТА ЗНАЧЕННЯ

Авіакомпанія – субєкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом, і має назву ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна».

Авіаційний перевізник (далі – авіаперевізник) суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом: український авіаперевізник – на підставі ліцензії, а також сертифіката експлуатанта, виданого Державіаслужбою; іноземний авіаперевізник – на підставі відповідного документа компетентного органу іншої країни, який відповідає положенням міжнародних договорів, що є обов’язковими для України. Термін «авіаперевізник» включає працівників, представників і підрядників авіаперевізника, якщо цими Авіаційними Правилами не передбачено інше.

Автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система система (далі - АСБ/ГРС), яка забезпечує відображення інформації про розклад рейсів, наявність місць і тарифи авіакомпанії і за допомогою якої здійснюється бронювання послуг повітряних перевезень.

Агент з обслуговування суб'єкт наземного обслуговування, уповноважений авіаперевізником здійснювати операції з наземного обслуговування пасажирів і багажу.

Акт про неналежне перевезення багажу («PIR» Property Irregularity Report) – документ, оформлений агентом з розшуку багажу в аеропорту в присутності пасажира негайно при виявленні та фіксації факту втрати багажу, пошкодження багажу, нестачі вмісту багажу або затримки в перевезенні багажу, який підписується агентом з розшуку багажу та пасажиром.

Багаж («BAG» – baggage) предмети, майно та інша особиста власність пасажира, які перевозять на повітряному судні.

Багажна ідентифікаційна бирка – документ, виданий авіаперевізником для ідентифікації зареєстрованого багажу.

Багаж наднормовий – частина (маси/ваги) багажу, що перевищує встановлену авіакомпанією норму безоплатного перевезення багажу або потребує обов’язкової оплати незалежно від зазначеної норми.

Багажна квитанція – частина квитка, що засвідчує прийняття до перевезення зареєстрованого багажу.

Бронювання (або резервування) – попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення пасажира або попереднє замовлення обсягу і тоннажу на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення багажу (вантажу).

Виключні умови – умови, за яких авіаперевезення пасажирів і багажу не підпадає під звичайні операції і процедури експлуатації цивільних повітряних суден, у тому числі умови, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха чи аварії тощо.

Відмова в перевезенні – відмова авіаперевізника в перевезенні пасажира або його багажу рейсом, незважаючи на його присутність для посадки на борт, крім наявності для відмови у посадці таких підстав: охорона здоров’я, забезпечення безпеки, неналежне оформлення необхідної для перевезення документації (паспорт, віза, квиток тощо).

Внутрішнє перевезення - перевезення пасажирів і багажу між пунктами, розташованими на території України.

Групове перевезення – перевезення групи осіб, що мають спільну мету подорожі. Групове перевезення має бути визначене в бронюванні. Мінімальна кількість осіб у групі встановлюється авіаперевізником.

Департовані особи – особи, які прибули в країну законним чи незаконним шляхом, яким через певний час було наказано виїхати з країни за розпорядженням державних органів (конвойовані та не конвойовані).

Дипломатичний багаж – дипломатична пошта, що перевозиться дипломатичним кур'єром.

День – календарний день, включаючи усі дні тижня, святкові і неробочі дні. Для визначення строку дійсності перевізної документації, актів та інших документів, а також строків закінчення перевезення, строків давності для пред'явлення претензій відлік починається з 00 годин 00 хвилин доби, наступної за добою, коли сталася подія або вчинено дію. Залишок часу цієї доби до розрахунку не береться. Якщо закінчення строку, зазначеного вище, припадає на святковий або вихідний день, то днем закінчення строку є перший за ним робочий день.

Догляд - процедура контролю на безпеку з використанням технічних або інших засобів, що застосовується для виявлення зброї, вибухових речовин, предметів або пристроїв, які можуть бути використані для вчинення акту незаконного втручання.

Договір чартеру (фрахтування) повітряних суден – договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину місткості в одному чи кількох повітряних суднах на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу.

Електронний квиток – електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки.

Електронний купон – частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання перевізника.

Зареєстрований багаж – багаж пасажира, який прийнятий перевізником під свою відповідальність для перевезення та своєчасної доставки і на який перевізник оформив багажну квитанцію та видала багажну ідентифікаційну бирку.

Застосовані закони – закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють здійснення повітряних перевезень пасажирів і багажу будь-якої держави, з території, на територію та через територію якої здійснюються перевезення пасажирів та багажу.

Зіпсований квиток – квиток, стан якого з вини пасажира не дає змоги прочитати інформацію, що міститься у ньому.

Змішане перевезення – перевезення, що здійснюється з використанням різних видів транспорту за одним перевізним документом за участю повітряного транспорту.

Знижка – установлене Правилами авіакомпаніі зниження застосованого тарифу.

Зупинка на маршруті («Stopover») – попередньо узгоджена між авіаперевізником і пасажиром тимчасова зупинка в будь-якому пункті, крім пунктів відправлення та призначення.

Інтерлайн-угода («Іnterline») – угода про взаємне визнання перевізної документації та проведення відповідних взаєморозрахунків.

Квитанція про оплату наднормового багажу – документ, що підтверджує оплату перевезення наднормативного багажу або предметів, перевезення яких підлягає обов`язковій оплаті, а також засвідчує оплату зборів за оголошену цінність багажу.

Квиток (пасажирський квиток та багажна квитанція) – виданий авіаперевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний квиток, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони.

Код авіаперевізника – умовне літерне або літерно-цифрове позначення авіаперевізника, надане йому Міжнародною асоціацією повітряного транспорту (IATA) відповідно до встановленого порядку, яке застосовується для ідентифікації повітряного перевізника в АСБ/ГРС.

Комерційні угоди – будь-які угоди між перевізником, крім агентської угоди, що стосуються надання ними спільних послуг, пов'язаних з повітряними перевезеннями пасажирів та багажу.

Компенсація в порядку регресу – компенсація витрат за рахунок третьої особи.

Користувач - особа, яка користується повітряним транспортом або має намір користуватися ним.

Маршрут-квитанція («Itinerary/Receipt») – документ (документи), який (які) є складовою частиною електронного квитка і містить(ять) необхідні відомості (наприклад, прізвище пасажира, маршрут, рейс, дату й час перевзення, номер бронювання, клас обслуговування, тариф тощо), сповіщення та повідомлення.

Міжнародне перевезення - перевезення, під час якого пункт відправлення і пункт призначення незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантаження, розташовані або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджену зупинку передбачено на території іншої країни.

Місце відправлення – пункт, зазначений у квитку, з якого починається перевезення пасажира та/або багажу.

Місце призначення – пункт, зазначений у квитку, в якому закінчується перевезення пасажира та/або багажу.

Місце трансферу (пункт трансферу) – проміжний аеропорт (пункт), зазначений у квитку, у якому, відповідно до договору повітряного перевезення, пасажир протягом 24 годин здійснює пересадку з одного рейсу на іншій для подальшого проходження по маршруті.

Монреальська конвенція Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, вчинена 28 травня 1999 року в місті Монреалі.

Надзвичайні обставини – обставини, які призводять до тривалої затримки або скасування одного або більше рейсів, навіть якщо відповідним авіаперевізником було вжито всіх розумних заходів, щоб запобігти затримкам або скасуванням. Надзвичайними обставинами є, зокрема, але не виключно, військові дії, масові безлади, диверсії, ембарго, пожежі, паводки чи інші стихійні лиха, вибухи, дії чи бездіяльність державних органів, страйки, технічні перешкоди, що виникли внаслідок відмови та збоїв, несправностей систем електропостачання, зв’язку, комунікацій, обладнання, програмного забезпечення. Технічні несправності повітряного судна не є надзвичайними обставинами.

Незареєстрований багаж (ручна поклажа) – багаж пасажира, який під час перевезення перебуває за згодою авіакомпанії в салоні повітряного судна під контролем пасажира і засвідчується спеціальною биркою.

Несупроводжуваний багаж – багаж, який прийнято до перевезення окремо від пасажира і оформлено за авіаційною вантажною накладною.

Нормальний тариф повний тариф без будь-яких обмежень щодо застосування, встановлений для обслуговування першого, бізнес-, преміум-класів, економічного класу обслуговування, який передбачає максимальну гнучкість щодо бронювання місця, оформлення квитка, терміну зупинки, комбінування тарифів, перебронювання та зміни дати і маршруту, відмови у перевезенні тощо.

Опублікований тариф – тариф, представлений в опублікованій структурі тарифів авіакомпанії.

Основне й постійне місце проживання – одне зафіксоване й постійне місце проживання пасажира на момент події. Громадянство пасажира не є визначальним фактором для визначення постійного місця проживання.

Основне місце діяльності авіаперевізника місцезнаходження головного офісу, за яким здійснюються основні адміністративно-організаційні та фінансові функції авіаперевізника.

Остаточний час оформлення пасажирів та багажу – час, після закінчення якого пасажири, які не встигли пройти реєстрацію або не встигли на посадку на борт повітряного судна, не приймаються перевізником до перевезення відповідним рейсом.

Пасажир – фізична особа, яка перевозиться повітряним судном за згодою перевізника відповідно до договору перевезення, крім членів екіпажу та додаткових спеціалістів на борту повітряного судна, працівників експлуатанта повітряного судна, уповноваженого представника відповідного національного органу регулювання та осіб, які супроводжують вантаж.

Пасажир з обмеженою рухливістю або пасажир з інвалідністю (Passenger with reduced mobility – «PRM») - пасажир, рухливість якого під час використання транспортного засобу є обмеженою внаслідок фізичної (сенсорної або опорно-рухової, постійної або тимчасової) чи розумової недієздатності або з будь-якої іншої причини, зокрема через похилий вік, стан якого потребує відповідної уваги та пристосування до його особливих потреб під час обслуговування пасажирів.

Пасажир транзитний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення далі перевозиться тим самим рейсом, яким він прибув до проміжного аеропорту.

Пасажир трансферний – пасажир, який згідно з договором повітряного перевезення направляється в пункт трансферу (пересадки) одним рейсом, а далі перевозиться іншим рейсом того самого або іншого перевізника.

Пасажирський купон (пасажирська квитанція) – частина пасажирського паперового квитка, яка залишається у пасажира після здійснення перевезення і до якої додаються повідомлення щодо умов перевезення пасажира.

Підтверджене бронювання – бронювання, зроблене в АСБ/ГРС і підтверджене авіаперевізником. Позначається у квитку (електронному квитку) позначкою «ОК».

Повернення коштів – виплата пасажирові або особі, яка його представляє, частини або всієї вартості перевезення або обслуговування, які були ним раніше оплачені, але не використані.

Повітряне перевезення – перевезення пасажирів і багажу, що здійснюється повітряним судном на підставі договору повітряного перевезення. Перевезення може бути міжнародним або внутрішнім.

Польотний купон – частина пасажирського квитка або в разі електронного квитка - електронний купон, у якому визначено відповідні місце відправлення та місце призначення, між якими купон є дійсним для перевезення пасажира і багажу.

Посадковий талон (boarding pass) - документ (паперовий або мобільний), який підтверджує право пасажира на посадку до повітряного судна, що надається на підставі реєстрації пасажира на рейс. Мобільний посадковий талон (Mobile Boarding Pass) - адаптований для відображення на екрані електронного пристрою посадковий талон, який містить, окрім особистих даних, інформацію про рейс та спеціальний штрих-код для зчитування сканером в аеропорту. Повідомлення на електронну пошту або SMS-повідомлення не є мобільним посадковим талоном.

Потенційно небезпечні пасажири – категорія пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку (конвойовані, депортовані) в супроводі вповноважених співробітників відповідних органів.

Пошкодження багажу – шкода, при якій внаслідок фізичних або хімічних змін багаж частково або повністю знецінюється і стає непридатним для подальшого використання.

Правила авіакомпанії – правила, інструкції та технології, встановлені авіакомпанією, які використовуються під час повітряних перевезень пасажирів та/або багажу, у тому числі правила повітряних перевезень пасажирів і багажу, правила застосування тарифів, стандарти та настанови з обслуговування пасажирів і багажу, порядок розгляду претензій.

Правила застосування тарифів - установлені авіаперевізником умови використання тарифів, які передбачають визначення території продажу, сезону продажу та рейсів, на які можна придбати квитки за певним видом тарифу, можливість комбінування з іншими видами тарифів та зупинки у проміжному пункті, дитячі знижки, правила повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, умови перебронювання, норму безкоштовного перевезення багажу, можливість передачі пасажира для перевезення іншій авіакомпанії тощо.

Претензія – складена у письмовій формі вимога заінтересованої особи про поновлення прав, відшкодування заподіяної шкоди, що виникла в результаті внутрішнього або міжнародного повітряного перевезення, виплату компенсації тощо.

Регулярне повітряне перевезення – повітряне перевезення, під час якого всі місця для перевезення пасажирів, багажу і пошти доступні для загального платного користування, а перевезення здійснюється між одними і тими самими пунктами відповідно до опублікованого розкладу чи в установлені проміжки часу, або з частотою, яка свідчить про регулярність польотів.

Рейс - політ повітряного судна (за розкладом або поза розкладом), який виконується в одному напрямку від початкового пункту відправлення до кінцевого пункту призначення маршруту.

Рейс з надлишком броні – рейс, на який кількість пасажирів, які мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

Розумні заходи - адекватні заходи, які вживаються авіакомпанією з метою відвернення або зменшення шкоди (збитків), завданих пасажиру.

Розумні строки – період часу, розумна межа тривалості якого при повітряному перевезенні пасажира (багажу) складає дві години або більше – щодо всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше; три години або більше – для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів; чотири години або більше – для всіх інших рейсів.Сегмент маршруту – частина перевезення між двома пунктами, яка є складовою частиною повного маршруту і оформлюється на одному польотному купоні.

Службові тварини - тварини (зазвичай собаки або інші тварини), які знаходяться під контролем пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що супроводжує такого пасажира, з метою надання пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю фізичної та/або емоційної підтримки за умови, що присутність тварин на борту повітряного судна не ставить під загрозу безпеку польоту, не є загрозою для інших пасажирів та відповідає санітарно-гігієнічним нормам.

Службовий пасажир (пільговий пасажир) – пасажири (робітники авіакомпанії, члени їх сімей, а також інші службові співробітники авіаційних прідприємств), котрі мають квиток з наступними знижками згідно з затвердженими правилами авіакомпаніхї, що відповідають рекомендацім IATA: (ID - промислова знижка/DM - знижка для персоналу третьої сторони) та/або слідують рейсом для виконання службових обо’язків (що підтверджується відповідним наказом авіакомпанії).

Спеціальне право запозичання (далі –- СПЗ) – розрахункова грошова одиниця, яка використовується Міжнародним валютним фондом (далі – МВФ).

Спеціальний тариф – опублікований перевізником тариф, що має певні обмеження у частині його застосування.

Спеціальні умови – умови перевезення пасажирів і багажу, які виникають унаслідок невідповідності положень цих Авіаційних правил правилам іншої країни, або якщо правилами іншої країни встановлено більш низький рівень щодо умов перевезень, ніж встановлений цими Авіаційними правилами, або якщо іншою країною вимагається дотримання її правил і при цьому ставиться під загрозу виконання договору повітряного перевезення.

Суб’єкт авіаційної діяльності - фізичні та юридичні особи незалежно від форми власності, відомчої підпорядкованості, які провадять діяльність у галузі цивільної авіації.

Суб’єкт наземного обслуговування - суб’єкт авіаційної діяльності, який надає послуги з наземного обслуговування.

Суб'єкт, що надає агентські послуги з продажу повітряних перевезень (далі – агент з продажу) юридична особа, яка здійснює діяльність з продажу повітряних перевезень за дорученням авіаперевізника або генерального агента на підставі договору.

Тариф – сума, встановлена перевізником за перевезення пасажира, або одиниці маси або обсягу багажу (вантажу) на відповідній повітряній лінії за відповідним класом обслуговування.

Тарифні нормативи – установлені й опубліковані авіаперевізником тарифи та правила їх застосування.

Узгоджені місця зупинки – пункти, крім місць відправлення і призначення, які визначено у квитку або наведено в розкладі руху авіаперевізника як заплановані пункти зупинок на маршруті перевезення.

Чартерне повітряне перевезення – нерегулярне повітряне перевезення, що здійснюється на підставі договору чартеру (фрахтування), за яким авіаперевізник надає фрахтівнику або фрахтівникам за плату визначену кількість місць або всю місткість повітряного судна на один або декілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу або пошти, що зазначені фрахтівником.

Чартерний рейс із бізнес-метою – чартерний рейс, для виконання якого вся ємність повітряного судна фрахтується однією фізичною або юридичною особою виключно для власних потреб (без права продажу ємності третій особі) з метою перевезення пасажирів та/або вантажу і не розподіляється між іншими фрахтувальниками. При цьому кількість пасажирів, які перевозяться, не може перевищувати 15 осіб, а вантаж – 2 тонни.

Частково втрачений багаж прибуття багажу пасажира в пункт призначення у меншій кількості по масі у порівнянні з даними, зазначеними у перевізних документах пасажира

Члени сім’ї - особи, які перебувають у шлюбі, батьки осіб, які перебувають у шлюбі, діти, у тому числі усиновлені, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки, утриманці, визнані згідно із законом. У правилах авіаперевізника перелік осіб, що належать до членів сім’ї, може бути розширено.

 

СКОРОЧЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

DBRDemage Report /Акт про пошкодження багажу

LDM – Load Message/Телеграма про завантаження рейсу.

PIR – Passenger Irragylarity Report/Акт про неналежне перевезення багажу.

PNR – Personal Name Record/Номер бронювання.

SSR – Spesial Services Requirement/Коди спеціального обслуговування

АСБ/ГРС – автоматизована система бронювання/глобальна розподільна система.

МІУ – Міністерство інфраструктури України.

ПС – повітряне судно.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила розроблено на підставі Авіаційних правил України «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджених наказом Державіаслужби України від 26 листопада 2018 року № 1239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державної авіаційної авіаціїної служби України від 14 серпня 2020 року №1126 (далі – Авіаційні Правила) та Повітряного кодексу України. У тих аспектах повітряних перевезень пасажирів і багажу, які не висвітлені у цих правилах, ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» підпорядковується положенням Повітряного кодексу України та Авіаційним правил. За умови виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цих правил перевага віддається текстові Авіаційних правил і положень Повітряного кодексу України.
 2. Забезпечення авіаційної безпеки під час авіаперевезень пасажирів та багажу здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері авіаційної безпеки.
 3. Метою цих правил є встановлення загальних умов перевезення пасажирів і багажу повітряним транспортом ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», за яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи і відповідальність суб'єктів господарської діяльності під час повітряних перевезень пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що належить до цих перевезень.
 4. Контроль за дотриманням цих правил покладається на керівництво ТОВ «Азур Ейр Україна».

 

ІІ. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ.

ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 1. Ці правила є обов’язковими та застосовуються до будь-якого міжнародного і внутрішнього перевезення пасажирів та/або багажу за винагороду або безкоштовно з/до аеропортів, розташованих на території України, а також для пасажирів ТОВ «Авіакомпанія «Азйр Ейр Україна».
 2. Усі перевезення пасажирів і багажу, що зазначені в пункті 1 цієї глави, є предметом правил авіакомпанії, а також тарифних нормативів авіакомпанії, чинних на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка), якщо таку дату не можна визначити – на дату початку перевезення.

  Під час перевезення пасажирів і багажу застосувуються положення Авіційних правил, правил авіакомпанії, тарифи і збори, чинні на дату видачі квитка (оформлення електронного квитка).

  Зміни, які вносяться до Авіаційних правил та цих правил авіакомпанії, в тому числі до тарифних нормативів авіакомпанії, не можуть бути застосовані до договору повітряного перевезення пасажира і багажу, якщо вони набрали чинності після укладення такого договору, крім випадків, передбачених законодавством України.
 3. Ці правила погоджені з уповноваженим органом з питань цивільної авіації - Державною авіаційною службою України, спрямовані на підвищення ефективності та якості перевезень та містять стандарти та нормативи якості, відповідальності за обслуговування пасажирів не нижчі за рівень установлених вимог Авіаційних правил.

  Умови договору на виконання чартерного рейсу з бізнес-метою не мають суперечити положенням Авіаційних правли, цих правил та мають включати положення щодо прав пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу.
 4. Авіаційні правила та ці правила авіакомпанії не використовуються під час перевезень пасажирів і багажу, що здійснюються за виключних умов, які не підпадають під звичайні операції та процедури організації перевезень пасажирів та багажу, у тому числі умовам, за яких здійснюються перевезення миротворчого контингенту, перевезення для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварії тощо.
 5. Авіакомпанія має право здійснити одне або серію перевезень пасажирів і багажу на спеціальних умовах у разі неможливості забезпечити перевезення відповідно до Авіаційних правил, цих правил. Рівень якості та безпеки під час таких перевезень має відповідати вимогам Авіаційних правил.

  Правила авіаперевізника щодо використання спеціальних тарифів і умов перевезень окремих категорій пасажирів і багажу є спеціальними умовами.
 6. Контроль за дотриманням Авіаційних правил, цих правил авіакомпанії покладається на уповноважений орган з питань цивільної авіації.

 

III. ДОГОВІР ПЕРЕВЕЗЕННЯ. КВИТОК

Глава 1. Договір перевезення пасажира та/або багажу

 1. Повітряні перевезення виконуються на підставі договору між авіакомпанією і пасажиром.
 2. Укладення договору повітряного перевезення та його умови підтверджуються квитком, який видається пасажиру авіакомпанією або її агентом з продажу
 3. Квиток надає право пасажиру, зазначеному у квитку, на переліт відповідним рейсом (рейсами) і зобов'язує авіакомпанію здійснити перевезення пасажира і його багажу та також надати інші послуги відповідно до договору повітряного перевезення, крім випадків, визначених у пункті 5 цієї глави.
 4. Умови договору додаються до квитка і мають містити інформацію для пасажирів про обмеження відповідальності під час перевезення пасажира та багажу, про податки і збори; час початку та закінчення реєстрації на рейс, посадки у повітряне судно; інформацію щодо зареєстрованого багажу та ручної поклажі; строки пред’явлення претензій щодо неналежного перевезення пасажирів та багажу; інформацію щодо заборони перевезення окремих речей у зареєстрованому багажі або у ручній поклажі; права пасажирів у разі відмови у перевезенні, скасування чи тривалої затримки рейсу; адресу авіаперевізника, за якою пасажири мають змогу направляти свої звернення; іншу інформацію, яку авіаперевізник вважає необхідною для пасажира.

  Умови договору перевезення, що додаються до квитка, не повинні суперечити Монреальській конвенції, Повітряному кодексу України, Авіаційним правилам та цим правилам.
 5. Особа не має права на переліт рейсом, а авіакомпанія або особа, уповноважена авіакомпанією, має право визнати квиток недійсним, у разі:
  – пред'явлення особою пошкодженого квитка або квитка зі змінами, внесеними не авіакомпанією або її уповноваженим агентом з продажу;
  – встановлення, що квиток придбано за фальшивою/краденою або недійсною платіжною карткою (кредитною карткою);
  – особа не пред'явить квиток, який містить польотний купон на відповідний рейс, усі інші невикористані польотні купони, а також пасажирський купон;
  – у квитку виявлено порушення послідовності використання польотних купонів з вини пасажира;
  – квиток був заявлений як утрачений;
  – квиток підроблений або фальшивий;
  – у квитку відсутні отиск валідатору і дата продажу;
  – квиток змінений не авіакомпанією або її уповноваженим агентом;
  – квиток придбаний у фізичної або юридичної особи, що не є представником або агентом авіакомпанії
  – встановлення, що неправильно застосованні тарифи або пасажиром нездіймнена оплата вартості повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або агента з продажу.
 6. Квитки, що визнані недійсними з вини авіакомпанії, за потреби пасажира в перевезенні підлягають переоформленню. Квитки, визнані недійсними з причини, яка не залежить від авіакомпанії, підлягають вилученню без переоформлення.
 7. Особа, яка виявлена на борту ПС під час передпольотної перевірки без квитка або з квитком, який авіакомпанія визнала недійсним, підлягає висадці з борту повітряного судна.
 8. У всіх випадках визнання квитка недійсним або виявлення на борту повітряного судна особи без квитка або з квитком, визнаним авіакомпанією недійсним, авіакомпанією або особою, що представляє її інтереси, складається відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишается у авіакомпанії.
 9. Пасажир зобов'язаний зберігати квиток та інші перевізні документи до закінчення перевезення, а у разі виникнення у нього претензії – до часу її вирішення.

  Квиток та інші перевізні документи, що видавалися пасажиру, повинні бути пред'явлені на першу вимогу уповноважених посадових осіб авіакомпанії (аеропорту, агента з обслуговування тощо).

Глава 2. Утрачений або зіпсований квиток

 1. У разі втрати або псування квитка (його частини) пасажиром авіакомпанія за клопотанням пасажира може замінити такий квиток (його частину) шляхом видачі дубліката квитка за умови підписання пасажиром угоди про відшкодування авіакомпанії збитків до вартості оригіналу квитка, які зазнала або може зазнати авіакомпанія у зв'язку з використанням оригіналу квитка третьою особою. Якщо пасажир не підписує таку угоду, авіакомпанія, яка видає дублікат квитка, має право вимагати від пасажира сплатити його повну вартість. Авіакомпанія має право на стягнення з пасажира плати за послуги з оформлення дубліката паперового бланку квитка, як на внутрішніх рейсах, так і міжнародних, у розмірі 50 USD (або еквівалентом в іншій валюті), якщо втрата або псування не були зумовлені її недбальством (її агента). За втрату електронного квитка (маршрут-квитанції) та оформлення його копії стягнення не передбачається. У разі втрати або псування квитка іншого перевізника дублікат квитка оформлюється тільки за наявності письмової згоди такого перевізника.
 2. Авіакомпанія має право відмовити пасажиру у видачі дубліката квитка, якщо:
  – пасажир не підписав угоду, передбачену пунктом 1 цієї глави, і відмовився оплатити послуги з оформлення дубліката квитка;
  – пасажир вимагає видачі дубліката квитка в аеропорту в день здійснення рейсу, якщо до вильоту рейсу згідно з розкладом менше ніж три години або рейс здійснюється у години, коли офіс авіакомпанії, який повинен надати згоду, не працює. Дублікат авіаквитка видається тільки на невикористану частину маршруту перевезення.

Глава 3. Заборона передачі квитка

 1. Квиток може бути використаний для перевезення лише тієї особи, прізвище та ім'я якої зазначені у квитку.
 2. З метою виконання вимог пункту 1 цієї глави авіакомпанія має право вимагати від пасажира ідентифікувати себе.

Глава 4. Строк чинності квитка

 1. Строк чинності квитка охоплює:
  – загальний строк чинності квитка;
  – строк чинності для перевезення.
 2. Загальний строк чинності квитка визначається періодом часу з дати його оформлення і до закінчення строку, який передбачено для отримання коштів за невикористаний квиток правилами застосування тарифів авіакомпанії.
 3. Загальний строк чинності квитка дає право пасажиру використати квиток для всіх операцій, передбачених правилами авіакомпанії, у тому числі для отримання місця на визначені рейс і дату, що зазначені у квитку, повернення вартості повністю або частково невикористаного перевезення та здійснення інших розрахунків, що встановлені Авіаційними правилами та правилами авіакомпанії.
 4. Квиток з гарантованою датою вильоту надає право на перевезення пасажира і його багажу від зазначеного в ньому початкового аеропорту, аеропорту трансферу, зупинки або аеропорту зворотного перевезення тільки в день і рейсом, які зазначені у квитку.
 5. Квиток з відкритою датою надає право на перевезення пасажира і його багажу з відповідного аеропорту тільки після здійснення бронювання та внесення до квитка авіакомпанією або уповноваженою нею на це особою дати вильоту, часу вильоту та номера рейсу.
 6. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частину квитка використано, або з дати його видачі, якщо не використано весь квиток.
 7. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.

Глава 5. Продовження строку чинності квитка

 1. Строк чинності квитка, незалежно від виду застосованого тарифу, продовжується, якщо авіакомпанія:
  – не може надати місце на рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
  – скасовує рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання;
  – пропустить узгоджене місце зупинки;
  – не виконає рейс у розумні строки понад час відправлення рейсу, який зазначений у квитку;
  – своїми діями призведе до того, що пасажир не встигне на пересадку на інший стикувальний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, де зазначено й попередній рейс;
  – не може надати обслуговування відповідно до оплаченого класу обслуговування. У такому разі за згоди пасажира на подальше перевезення строк чинності його квитка має бути продовжено на час до виконання першого рейсу, на якому є місце для такого пасажира в оплаченому класі обслуговування;
  – у разі хвороби пасажира або члена його родини, що подорожує разом з ним на ПС, за умови пред'явлення відповідної довідки закладу охорони здоров'я.
 2. Якщо пасажир після початку подорожі не може її продовжити протягом строку чинності квитка для перевезення у зв'язку із хворобою чи іншими обставинами, авіакомпанія може продовжити строк чинності такого квитка до часу, коли пасажир зможе продовжити подорож, або до першого рейсу авіакомпанії, на якому є місце в оплаченому класі обслуговування, після такої дати і з місця, де подорож була перервана. Факт хвороби чи інших обставин має підтверджуватися відповідною довідкою закладу охорони здоров'я. У такому випадку авіакомпанія також може продовжити строк чинності квитків осіб, які супроводжують такого пасажира.
 3. У разі смерті дружини (чоловіка) або члена сім'ї пасажира, який не розпочав подорож, або в разі смерті пасажира на маршруті особам, що супроводжують такого пасажира, може бути продовжено строк чинності квитків, а також збільшено строк мінімального перебування у пункті події. Продовження строку чинності квитків має здійснюватися після одержання належним чином оформленого свідоцтва про смерть і на період, що не перевищує 45 днів з дати смерті пасажира.

  При застосуванні цих правил членами сім'ї фізичної особи вважаються її батьки та батьки її чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти, опікуни, баба, дід, рідні брати, сестри, онуки та інші утриманці, визнані згідно із законом. Також авіакомпанія може розширити перелік осіб, що належать до членів сім'ї померлого пасажира.

Глава 6. Послідовність польотних купонів

 1. Авіакопанія приймає польотні купони до повітряного перевезення лише послідовно, починаючи з першого аеропорту відправлення, визначеного у квитку. Квиток визнається недійсним, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні пасажира та поверненні йому вартості невикористаних польотних купонів, якщо пасажир порушив послідовність використання польотних купонів не з вини авіаперевізника, його агентів з продажу та/або обслуговування.
 2. Пасажирський купон та всі невикористані польотні купони, які не було повернуто авіакомпанії, залишаються у пасажира протягом подорожі і мають бути надані авіакомпанії на її запит.
 3. Якщо пасажир відмовляється від перевезення на одному із сегментів маршруту, що призводить до порушення використання польотних купонів, встановленого пунктом 1 цієї глави, і бажає скористатись іншими сегментами маршруту або зворотним рейсом, то пасажир повинен попередити про це авіакомпанію та переоформити квиток.

Глава 7. Клас обслуговування

 1. Авіакомпанія повинна надати пасажиру обслуговування згідно з придбаним класом обслуговування. Авіакомпанія (або агент з продажу) зобов’язана під час бронювання та/або оформлення квитка поінформувати пасажира щодо обслуговування, яке надається у відповідному класі.
 2. Пасажир приймається до перевезення у класі обслуговування, визначеному в польотному купоні, на дату польоту і відповідний рейс, на який пасажир має підтверджене бронювання.
 3. Якщо квиток видається без підтвердженого бронювання (статус бронювання інший ніж "ОК"), місце бронюватиметься на запит пасажира під час реєстрації за умови наявності такого місця в оплаченому класі обслуговування на відповідному рейсі. Якщо для здійснення бронювання недостатньо часу, пасажир може бути прийнятий до перевезення без здійснення бронювання.
 4. Авіакомпанія має право як з технічних, так і з комерційних причин підвищити або понизити клас обслуговування. У разі пониження класу обслуговування авіакомпанія зобов'язана якомога раніше повідомити про це пасажира та запропонувати відповідну компенсацію з урахуванням положень глави 5 розділу XV цих правил.

Глава 8. Строк і умови пред'явлення квитків з метою повернення сплачених сум

 1. Пасажир може пред’явити авіакомпанії квиток для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане перевезення, якщо це передбачено правилами застосування тарифів, у таких випадках:
  – до початку перевезення, або
  – протягом усього строку чинності квитка для перевезення, або
  – протягом 30 днів після закінчення строку чинності квитка для перевезення.

  Авіакомпанія, беручи до уваги обставини, що унеможливили пред'явлення квитка для повернення сплачених коштів за частково або повністю не використане повітряне перевезення, може продовжити строк, передбачений абзацом четвертим цього пункту.
 2. Сплив строків, зазначених у пункті 1 цієї глави, не позбавляє пасажира права на пред’явлення авіакомпанії претензії відповідно до розділу XXVII цих правил.

Глава 9. Абревіатури

 1. Найменування авіакомпанії може наводитися у квитку (маршрут-квитанції) у вигляді коду IATA авіакомпанії - QU; або коду ICAO авіакомпанії - UTN.
 2. Інформування пасажирів щодо повного найменування авіакомпанії, яка у квитку наведена у вигляді коду забезпечується авіакомпанією (її агентом з продажу або агентом з обслуговування) під час бронювання (реєстрації).

 

IV. ЗУПИНКА НА МАРШРУТІ АБО УЗГОДЖЕННЯ МІСЦЯ ЗУПИНКИ (STOPOVER)

 1. Зупинка на маршруті дозволяється за умови, що вона попередньо погоджена з авіакомпанією та зазначена у квитку.
 2. Якщо пасажир має квиток, виданий за нормальними тарифами, зупинки протягом строку чинності квитка дозволяється робити у будь-якому пункті маршруту.
 3. Якщо пасажир має квиток, виданий за спеціальним тарифом, і здійснює зупинку, то з пасажира може стягуватися за це додаткова плата. Інформацію щодо розміру додаткової плати можна отримати в касах авіакомпанії, агентів з продажу, а також у представників авіакомпанії.

 

V. ТАРИФИ ТА ЗБОРИ

 1. Тарифи, що використовуються – затверджені й опубліковані авіакомпанією або від імені авіакомпанії (або якщо не опубліковані, то розраховані згідно з тарифними нормативами авіакомпанії) тарифи на рейс або рейси з місця відправлення до місця призначення, зазначені у квитку, які чинні у день оплати квитка для відповідного класу обслуговування. Кожний тариф передбачає правила його застосування, які включають строк дії квитка, умови використання тарифу, повернення коштів за невикористане перевезення або його частину, інші умови та може включати надбавки до тарифу (surcharge), які є його невід’ємною частиною. Правила застосування тарифів затверджені керівником авіакомпанії, розміщені на сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/ для ознайомлення пасажирам або користувачам.
 2. Тарифи не включають транспортні послуги між терміналами аеропорту і між аеропортами та міськими терміналами.
 3. Аеропортові збори (такси) за надання послуг пасажирам під час обслуговування їх в аеропорту встановлюються та затверджуються відповідно до законодавства і мають бути опубліковані у формі, доступній для ознайомлення користувачам.
 4. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіакомпанії не включаються до тарифу, а разом з тарифом становлять повну вартість повітряного перевезення.

  Авіакомпанія та її агент з продажу можуть стягувати плату за оформлення повітряного перевезення та за здійснення операції повернення коштів. Плата за операцію оформлення перевезення не входить до вартості квитка і оплачується окремо.
 5. Аеропортові збори (такси), податки і збори, встановлені державою аеропорту відправлення (призначення), збори (такси) авіакомпанії за користування будь-якими послугами чи обладнанням можуть включатися до вартості повітряного перевезення або сплачуватись окремо з наданням документів, які підтверджують їх оплату.
 6. Тарифи, збори (такси) на повітряне перевезення до/із та в межах України публікуються авіакомпанією та аеропортами в АСБ/ГРС у валюті, яка схвалена Державіаслужбою та погоджена з Конференцією IATA з координації тарифної політики.
 7. Розрахунки на території України за послуги з повітряних перевезень здійснюються відповідно до законодавства України.
 8. Знижки до застосовуваних тарифів регулюються спеціальними інструкціями авіакомпанії, розробленими на підставі законодавства України та нормативних документів IATA. Інформацію стосовно знижок до застосовуваних тарифів авіакомпанії можна отримати в касах авіакомпанії, агентів з продажу, а також у представників авіакомпанії.
 9. Вартість повітряного перевезення оплачується відповідно до правил валютного регулювання країни продажу. Оплата перевезення може бути зроблена у готівковому або безготівковому розрахунку.

 

VI. БРОНЮВАННЯ ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

Глава 1. Вимоги до бронювання

 1. Для бронювання використовуються АСБ/ГРС. Бронювання місця і тоннажу на рейс може здійснюватись за допомогою телефонного, мобільного зв’язку, веб-сайту, спеціалізованих автоматів самообслуговування та інших методів. Обов’язковою умовою застосування таких методів бронювання є відображення здійсненого бронювання у системі бронювання авіакомпанії.
 2. Бронювання здійснюється у строки та в порядку, що встановлюються правилами авіакомпанії. Внесення до бронювання інформації щодо паспортних даних пасажира здійснюється відповідно до законодавства України та міжнародних договорів України.
 3. Бронювання місця на повітряному судні та перевізної ємності для перевезення наднормового багажу на визначені рейс і дату є обов’язковою умовою для перевезення пасажира та наднормового багажу на повітряному транспорті.
 4. Авіакомпанія або її агент з продажу, який здійснює бронювання, повинен поінформувати пасажира (його представника) про умови застосування тарифу, за яким здійснено бронювання перевезення, строки сплати вартості та оформлення цього перевезення, а також про зміни у розкладі рейсів.

  Пасажир, що здійснює бронювання за допомогою веб-сайту, повинен ознайомитись із зазначеною інформацією самостійно.

  Інформацію про зміни в розкладі рейсів авіакомпанія повиненна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасне інформування пасажира про зміни в розкладі рейсів авіакомпанії. Обов’язок щодо інформування пасажирів у разі внесення інформації щодо змін у розкладі руху менше ніж за 8 годин покладається на авіакомпанію.
 5. Доки пасажир (його представник) не сплатив повної вартості перевезення, бронювання вважається попереднім і за потреби може бути анульовано з попередженням про це пасажира.
 6. У разі несплати вартості перевезення пасажиром (його представником) у термін, що був призначений авіакомпанією (її агентом з продажу), бронювання анулюється без повідомлення про це пасажира.
 7. Якщо пасажир не прибув на рейс (на реєстрацію або посадку у літак - "No-show"), на який він має підтверджене бронювання, і не повідомив до початку реєстрації на рейс авіакомпанію про зміни щодо своєї подорожі, авіакомпанія має право анулювати бронювання на наступні сегменти маршруту або на зворотний рейс.

Глава 2. Персональні дані пасажира

 1. Під час бронювання пасажир повідомляє авіакомпанію чи її агенту з продажу необхідну інформацію щодо своїх персональних даних та за потреби надає інформацію про особливі умови перевезення. Крім того, під час бронювання пасажир зобов'язаний надати авіакомпанії чи її агенту з продажу достовірні відомості щодо свого номера телефону, адреси та інших можливих заслбів зв’язку з ним відповідно до правил авіакомпанії з метою забезпечення своєчасного інформування пасажира. У разі неможливості встановити зв’язок з пасажиром за наданими ним відомостями та за умови документальної фіксації цього факту авіакомпанією пасажир особисто відповідає за наслідки несвоєчасного оповіщення та інформування його щодо змін у перевезенні. Внесення до бронювання контактних даних агента з продажу замість контактних даних пасажира забороняється. Агент з продажу відповідає за відсутність у бронюванні необхідних персональних та контактних даних пасажира.
 2. У разі відмови пасажира надати необхідну для бронювання інформацію бронювання не здійснюється.
 3. Захист і обробка персональних даних пасажира під час оформлення бронювання повітряного перевезення здійснюється відповідно до законодавства України та країни місця призначення повітряного перевезення.

  Надаючи свої персональні дані під час бронювання, пасажир тим самим уповноважує авіакомпанію та надає їй згоду на обробку, зберігання та передачу своїх персональних даних третім особам з метою бронювання або переоформлення перевезень, обслуговування рейсів і пасажирів, одержання додаткових послуг, організації розшуку багажу та попередження/виявлення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення та супроводу пасажира.

Глава 3. Надання місця

 1. Бронювання місця на рейс може здійснюватись як із закріпленням конкретного місця за пасажиром на борту ПС, так і без його закріплення.
 2. Авіакомпанія має право змінити надане місце навіть після посадки пасажира на борт ПС з причин забезпечення безпеки і технічних причин.
 3. У разі придбання пасажиром квитка з відкритою датою вильоту бронювання місця здійснюється на загальних підставах.

  У разі якщо пасажир має квиток з відкритою датою вильоту і звертається з проханням надати місце на рейс, на якому немає вільних місць, авіакомпанія або її уповноважений агент з продажу забов’язані запропонувати пасажиру здійснити бронювання на найближчий рейс, на якому є вільні місця.
 4. Першочергове та позачергове право на отримання місця на рейс визначається згідно з законодавством України.

  На рейсах «Авіакомпанії «Азур Ейр Україна» право на першочергове та позачергове отримання місця мають інваліди I та II груп, інваліди війни, учасники бойових дій та особи, прирівнені до них, учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, Герої України, Герої Радянського Союзу, народні депутати України на час виконання ними депутатських повноважень, пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, несупроводжувані діти, пасажири з дітьми до 2 років та пасажири з двома дітьми від 2 до 12 років.

  Авіакомпанія може доповнювати перелік осіб, які мають право на першочергове та позачергове отримання місця на рейсі.
 5. У разі бажання пасажира здійснювати політ на конкретному місці у повітряному судні авіакомпанія має право справляти за це встановлений нею збір, розмір збору розміщено на сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/.
 6. Надання місця пасажирам на умовах непідтвердженого бронювання («STAND-BY» – «SB» та «SEAT AVAILABLE» – «SA»):
  пасажири, що обслуговуються на умовах непідтвердженого бронювання, у випадку наявності вільних місць реєструються в аеропорту і приймаються до перевезення під час реєстрації пасажирів, що мають квитки на даний рейс із підтвердженим бронюванням;
  у випадку відсутністі вільних місць пасажири з умовами перевезення «SB» та «SA» приймаються до перевезення тільки у випадку наявності вільних місць після проведення реєстрації пасажирів, які мають підтверджене бронювання.

Глава 4. Повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту

 1. Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту у випадках, передбачених правилами авіакомпанії.

  Якщо договором повітряного перевезення передбачено декілька сегментів маршруту польоту, повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту може вимагатися для кожного сегмента маршруту. Авіакомпанія (її агент з продажу) повинні поінформувати пасажира щодо умов, способу та строку повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту під час здійснення бронювання та/або оформлення квитка.
 2. Повторне підтвердження бронювання зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або бронювання на рейс здійснено менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.
 3. Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання зворотного вильоту дає право авіакомпанії анулювати непідтверджене бронювання, але не раніше ніж за 72 години до відправлення рейсу за розкладом.

 

Глава 5. Бронювання та продаж перевезень через мережу Інтернет

 1. Забронювати квиток через мережу Інтернет можна за допомогою веб-сайту авіакомпанії або її агентів з продажу.
 2. Оформлення замовлення є підтвердженням того, що користувач погоджується з умовами договору повітряного перевезення, ознайомлений з правилами і умовами авіакомпанії, а також умовами застосування тарифів.
 3. Після здійснення бронювання та оплати перевезення на електронну адресу, зазначену в бронюванні, користувачу надсилається маршрут-квитанція (Itinerary/Receipt) та умови договору перевезення між пасажиром, зазначеним у маршрут-квитанції, та авіакомпанією.
 4. Пасажир не може скасувати самостійно сплачене та оформлене бронювання через мережу Інтернет. Цю операцію здійснює авіакомпанія або її агент з продажу за умови оформлення пасажиром заяви на повернення коштів.
 5. Авіакомпанія та її агент з продажу, за допомогою веб-сайту якого здійснено бронювання, зобов’язаний своєчасно інформувати пасажира про зміни у бронюванні, зроблені авіакомпанією. Інформацію про зміни у бронюванні авіакомпанія повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі агент з продажу не відповідає за своєчасність інформування пасажира про зміни у бронюванні.

 

VII. ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

Загальні положення

Обслуговування пасажирів в аеропорту здійснюється уповноваженими авіакомпанією агентами з обслуговування.

Авіакомпанія не несе відповідальність за шкоду або збитки будь-якого характеру, яких зазнав пасажир у результаті наданя йому обслуговування або у зв’язку з неможливістю скористатися таким обслуговуванням з вини третіх осіб, які не мають відношення до авіакомпанії.

Глава 1. Обслуговування пасажирів в аеропорту

 1. Експуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
  часу відправлення та прибуття повітряного судна;
  місця і часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
  затримок або скасування рейсів та їх причин;
  способів і маршрутів переходу між терміналами аеропорту або проїзду між аеропортами та з аеропорту до міста;
  правил та порядку проведення контролю на авіаційну безпеку, догляду пасажирів, їх ручної поклажі та багажу;
  загальних правил виконання пасажирами вимог, пов'язаних з прикордонним, митним, імміграційним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю;
  місця розташування кімнати матері та дитини, поста правоохоронних органів, довідкової, медпункту, вбиральні тощо;
  місця отримання багажу та дій пасажира у разі затримки, пошкодження, знищення багажу.
 2. Усі оголошення, що здійснюються в аеропортах України, мають виконуватися українською та англійською мовами. У міжнародних аеропортах оголошення додатково можуть виконуватись мовою країни, з/до якої виконується рейс.
 3. В аеропорту авіакомпанія або її агент з обслуговування забезпечує:
  реєстрацію пасажирів та оформлення багажу до перевезення;
  наземне перевезення пасажирів, багажу до місця стоянки ПС та організовує посадку пасажирів у ПС і завантаження багажу;
  організацію висадки пасажирів з ПС та розвантаження багажу, їх наземне перевезення до відповідного термінала аеропорту прибуття і видачу багажу;
  інформування щодо затримки/скасування рейсу не пізніше ніж за 10 хвилин до часу прибуття повітряного судна за розкладом.
 4. Час проведення реєстрації пасажирів (початок, закінчення) встановлюється авіакомпанією. Реєстрація в аеропорту, розташованному на території України, розпочинається в залежності від дальності рейсу до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку:
  - за 2 години для рейсів дальністю 1500 кіломентрів або менше:
  - за 3 години для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кіломентів;
  - за 4 години для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

  Реєстрація пасажирів за допомогою веб-сайту авіакомпанії розпочинається за 20 годин до часу вильоту рейсу, який зазаначений у квитку.Під час реєстрації на веб-сайті авіакомпанії, пасажир самостійно обирає місце в салоні літака та роздрукоує посадковий талон.

  Час закінчення реєстрації пасажирів в аеропортах, не залежно від дальності рейсу становить 60 хвилин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.

  Час закінчення реєстрації пасажирів на веб-сайті авіакомпанії становить 4 години до часу вильоту рейсу, який зазаначений у квитку.
 5. Час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна в аеропортах України – 20 хвилин до часу вильоту рейсу, який зазаначений квитку. В аеропортах поза межами України час закінчення посадки пасажирів на борт повітряного судна встановлюється з урахуванням особливостей аеропорту та що зазначається у посадковому талоні пасажира.
 6. Час початку та закінчення реєстрації і посадки у літак повинен бути зазначений у квитку або в іншому документі, що надається пасажиру під час продажу квитка.
  Пасажири бізнес-класу повинні обслуговуватись на окремій стійці реєстрації (при відсутності такої можливості реєстрація здійснюється у першу чергу), їм надаються запрошення до бізнес-зали очікування (за наявності); доставка зазначених пасажирів до/з борту ПС здійснюється на окремому автобусі.

Глава 2. Обслуговування пасажирів на борту ПС

 1. Авіакомпанія надає пасажирам на борту ПС комплекс послуг залежно від типу та облаштування ПС, тривалості польоту, часу доби, протягом якої проходить політ, а також класу обслуговування, що зазначений у квитку. Обсяг послуг і порядок їх надання визначаются правилами авіакомпанії. Безпосередньо дізнатись про обсяг та порядок надання послуг можно в авіакомпанії, представництві авіакомпанії або уповноваженого нею агента з продажу.
 2. Авіакомпанія має забезпечити:
  обладнанням пасажирського салону ПС технічними засобами та системами забезпечення безпеки пасажирів; підтримку відповідного температурного режиму в салоні, засобами індивідуального користування для пасажирів (індивідуальне освітлення, вентилятор, столик для харчування, система прив'язних ременів безпеки, кисневих та димозахисних масок тощо);
  підтримку належного санітарно-гігієнічного стану салону ПС;
  справність та укомплектованість обладнання, інвентарю та засобів обслуговування пасажирів;
  наявність місць для пасажирів з дітьми;
  можливість розміщення осіб, які транспортуються на ношах (якщо це передбачено Правилами авіакомпанії), інших пасажирів з інвалідністю аба з обмеженою рухливістю.
 3. Авіакомпанія на борту ПС повинна мати підготовлений персонал у достатній кількості для здійснення обслуговування пасажирів, у тому числі надання долікарської допомоги, а також для забезпечення безпеки польоту відповідно до чинних норм та правил цивільної авіації України.
 4. На борту ПС авіакомпанія повинна забезпечити надання таких безкоштовних послуг:
  допомога пасажирам під час посадки або висадки до/з ПС (знаходження місця, розміщення ручної поклажі тощо);
  інформаційно-довідкове обслуговування своєчасне і достовірне інформування пасажирів щодо правил поведінки на борту ПС, послуг, що надаються, умов польоту, використання аварійно-рятувального обладнання, місця розташування у салоні ПС індивідуальних засобів захисту та надувних трапів, місць розташування основних та запасних виходів, умов покидання ПС в аварійних ситуаціях;
  перша долікарська допомога;
  надання питної води за вимогою пасажира;
  користування туалетними кімнатами.

  Авіакомпанія зобов’язана повідомити пасажирів про послуги, які надаються на борту повітряного судна безкоштовно та порядок їх надання одразу після початку польоту.
 5. Обслуговування пасажирів на борту ПС здійснюється у таких класах:
  першому;
  бізнес;
  преміум або комфорт (покращений економічний);
  економічному.
 6. Харчування та гарячі напої надаються на борту повітряного судна відповідно до норм, установлених авіакомпанєю. Харчування надається на борту ПС відповідно до норм, установлених технологічними картами, які складаються при виконанні кожного рейсу авіакомпанії. Харчування та гарячі напої можуть не надаватися пасажирам ПС, якщо зазначена умова встановлена технологічними картами авіакомпанії чи замовником рейсу і пасажир поінформований про умови обслуговування на борту ПС до укладання договору повітряного перевезення або придбання пакета на комплексне туристичне обслуговування. Якщо бортове харчування та інші додаткові послуги не передбачені та не включені у вартість тарифу, авіакомпанія має право стягувати плату за бортове харчування, напої та інші додаткові послуги за умови завчасного інформування пасажира.

  Спеціальні види харчування (дитяче, вегетаріанське, релігійне, дієтичне або з морепродуктів) на борту ПС надаються тільки за умови їх завчасного замовлення (не пізніше ніж за 24 години до вильоту).

  Пасажирам заборонено вживати на борту ПС алкогольні напої, якщо їх не подав персонал авіакомпанії.
 7. Авіакомпанія може надавати пасажиру додаткові послуги (послуги підвищеної комфортності) у польоті. Перелік додаткових послуг, порядок їх надання та оплати встановлюються внутрішніми документами авіакомпанії. Авіакомпанія інформує пасажирів про додаткові послуги під час бронювання, придбання квитка та шляхом розміщення інформації на веб-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/ або можна дізнатися в представництві авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.
 8. Для надання першої долікарської допомоги у польоті авіакомпанія зобов'язана мати на борту ПС аптечки першої допомоги у такій кількості:
  кількість пасажирських крісел від 0 до 99 - 1 одиниця;
  кількість пасажирських крісел від 100 до 199 - 2 одиниці;
  кількість пасажирських крісел від 200 до 299 - 3 одиниці;
  кількість пасажирських крісел від 300 та більше - 4 одиниці.

Глава 3. Вимоги до якості послуг, що надаються пасажирам на борту ПС,  залежно від класу обслуговування

 1. Обслуговування пасажирів першого та бізнес-класу здійснюється в окремому салоні. Компоновка салону першого та бізнес-класу залежить від типу ПС, що експлуатується. Кількість місць в салоні першого та бізнес-класу залежить від компоновки конкретного ПС.
 2. Преміум-клас (комфорт-клас) клас підвищеної комфортності, стандарти обслуговування в якому (харчування та норми перевезення багажу) мають бути вищими за стандарти обслуговування в економічному класі. Салон преміум-класу (комфорт-класу) обладнується кріслами, передбаченими для салону економічного класу. Авіаперевізник може обладнати салон преміум-класу кріслами, аналогічними кріслам першого класу або бізнес-класу.
 3. Салон преміум-класу (комфорт-класу) відділяється від салону бізнес-класу та салону економічного класу переділом (жорстким або м'яким).
 4. Під час продажу квитка авіакомпанія або її агент з продажу зобов’язані поінформувати пасажира про обслуговування, яке надається пасажирам першого класу, бізнес-класу та преміум-класу (комфорт-класу) відповідно до правил авіакомпанії.
 5. Салон економічного класу розташовується за салоном першого класу, бізнес-класу або за салоном преміум-класу (комфорт-класу) у разі його наявності. Розміщення пасажирів здійснюється в пасажирському салоні зі стандартними кріслами.
 6. Надання послуг із забезпечення пасажирів харчуванням повинно здійснюватись з суворим дотриманням строків зберігання продуктів.
  Усі види рекомендованих (додаткових) послуг повинні надаватися без шкоди для безпеки польотів та виконання обов'язкових послуг.

Глава 4. Вимоги з техніки безпеки на борту ПС

 1. ПС повинно бути забезпечене необхідним комплектом аварійно-рятувального обладнання та засобами екстреної евакуації пасажирів в аварійній ситуації.
 2. Забороняється приймати на борт ПС тару, інвентар та обладнання, для яких не передбачено гнізд, стелажів або спеціальних кріплень.
 3. Максимальна кількість осіб на борту ПС не повинна перевищувати кількості крісел та сидінь, забезпечених прив'язними ременями.
 4. Перед злетом, посадкою і в особливих випадках пасажири зобов'язані застебнути прив'язні ремені, бортпровідники проконтролювати застебнуте положення і натягнення ременів у кожного пасажира. Діти до двох років, які перевозяться без надання окремого місця, розміщуються на колінах у дорослого пасажира, який повинен міцно тримати їх руками та фіксувати спеціальними ременями, що кріпляться до ременів безпеки дорослих пасажирів.
 5. На кожному рейсі бортпровідники повинні:
  своєчасно і правильно інформувати пасажирів щодо місць розміщення аварійного обладнання і правил його використання;
  ознайомити пасажирів з інструкцією з техніки безпеки;
  ретельно оглянути всі пасажирські приміщення ПС з метою виявлення сторонніх речей;
  під час прийому та розміщення пасажирів в ПС ретельно дотримуватись вимог центрування, не допускати розміщення громіздких речей на багажних полицях та розміщення будь-яких речей у проходах, біля вхідних дверей та запасних виходів;
  під час польоту в зоні турбулентності вимагати, щоб пасажири перебували в кріслах із застібнутими прив’язними ременями безпеки;
  в екстремальних ситуаціях зберігати самовладання, упевненість в своїх діях і в собі; дії бортпровідників повинні бути чіткими, голос спокійним, слова переконливими;
  перед посадкою пасажирів на борт ПС та висадкою з нього перевірити правильність установки трапа;
  перед злетом та посадкою ПС перевірити правильність установки та надійність кріплення обладнання та інвентарю;
  не допускати пересування пасажирів у салоні під час ввімкнення табло «Пристебнути ремені».
 6. Люльки для немовлят мають установлюватися після зльоту ПС та вимкнення табло «Пристегнути ремені» та прибиратися не пізніше ввімкнення табло «Пристебниту ремені» перед посадкою ПС.
 7. Авіакомпанія забезпечує безпеку в салоні, належне та надійне розміщення ручної поклажі, багажу, знімного обладнання, м'якого інвентарю, засобів обслуговування тощо.

 

VIII. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ

Глава 1. Перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю

 1. Авіакомпанія або її агент з продажу не має права відмовляти у бронюванні місць особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, крім випадків, зазначених у пункті 2 цієї глави.
  Авіакомпанія та її агент з обслуговування не мають права відмовляти особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в посадці на борт повітряного судна за наявності чинного квитка та бронювання, крім випадків, зазначених у пункті 2 цієї глави.
 2. Авіакомпанія, агент з продажу, агент з обслуговування можуть відмовити особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в підтвердженні бронювання, посадці на борт повітряного судна, а також вимагати супроводження такої особи іншою особою, яка здатна надати йому необхідну допомогу:
  з метою дотримання вимог безпеки, встановлених міжнародним правом, законодавством України та вимог безпеки, встановлених органом, який видав дійсний сертифікат експлуатанта;
  якщо розмір повітряного судна, його дверей унеможливлює посадку на борт повітряного судна або перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

  У разі відмови у підтвердженні бронювання із зазначених у цьому пункті причин авіакомпанія, агент з продажу в першу чергу мають докласти всіх можливих зусиль, щоб запропонувати такій особі прийнятний альтернативний варіант перевезення.
 3. Пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яким було відмовлено у посадці на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 2 цієї глави, а також будь-якій особі, яка супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, авіакомпанія має в першу чергу запропонувати відшкодування вартості квитка або зміну маршруту відповідно до пункту 2 глави 2 розділу XV Авіаційних правил та цих правил авіакомпанії. Виплата компенсації у такому разі не здійснюється. Право на зворотний рейс або зміну маршруту надається за умови дотримання всіх вимог безпеки.
 4. Авіакомпанія та її агент з продажу зобов’язані оприлюднити на своїх веб-сайтах українською та англійською мовами, а також за потреби іншими мовами правила безпеки, супроводу та умови перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, а також будь-які обмеження щодо їх перевезення або перевезення пересувних засобів з огляду на технічні можливості повітряного судна.

  Туроператор та агент з продажу повинні довести до відома пасажирів правила безпеки, супроводу й обмеження для рейсів, залучених до комплексних подорожей, поїздок і турів, які він організовує та/або пропонує для продажу.
 5. У разі відмови особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю у здійсненні бронювання або посадки на борт повітряного судна з причин, зазначених у пункті 2 цієї глави, авіакомпанія, агент з продажу або агент з обслуговування повинні негайно поінформувати таку особу про причину відмови та за вимогою особи, якій відмовлено у здійсненні бронювання або посадці на борт повітряного судна, протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту надати додаткове письмове повідомлення про причини відмови.
 6. Експлуатант аеропорту спільно з користувачами аеропорту та із залученням організацій, які представляють інтереси осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, мають визначити місця розташування пунктів прибуття та відправлення до/з будівлі аеровокзалу (терміналу) або в межах аеропорту, у яких пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю могли б безперешкодно повідомити про своє прибуття та зробити запит про надання необхідної допомоги. Пункти відправлення та прибуття можуть бути розташовані в одному або в різних місцях.

  У визначених місцях розташування пунктів прибуття та відправлення має бути розміщена основна інформація про послуги, розташування пунктів обслуговування тощо у форматі, доступному для сприйняття пасажирами з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
 7. З метою забезпечення прав пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю під час користування послугами повітряного перевезення експлуатанти аеропортів та авіакомпанія повинні створити групи (служби) надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.

  Такі групи (служби) можуть бути як постійно діючими (наприклад, в аеропортах з великим обсягом перевезень пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю), так і тимчасово діючими (організовані з числа працівників зміни для конкретних випадків обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю).
 8. Пасажир зобов’язаний самостійно до початку подорожі визначитися з можливістю використовувати повітряний транспорт, ураховуючи стан свого здоров’я. Авіакомпанія повинна надати відповідну інформацію про рейс у доступній для сприйняття пасажира формі.
 9. Авіакомпанія та її агенти з продажу повинні вжити всіх необхідних заходів для забезпечення надання у всіх своїх пунктах продажу, у тому числі під час продажу за допомогою телефонного та мобільного зв’язку, мережі Інтернет, інформації щодо допомоги пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, яку надає авіакомпанія, умови і порядок замовлення такої допомоги.

  Агент з продажу, отримавши запит щодо необхідності надання допомоги особі з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, повинен в найкоротший строк направити такий запит до авіакомпанії.
 10. Запит на отримання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю має бути надісланий агентом з продажу, який отримав такий запит, або пасажиром (його представником) до авіакомпанії не пізніше ніж за 48 годин до оголошеного часу відправлення рейсу. Авіакомпанія повинна передати відповідну інформацію принаймні не пізніше ніж за 36 годин до оголошеного відправлення рейсу:
  аеропортам відправлення, прибуття і транзиту;
  обслуговуючій авіакомпанії, якщо такий перевізник не здійснив бронювання.

  У всіх випадках, крім зазначених у цьому пункті, авіакомпанія, її агент з продажу повинні передати інформацію якнайшвидше.

  Якщо подія, яка призвела до втрати рухливості, сталась менше ніж за 24 години до вильоту або запит на отримання допомоги не було здійснено під час бронювання, питання щодо можливості перевезення особи, яка втратила рухливість, вирішується в оперативному порядку за номерами телефонів, які розміщуються на веб-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/.
 11. Після відправлення рейсу авіакомпанія або її агент з обслуговування повинні якнайшвидше направити повідомлення до аеропорту призначення про кількість пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю на рейсі, зазначивши про необхідну допомогу.
 12. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю прибуває до аеропорту з метою здійснення повітряного перевезення, на яке він має бронювання, експлуатант аеропорту повинен забезпечити надання допомоги, зазначеної у пунктах 18,19 цієї глави, за умови, що запит щодо допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю направлено авіаперевізником принаймні за 48 годин до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.

  Запит щодо допомоги під час перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю поширюється на зворотний рейс, якщо на рейс відправлення та на зворотний рейс було укладено договір з той самой авіакомпанією, про що має бути повідомлено пасажира.
 13. У разі потреби у використанні собаки-поводиря або інших службових тварин авіакомпанія повинна забезпечити перевезення пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю разом з собакою-поводирем або іншою службовою твариною. Пасажирів, яких супроводжує собака-поводир, розміщують на місцях, де є вдосталь простору для розміщення собаки-поводиря, неподалік від запасного виходу. Собака-поводир та службові тварини перевозяться безкоштовно. Правила перевезення службових тварин встановлюються авіакомпанією.
 14. У разі неотримання запиту про надання допомоги під час перевезення особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю експлуатант аеропорту повинен вжити усіх можливих заходів для надання необхідної допомоги, зазначеної у пунктах 18, 19 цієї глави.
 15. Положення пункту 12 цієї глави застосовується за умови, якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю присутній на реєстрації у час, визначений авіакомпанією (туроператором) та доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів), або не пізніше однієї години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку.

  Також положення пункту 12 цієї глави застосовуються, якщо пасажир прибуває у визначене для обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю місце в межах аеропорту:
  в час, визначений авіакомпанією (туроператором), її агентом з обслуговування, що обслуговує рейси авіакомпанії, і доведений до відома пасажира письмово (у тому числі за допомогою електронних засобів);
  або
  не пізніше ніж за дві години до часу вильоту рейсу, який зазначений у квитку, якщо не було повідомлено про час прибуття до аеропорту.
 16. Якщо пасажир з інвалідністю або з обмеженою рухливістю здійснює пересадку в аеропорту, розташованому на території України, експлуатант аеропорту або агент з обслуговування, який надає послуги авіакомпаніїї в аеропорту транзиту, забезпечує надання допомоги, зазначеної у пунктах 18, 19 цієї глави.
 17. Допомога під час перевезення пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, зазначена у пунктах 18, 19 цієї глави, має відповідати потребам таких осіб та надається експлуатантом аеропорту безкоштовно.
 18. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен вжити заходів для того, щоб пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю мали змогу:
  повідомити про своє прибуття до аеропорту, у тому числі за допомогою «кнопки виклику» або переговорного засобу в доступному місці і на зручному для таких пасажирів рівні, та звернутися по допомогу у визначених місцях у межах і поза межами будівель термінала аеропорту;
  пересуватися з визначеного пункту до стійки реєстрації;
  здавати та реєструвати багаж;
  пересуватися від стійки реєстрації до повітряного судна з проходженням міграційних, митних та інших процедур;
  здійснювати посадку/висадку на/з борт(у) повітряного судна за допомогою ліфтів, крісел колісних, салонних крісел колісних або іншої необхідної підтримки;
  пересуватися від дверей повітряного судна до свого місця;
  зберігати та діставати багаж у салоні повітряного судна;
  пересуватися від свого місця до дверей повітряного судна;
  пересуватися від повітряного судна до зали видачі багажу та отримувати багаж з проходженням міграційних і митних процедур;
  пересуватися від зали отримання багажу до визначеного пункту контролю;
  пересуватися до виходу для здійснення посадки на стикувальний рейс у разі транзиту з отриманням допомоги в повітрі та на землі, а також за потреби у межах та між терміналами аеропорту;
  пересуватися за потреби до туалетної кімнати в межах термінала;
  отримувати необхідну для здійснення перельотів інформацію у прийнятних форматах;
  здійснювати тимчасову заміну на аналогічній основі пошкоджених або загублених пересувних засобів.

  Також експлуатант аеропорту за потреби має забезпечити обслуговування собак-поводирів.
 19. Експлуатант аеропорту або агент з обслуговування повинен забезпечити обслуговування всіх необхідних засобів пересування особи з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, у тому числі крісел колісних з електричним приводом, за умови завчасного попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та відповідно до положень ІСАО, ІАТА й законодавства України у сфері перевезення небезпечних вантажів.
 20. Якщо пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю допомагає особа, яка її супроводжує, такій особі має бути надана можливість допомагати пасажиру з інвалідністю або з обмеженою рухливістю в аеропорту, під час посадки та висадки з повітряного судна.

  Авіакомпанія повинна забезпечити пасажира, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, місцем на борту повітряного судна, яке розташоване поруч з місцем, наданим особі, яку супроводжують.
 21. Авіакомпанія має забезпечити транспортування до двох одиниць пересувних засобів кожним пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, в тому числі крісел колісних з електричним приводом за умови попередження за 48 годин та з урахуванням можливих обмежень простору на борту повітряного судна та згідно з положеннями ІСАО, ІАТА та законодавством України у сфері перевезення небезпечних вантажів.
 22. На виконання вимог безпеки пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю розташовуються в салоні повітряного судна неподалік від запасного виходу так, щоб не перешкоджати швидкій евакуації пасажирів з повітряного судна.

  Авіакомпанія повинна забезпечити надання допомоги таким пасажирам під час пересування в салоні повітряного судна.
 23. Якщо крісла колісні, інші пересувні засоби або допоміжні пристрої було загублено або пошкоджено під час обслуговування в аеропорту або транспортування на борту повітряного судна, пасажир, якому належить таке обладнання, має право на отримання компенсації вартості такого майна.
 24. Зобов’язання перед пасажиром з інвалідністю або з обмеженою рухливістю відповідно до положень цієї глави не може бути обмежено або не виконано.
 25. Авіакомпанія не відповідає за погіршення стану здоров’я пасажирів або інші наслідки, які можуть статися через вік пасажира, його психічний або фізичний стан під час посадки/висадки на/з борт(у) повітряного судна, здійснення перельоту або після завершення повітряного та наземного перевезення у межах аеропорту.
 26. Пасажир, фізичний стан якого викликає у авіакомпанії занепокоєння, допускається до повітряного перевезення у разі надання ним авіакомпанії довідки закладу охорони здоров’я про те, що його фізичний стан дозволяє подорожувати повітряним транспортом, а в окремих випадках і про те, що його захворювання не становить небезпеки для оточення. Така довідка має бути видана не пізніше ніж за 5 днів до дати запланованого вильоту.
 27. Перевезення тяжкохворих пасажирів та пасажирів на ношах здійснюється тільки у супроводі особи, яка забезпечуватиме догляд за таким пасажиром під час польоту, та з наданням їм місця (місць) на повітряному судні з оплатою за тарифом, який встановлює авіакомпанія.
 28. У разі якщо пасажир не може бути переміщений з нош на крісло на час польоту, можливість його перевезення визначається заздалегідь за погодженням між авіакомпанією особою, яка супроводжує пасажира на ношах.
 29. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажира на ношах, якщо на повітряному судні немає необхідних для його перевезення умов.
 30. Авіакомпанія, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування повинні забезпечити достатній рівень кваліфікації свого персоналу, який здійснює надання допомоги особам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
 31. За можливості авіакомпанія, експлуатанти аеропортів та агенти з обслуговування визначають окрему стійку реєстрації для осіб з інвалідністю або з обмеженою рухливістю. За можливості персонал зазначених суб’єктів аеропортової діяльності повинен пройти відповідне навчання, у тому числі з жестової мови, включаючи міжнародну мову.
 32. 32. Допомога має надаватись пасажирам з інвалідністю або з обмеженою рухливістю, не принижуючи гідність особистості, та гарантувати отримання цією категорією пасажирів послуг, передбачених для всіх пасажирів з урахуванням вимог безпеки польотів, авіаційної безпеки та техніки безпеки на борту повітряного судна. Послуги з перевезення та обслуговування пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю повинні бути адаптовані до потреб таких пасажирів та надаватися з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Manual on Access to Air Transport by Persons with Disabilities (Doc 9984).

Глава 2. Перевезення дітей та вагітних жінок

 1. Дітьми на повітряному транспорті вважаються немовлята (infant - INF) до 2 років та діти (children - CHD) віком від 2 до 12 років.
 2. Діти віком до 2 років перевозяться без надання окремого місця, а віком від 2 до 12 років на окремому місці.
 3. Діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира за умови дотримання вимог, визначених у пунктах 4 - 8 цієї глави.
 4. За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» авіакомпанією оформлюються діти віком від 5 до 14 років у разі внутрішнього перевезення, діти віком від 5 до 16 років – у разі міжнародного перевезення, у разі трансферного перевезення, де є міжнародний сегмент, можуть оформлюватись діти віком від 5 до 16 років, за умов:
  їх супроводжують в аеропорт відправлення батьки (законні представники) або уповноважені ними особи, які залишаються з дитиною до вильоту ПС;
  їх зустрічають в аеропорту призначення батьки (законні представники);
  батьки (законні представники) сплатили збір за супровід дитини на всіх ділянках маршруту під час придбання квитка.

  Діти у віці до 5 років без супроводу дорослих пасажирів на рейсах авіакомпанії не перевозяться.
 5. Вік дитини визначається на дату початку перевезення від аеропорту відправлення, зазначеного у квитку. Дата народження дитини/контактні телефони осіб, які проводжають і зустрічають дитину, повинні бути внесені в PNR форматом SSR під час бронювання.
 6. Діти, що подорожують без супроводу, приймаються до повітряного перевезення авіакомпанією після заповнення батьками або особами, які виконуют їх обов’язки, відповідних надлежно оформлених документів та сплати послуг, встановлених авікомпанією, а саме:
  заяви на перевезення несупроводжуваної дитини (дітей), що містять наступну інформацію:
  прізвище та ім'я (імена), номер паспорту або документу, що посвідчує особу, а також контактну інформацію (країна проживання, домашня адреса та номер телефону) дитини, що перевозиться без супроводу, особи, яка відправляє таку дитину при вильоті та особи, яка зустрічає дитину в пункті призначення;
  нотаріально засвідченого дозволу обох батьків (опікунів) на перевезення несупроводжуваної дитини у відповідності до законодавства України (Постанова Кабінету Міністрів від 22 серпня 2018 р. № 619 та Закон України від 3 липня 2018 р);
  оплати послуги, яка складає на рейсах у межах України 15 доларів США, на рейсах у межах СНД 50 доларів США, на міжнародних рейсах до інших країн 80 доларів США. Оплата послуг здійснюється за кожний польотний сегмент, де рейс виконує ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» та оформлюється окремою квитанцією різних зборів (МСО).

  Несупроводжувані діти допускаються до перевезення при наявності попереднього бронювання зі статусом «ОК» та за згодою авіакомпанії. Запит на таке перевезення повинен буди направлений та підтверджений авіакомпанією не менш ніж за 4 дні до вильоту При бронюванні обирається прямий маршрут, по можливості, політ повинен здійснюватися в денний час.

  Несупроводжувані діти не приймаються до перевезень, які здійснюються декількома послідовними авіакомпаніями. На трансферні рейси авіакомпанії несупроводжувані діти приймаються у виняткових випадках. При цьому вони повинні мати підтверджене бронювання з пункту трансферу та трансфер не повинен бути пов'язаний з переїздом в інший аеровокзал або аеропорт.
 7. Кожний дорослий пасажир має право на перевезення з собою тільки одного немовляти без надання окремого місця. При цьому одному дорослому пасажиру дозволяється перевозити з собою не більше двох немовлят, одне з яких первозиться без надання окремого місця, а друге – з наданням окремого місця, за трармфом, встановленим авіакомпанією для перевезення дітей віком від 2 до 12 років. Інформацію про тарифи на перевезення можна отримати, звернувшись за телефонами, що розміщені на інтернет-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/.

  Немовля, для якого було оплачено окреме місце, перевозиться в автомобільному кріслі для перевезення дітей, яке сертифіковане для використання його на повітряному транспорті. Якщо пасажир не має такого автомобільного крісла, авіакомпанія має право відмовити в перевезенні немовляти на окремому місці.
 8. Пасажирам з дітьми до 2 років надаються місця, обладнані додатковою кисневою маскою.
 9. Вагітні жінки можуть бути прийняті до перевезення повітряним транспортом за умови, якщо строк вагітності у них не перевищує 35 тижнів, а в разі багатоплідності – 32 тижнів. Умови перевезення вагітних жінок встановлюються правилами авіакомпанії, а саме:
  авіакомпанія приймає до перевезення вагітних жінок за умови надання ними медичного висновку (довідки), оформленої не пізніше п’яти днів до дати вильоту, про відсутність протипоказань до повітряного перевезення на дату виконання рейсу. Довідка від лікаря щодо строку вагітності потрібна після 28 тижня (з розрахунку очікуваного терміну пологів).

  Авіакомпанія має право відмовити вагітній жінці, якщо це регламентовано вимогами імміграційного законодавства країни - пункту призначення.
 10. Авіакомпанія не приймає до перевезення породіль та новонароджених дітей у перші 7 днів після пологів та народження дитини.

Глава 3. Перевезення депортованих та недопущених у країну пасажирів

 1. Авіакомпанія не відповідає за відмову державних органів надати пасажиру дозвіл на в'їзд у країну.
 2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів повернутися в пункт відправлення або інше місце у зв'язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзиту, а також сплатити відповідну вартість перевезення у зворотному напрямку.
 3. Авіакомпанія може використати на оплату такого перевезення будь-які кошти з раніше сплачених йому пасажиром сум за невиконане перевезення, які залишилися в його розпорядженні, або з будь-яких інших коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.
 4. Вартість квитка для перевезення депортованих осіб сплачують органи державної влади країни, яка прийняла рішення про депортацію таких осіб до країни, в яку здійснюється депортація.
 5. Авіакомпанії до початку перевезення повинна бути надана вся інформація щодо наявності на рейсі потенційно небезпечних пасажирів, які здійснюють переліт у примусовому порядку. У разі перевезення на ПС осіб, що перебувають під вартою (конвойованих), у польотних документах потрібно зробити відповідні записи.
 6. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні депортованих осіб відповідно до пункту 1 розділу X цих правил, якщо відсутні необхідні для перевезення документи або є підстави вважати, що депортовані особи можуть становити загрозу безпеці життя і здоров'я інших пасажирів або завдати шкоду безпеці польоту.
 7. Забороняється відмовляти в перевезенні потенційно небезпечних пасажирів з причин заміни чи зміни конфігурації ПС тощо.
 8. Депортовані особи перевозяться тільки в економічному класі салону ПС. У разі перепродажу квитків забороняється підвищення класу обслуговування для цієї категорії пасажирів.
 9. Доставка та посадка на борт ПС цих категорій пасажирів здійснюються до загальної посадки пасажирів, висадка з борту здійснюється в останню чергу, після висадки інших пасажирів рейсу.
 10. Заборонено обслуговування цих категорій пасажирів алкогольними напоями та надання їм металевих столових приборів і гарячого харчування.
 11. Місця цим категоріям пасажирів надаються тільки у хвостовій частині пасажирського салону ПС. По можливості потенційно небезпечні пасажири повинні бути відокремлені від інших пасажирів одним або кількома рядами вільних крісел.
 12. Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення згідно з рішенням авіакомпанії.
 13. Депортовані особи приймаються авіакомпанією тільки до прямого повітряного перевезення за умови, якщо:
  відповідний орган державної влади, який здійснює депортацію (відправлення), не менше ніж за 24 години до виконання рейсу повідомив та подав авіакомпанії на депортованих осіб достатні відомості (номер рейсу, кількість депортованих, причини депортації, наявність серед депортованих осіб, що притягувалися до кримінальної відповідальності, наявність інфекційних хворих та психічно хворих і перелік посадових осіб, які супроводжують цих депортованих осіб);
  є всі необхідні документи для прийняття до перевезення таких осіб.
 14. Депортовані особи приймаються до трансферного повітряного перевезення за умови, що:
  бронювання перевезення підтверджене на всіх ділянках трансферного маршруту;
  трансфер не пов'язаний з переходом/переїздом депортованих осіб до іншого термінала або аеропорту;
  трансфер не пов'язаний з ночівлею у пункті трансферу, мінімальний час стикування рейсів не може бути менше, ніж передбачається для цього аеропорту, та має додатково враховувати час для транспортування і розміщення таких осіб у пункті пересадки на інший рейс.
 15. Роз'єднувати депортовані родини під час перевезення заборонено. У випадку перевезення великих депортованих родин дозволяється перевищення максимальної кількості цивільних депортованих на одному рейсі.
 16. Особи, що перебувають під вартою, приймаються до перевезення у кількості не більше однієї особи на рейсі та у супроводі не менше двох конвоїрів (уповноважених осіб відповідного державного органу).
 17. На одному рейсі можуть бути перевезеними не більше 3 депортованих осіб. Дозвіл на перевезення більшої кількості депортованих осіб на рейсі в кожному окремому випадку надає Генеральний директор.
  Потенційно небезпечні пасажири не приймаються до перевезення на рейси, якими перевозяться групи дітей, VIP персони.

 

ІX. РЕЄСТРАЦІЯ ПАСАЖИРІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ БАГАЖУ

 1.  Для перевезення пасажирів та оформлення багажу авіакомпанія або її агент з обслуговування відповідно до договору перевезення забезпечує проведення реєстрації пасажирів та оформлення багажу із застосуванням автоматизованих систем контролю відправлень (DCS), за винятком авіаперевізників, які здійснюють перевезення з аеропортів (злітно-посадкових майданчиків), не обладнаних автоматизованими системами контролю відправлень.

  Пасажир може здійснювати реєстрацію також самостійно за допомогою веб-сайту авіаперевізника або в аеропорту за допомогою кіосків самообслуговування.

  Реєстрація в аеропорту здійснюється безкоштовно, якщо:
  це передбачено правилами застосування тарифу, за яким було придбано квиток;
  не можна здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту авіаперевізника або за допомогою кіоску самообслуговування.

  В іншому разі за здійснення реєстрації в аеропорту авіакомпанія може стягувати додаткову плату.
 2. Пасажир допускається до перевезення за умови:
  наявності оформленого належнім чинм квитка;
  пред’явлення одного з документів, визачених у пункті 5 цього розділу;
  виконання вимог імміграційного та митного контролю;
  проходження контролю на авіаційну безпеку;
  дотримання правил авіакоманї.
 3. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу, на рейси авіакомпанії, в аеропортах України закінчуються за 60 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом.

  Час закінчення реєстрації за допомогою веб-сайту авіакомпанії встановлюється з урахуванням часу, необхідного для прибуття пасажирів та багажу до аеропорту відправлення, а також для посадки (завантаження) на борт повітряного судна та проходження необхідних перед вильотом адміністративних процедур та вимог, пов’язаних з прикордонним, митним, санітарно-епідеміологічним, ветеринарно-санітарним, фітосанітарним та іншими видами контролю відповідно до законодавства України.
 4. Час прибуття пасажира до аеропорту відправлення визначає авіаперевізник з урахуванням вимог аеропорту.
  У разі прибуття пасажира до місця реєстрації і пропускного пункту після закінчення реєстрації та/або без необхідних для здійснення повітряного перевезення документів авіаперевізник має право анулювати бронювання і не затримувати рейс.
 5. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу здійснюються на підставі квитка та одного із документів, що посвідчують особу, визначених законодавством України або відображення в електроному вигляді інформації, що міститься в цих документах.
  Перелік деяких зазначених документів:
  паспорт громадянина України;
  паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  проїзний документ дитини;
  дипломатичний паспорт;
  службовий паспорт;
  посвідчення особи моряка;
  посвідчення члена екіпажу;
  посвідчення особи на повернення в Україну;
  паспортний документ іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави або статутною організацією ООН, що підтверджує громадянство іноземця, посвідчує особу іноземця або особу без громадянства, надає право на в’їзд або виїзд з держави і визнається Україною;
  у випадках, передбачених міжнародними договорами України,- інші документи, що можуть використовуватися для виїзду за кордон.
 6. Авіакомпанія зобов’язана здійснювати перевірку документів, зазначених у пункті 5 цього розділу, в разі міжнародного перевезення - належним чином оформлених віз відповідно до вимог країни місця призначення або транзиту та інших документів, необхідних для подорожі. У разі відсутності будь-якого необхідного для подорожі документа авіакомпанія зобов’язана не допустити пасажира до повітряного перевезення. Відмова від повітряного перевезення у такому разі вважається добровільною.
 7. Під час реєстрації пасажиру надається посадковий талон, у якому зазначаються його прізвище та ім'я, код IATA або код ICAO ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», номер рейсу, дата і час відправлення, час початку та закінчення посадки на борт ПС, номер виходу на посадку і номер посадкового місця (за наявності) на борту ПС, інша інформація відповідно до правил авіакомпанії.
 8. Час закінчення посадки у ПС встановлено у п.5 глави 1 розділу VII цих Правил. В аеропортах за межами України час закінчення посадки у ПС може бути інший і встановлений з урахуванням особливостей аеропорту та обставин відправлення рейсу. Про час закінчення посадки на борт ПС пасажири повинні отрмувати інформацію безпосередньо в аеропорту відправлення. У разі запізнення пасажира або неприбутя на посадку на борт ПС вважається, що пасажир відмовився від польоту добровільно, крім випадків, якщо це сталося з вини авіакомпанії або агента з обслуговування. Авіакомпанія має право не приймати такого пасажира до перевезення і не зобов'язана затримувати рейс.
 9. Під час реєстрації пасажирів та оформлення багажу весь багаж пасажира, передбачений для повітряного перевезення, крім речей, зазначених у пункті 1 глави 2 розділу XI цих Правил, підлягає зважуванню.
  Оформлення зареєстрованого багажу пасажира здійснюється індивідуально на кожного власника такого багажу з урахуванням положень глави 4 розділу XI цих правил.
 10. Авіакомпанія або її агент з обслуговування зобов'язані зазначити у багажній квитанції кількість і вагу прийнятого до перевезення багажу та видати відривний талон ідентифікаційної багажної бирки на зареєстрований багаж. За наявності у пасажира квитка в електронному вигляді, відомості щодо кількості та ваги багажу зазначаються в електронному вигляді в системі відправок DCS.
 11. Для позначення особливих умов повітрного перевезення зареєстрованого багажу додатково до ідентифікаційної багажної бирки кріпиться спеціальна попереджувальна багажна бирка без номера («Крихкий» (Fragile); «Пріоритетний» (Priority); «Тварини» (Live Animals); «Трансфер» (Transfer); «Крісло колісне» (Wheelchair); «Дитина без супроводу» (UM); «Доставка до повітряного судна» (Delivery at Aircraft) тощо). Форма багажних бирок має відповідати Резолюціям ІАТА.
 12. Після реєстрації та оформлення багажу відповідальність за цілісність і схоронність зареєстрованого багажу покладається на авіакомпанію.

  Цілісність та схоронність ручної поклажі забезпечує пасажир.

  Збереження багажу, на який прикріплено бирку "Доставка до повітряного судна" (Delivery at Aircraft), забезпечує пасажир до моменту передачі його для завантаження у багажне відділення біля повітряного судна.
 13. Плата за повітряне перевезення багажу, вага якого перевищує встановлену авіакомпанією норму безкоштовного провезення, стягується відповідно до встановленого Правилами авіакомпанії тарифу. Оплата за перевезення такого багажу оформлюється квитанцією про оплату наднормового багажу або ордером різних зборів.
 14. Умови здійснення реєстрації за допомогою веб-сайту визначаються правилами авіакомпанією.
 15. У разі застосування авіакомпанією реєстрації за допомогою веб-сайту він повинен забезпечити пасажирам можливість безкоштовно зареєструвати багаж в аеропорту, якщо перевезення зареєстрованого багажу передбачено правилами застосування тарифу, за яким придбано квиток.

 

X. ВІДМОВА У ПОВІТРЯНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА І БАГАЖУ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПОЛЬОТІВ

 1. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні на будь-якому етапі перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту ПС, якщо така дія необхідна:
  у зв'язку з необхідністю виконання вимог законодавсва країни місця відправлення, міця прибуття або транзиту;
  на вимогу уповноважених органів державної влади України.
 2. З метою забезпечення безпеки польоту авіакомпанія має право відмовити у пвітряному перевезенні на будь-якому етапі повітряного перевезення, анулювати бронювання або зняти пасажира з борту ПС за власних обґрунтованих рішень, якщо:
  психічний чи фізичний стан особи дає підстави вважати, що пасажир потребує спеціальної допомоги від авіакомпанії, щодо якої не було відповідного запиту або яку авіакомпанія не може надати за об’єктивних причин, стан пасажира може спричинити дискомфорт іншим пасажирам, призвести до виникнення будь-якого ризиків для нього або інших пасажирів чи власності пасажирів і авіакомпанії;
  пасажир не виконав вимог авіакомпанії, пов'язаних із забезпеченням безпеки польоту, у зв'язку з чим авіакомпанія не може виконати зобов'язання перед іншими пасажирами, які перебувають на борту ПС;
  пасажир поводиться так, що викликає сумніви щодо забезпечення безпеки польоту під час перевезення, а саме демонструє агресивну поведінку та/аб висловлює погрози щодо інших пасажирів, працівників авіакомпанії та екіпажу ПС;
  пасажир відмовився пройти перевірку, яку здійснють працівники служби безпеки авіакомпанії, аеропорту чи відповідних державних органів;
  пасажир може становити небезпеку або вже становить небезпеку для інших пасажирів (багажу, вантажу) чи ПС;
  пасажир не сплатив необхідних тарифів та/або зборів (такс);
  пасажир не пред’явив необхідних для повітряного перевезення документів під час перевірки;
  пасажир намагається в'їхати в країну без чинного документа на в'їзд;
  пасажир під час польоту пошкодив аба втратив документи, які посвідчують особу, що неумжливлює встановлення особи такого пасажира;
  пасажир перебуває у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння;
  пасажир раніше вчиняв дії, передбачені абзацами другим - одинадцятим цього пункту, і дає підстави вважати, що така поведінка може повторитися;
  квиток, пред'явлений пасажиром, не є дійсним для перевезення його придбано в особи, яка не є авіакомпанією чи її агентом з продажу, оголошено втраченим, викраденим, недійсним, він має ознаки підроблення;
  пасажир пред’явив польотний купон, зіпсований аба виправлений іншлю особою, крім авіакомпанії и її агента з продажу;
  квиток має перший невикористаний польотний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіакомпанії, тарифом;
  особа, яка пред'явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену в квитку.

  У всіх випадках вилучення квитка авіакомпанія складає відповідний акт, оригінал якого надається пасажиру, а копія залишається у авіакомпанії.
 3. Авіакоманія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і відмовити у поверненні його вартості, якщо:
  квиток придбано в особи, яка не є авіаклмпанією чи її агентом з продажу;
  квиток оголошено втраченим, викраденим, має ознаки підроблення;
  особа, яка пред’явила квиток, не може ідентифікувати себе як особу, зазначену у квитку;
  встановлено факт придбання пасажиром квитка за допомогою фальшивої/викраденої або недійсної платіжної картки;
  неправильно застосовано тариф або пасажир не сплатив вартість повітряного перевезення в повному обсязі на день виконання повітряного перевезення не з вини авіаперевізника та/або агента з продажу.

  Авіакомпанія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і повернути його вартість відповідно до пункту 3 глави 2 розділу XVIII цих правил, якщо порушено строк чинності квитка або у квитку є перший невикористаний купон, а пасажир починає свою подорож у будь-якому іншому місці зупинки на маршруті перевезення за новим, не врегульованим згідно з тарифними нормативами авіаперевізника, тарифом.

  Авіакомпанія має право вилучити квиток, оголосити його недійсним і оформити дублікат квитка, якщо пасажир пред’явив зіпсований польотний купон.
 4. У разі якщо пасажиру відмовлено в перевезенні або подальшому перевезенні з причин, передбачених пунктом 2 цього розділу, авіакомпанія може повідомити пасажира в письмовій формі про те, що в подальшому такому пасажиру буде відмовлено у перевезенні на рейсах авіакомпанії.
 5. Пасажир, якому відмовлено у повітряному перевезенні або в подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 1 цього розділу, має право на примусове повернення сплачених ним коштів згідно з пунктами 1, 2 глави 2 розділу XVIII цих правил.
 6. Пасажир, якому відмовлено у повітряному перевезенні або подальшому перевезенні з причин, визначених у пункті 2 цього розділу, має право на добровільне повернення сплачених ним коштів згідно з пунктом 3 глави 2 розділу XVIII цих Правил.
 7. У разі необґрунтованої затримки пасажира, пов’язаної з проходженням контролю з метою забезпечення безпеки цивільної авіації, авіакомпанія повинна за вибором такого пасажира забезпечити здійснення його повітряного перевезення наступним рейсом або повністю відшкодувати вартість квитка чи його невикористаної частини.

 

XI. БАГАЖ

Глава 1. Вимоги до багажу

 1. Багаж пасажира приймається до повіряного перевезення під час його оформлення в аеропорту відправлення, аеропорту трансферу, аеропорту зупинки або в іншому пункті реєстрації, визначеному авіакомпанією.
 2. Речі пасажира залежно від їх розміру, ваги та особливостей можуть перевозитися як зареєстрований багаж або незареєстрований багаж (ручна поклажа).
 3. Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 32 кг. Сума трьох вимірів окремого місця багажу (довжини, ширини, висоти) не повинна перевищувати 158 см. Норми безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу пасажира відповідно до класу обслуговування зазанчаеного у квитку встановлені у главі 2 цього розділу.

  Наднормовий багаж, негабаритний багаж та місце багажу вагою понад 32 кг приймається до повітряного перевезення тільки за згодою авіаперевізника та за наявності на борту повітряного судна вільної для провезення ємності, а також за умови оплати пасажиром перевезення такого багажу, крім випадків, коли перевезення такого багажу вже попередньо погоджене з авіаперевізником та оплачене.

  Багаж, що не відповідає вимогам цього пункту, пасажир має оформляти для повітряного перевезення як вантаж.
 4. Інформація щодо максимальної кількості та ваги багажу, що приймається авіакомпанією для транспортування без оплати, вноситься до правил застосування тарифів та зазначається у цих правилах авіакопанії і договорі перевезення, що надається пасажиру.
 5. Інформація щодо оплати повітряного перевезення наднормового багажу надається авіакомпанією, її агентом з продажу та/або агентом з обслуговування під час бронювання повітряного перевезення або під час реєстрації пасажира та оформлення багажу.
 6. Оплата повітряного перевезення наднормового багажу здійснюється відповідно до встановленого правилами авіакомпанії тарифом, що діє на день оформлення ордеру різних зборів або квитанції про оплату наднормового багажу та на дату вильоту, зазначену у квитку. Така оплата може бути здійснена попередньо за згодою авіакомпанії під час оформлення квитка або в аеропорту під час реєстрації. У разі несплати пасажиром відповідних тарифів і зборів авіаперевізник має право відмовити у повітряному перевезенні наднормового багажу.
 7. У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у меншій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, авіакомпанія зобов’язана повернути пасажиру різницю між сумою сплачених коштів та вартістю повітряного перевезення фактичної кількості багажу.

  У разі оформлення пасажиром багажу до повітряного перевезення фактично у більшій кількості ніж та, яку пасажир попередньо оплатив, пасажир має здійснити доплату за перевезення фактичної кількості багажу.
 8. У разі перевантаження повітряного судна чи за відсутності вільного тоннажу авіакомпанія, повідомивши про це пасажира, має право здійснити перевезення його багажу наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника в найкоротший строк.

  Авіакомпанія самостійно визначає, який багаж буде перевезено наступним рейсом або рейсом іншого авіаперевізника.
 9. Максимальна вага та кількість багажу, що приймається до повітряного перевезення безкоштовно, визначається правилами застосованого тарифу та зазначається у договорі повітряного перевезення.
 10. Авіакомпанія зобов'язана вжити заходів для здіснення поітряного перевезення пасажира та його зареєстрованого багажу на борту того самого ПС, особливо якщо згідно з чинним законодавством вимагається присутність пасажира під час проведення митних процедур щодо багажу.

  У разі перевезення зареєстрованого багажу на іншому ПС авіакомпанія зобов'язана вжити заходів, щоб доставити багаж пасажиру до місця призначення у найкоротший строк за наданою пасажиром у акті про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) адресою або компенсувати його транспортні витрати, пов’язані з доставкою такого багажу відповідно до вимог правил авіакомпанії.
 11. Оформлення багажу здійснюється відповідно до вагової концепції (baggage weight concept), тобто комбінацією характеристик ваги та розміру.
 12. Авіакомпанія відповідає за збереженя багажу з моменту його реєтрації до повітряного перевезення та до моменту видачі пасажиу.

  Прийняття багажу авіакомпанією до повітряного перевезення підтверджується виданим пасажиру відривним талоном багажної ідентифікаційної бирки та багажною квитанцією щодо кількості та ваги місць, які прийняті до повітряного перевезення. З моменту прийняття авіакомпанією багажу до перевезення і до моменту його видачі доступ пасажира до зареєстрованого багажу забороняється, крім випадків проведення його ідентифікації або додаткового догляду відповідними уповноваженими службами.

Глава 2. Норми безкоштовного перевезення багажу

Пасажир має право на провезення свого багажу без додаткової оплати в межах норм, встановлених авіакомпанією.

 1. Як ручну поклажу понад норму, незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, пасажир має право перевезти безоплатно такі речі: харчування для дитини, необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (для дітей до одного року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці, спеціальна апаратура та обладнання, якими користуються особи з інвалідністю, якщо для цього є достатнього місця та якщо це відповідає вимогам безпеки.

  Загальна вага незареєстрованого багажу (ручної поклажі), за винятком речей, вказаних в цьому пункту, становить 7 кг.

  Для всіх пасажирів ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна», за винятком дітей у віці до двох років, за перевезення яких оплачується 10% вартості квитка для дорослих, встановлені наступні норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу:
  економічний клас (дальньомагістральних рейсів понад 6 годин польоту) – 15 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу;
  економічний клас (середньомагістральних рейсів до 6 годин польоту) – 20 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу;
  преміум або комфорт (покращений економічний) – 30 кг, з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу;
  бізнес-клас – 40 кг (з урахуванням вимог щодо ваги одного із місць багажу відповідно до пункту 3 глави 1 розділу XI цих правил), з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більш ніж 158 см, не включаючи ручну поклажу;
  службові пасажири – норма безкоштовного перевезення зареєстрованого багажу залежить від класу обслуговування, в якому подорожує пасажир;
  для дітей у віці до двох років, які перевезяться без надання окремого місця, норма безкоштовного перевезення багажу становить 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів) за ваговою концепцією. Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що і для дорослих.
 2. Авіакомпанія має право розширити перелік та загальну вагу предметів, які перевозяться безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу.
 3. Незалежно від правил застосування тарифу, за яким придбано квиток, авіакомпанія може стягувати додаткову плату за перевезення:
  речей пасажирів (незалежно від їх найменування), розмір, вага яких не відповідають вимогам цих правил;
  не запакованих відповідно до вимог глави 5 цього розділу речей пасажирів незалежно від їх найменування та призначення;
  побутової та теле-, відео-, фототехніки, вага одного місця якої понад 10 кг;
  квіти, саджанці рослин, харчової зелені, висушених рослин, дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;
  кореспонденцію, яка супроводжується фельд'єгерями;
  тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншої живності, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує пасажира з інвалідністю або з обмеженою рухливістю.
 4. Авіакомпанія має право розширити перелік речей, на які не поширюються норми безкоштовного провезення багажу, за перевезення яких може стягуватись додаткова плата, незалежо від правил застосування тарифу. До предметів, на які не поширюється норма безкоштовного перевезення багажу, належать предмети, не вкладені у валізи, саквояжі, коробки і т.п., розміри яких у сумі трьох вимірів перевищує 158 см, такі як:
  спортивний інвентар;
  велосипеди, самокати (ролери), окрім дитячих трехколісних;
  музичні інструменти.
 5. При необхідності використання додаткового крісла для перевезення багажу в пасажирському салоні ПС оформлюється окремим пасажирським квитком за тарифом відповідно до класу бронювання або одним квитком за тарифом що дорівнює сумі тарифів за кожне заброньоване місце. Дізнатись про розмір зазначених тарифів можливо зателефонувавши до авіакомпанії (номера телефонів розміщені на сайті авіакомпанії) або у агента авіакомпанії з продажу, або на сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/. При використанні додатково крісла для перевезення багажу в пасажирському салоні, вага багажу не повина перевищувати 70 кг.

Глава 3. Оголошена цінність багажу

 1. Пасажир має право оголосити цінність свого зареєстрованого багажу.
 2. Цінність зареєстрованого багажу оголошується для кожного місця багажу окремо. У разі оголошеняя цінності багажу пасажир повинен сплатити вартість, визначену тарифом авіакомпанії, про розмір якого можливо дізнатись у агента авіакомпанії з продажу або зателефонувавши до авіакомпанії (номера телефонів розміщені на сайті авіакомпаніїhttp://www.azurair.ua/.)
 3. Для підтвердження оплати повітряного перевезення багажу із оголошеною цінністю авіакомпанія або уповноважений агент з продажу повинен видати ордер різних зборів або квитанцію про оплату наднормового багажу, в якій зазначаються пункти, між якими пасажир заявив перевезення із оголошеною цінністю.
 4. Умови прийняття до перевезення багажу із оголошеною цінністю та вартість такої послуги встановлюються авіакомпанією. Більш детальну інформацію пасажир може отримати у представника авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.

  У разі втрати такого багажу з оголошеною цінністю сума відшкодування обмежується його заявленою цінністю.

  Авіакомпанія не надає пасажирам послуг з оцінки багажу.

Глава 4. Групове перевезення багажу

 1. На вимогу пасажирів, які подорожують групою, або членів однієї родини, авіакомпанія зобов’язана об’єднати їх багаж.
 2. Об'єднання місць багажу стосується тільки норм безкоштовного провезення багажу. Багаж має оформлятися для кожного пасажира окремо. Об'єднання місць багажу групи пасажирів аба членів однієї родини стосується тільки об'єднаної норми безкоштовного перевезення багажу кожного пасажира. Груповий багаж за згодою пасажира оформлюється на одну уповноважену всіма пасажирами особу, що входить до складу групи цих пасажирів аба родини. При цьому в перевізних документах кожного пасажира мають зазначатися кількість місць та вага його багажу.

Глава 5. Вимоги до упаковки багажу

 1. Пасажир має забезпечити належне пакування кожного місця багажу, яке забезпечує його збереження під час повітряного перевезення та обробки і унеможливлює заподіяння шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, повітряному судну, багажу інших пасажирів або іншому майну, а також унеможливлює вільний/випадковий доступ до вмісту багажу сторонніх осіб.

  Авіакомпанія має право не приймати до перевезення багаж як зареєстрований, пакування якого не відповідає вимогам цього пункту, або вимагати від пасажира додатково запакувати багаж.
 2. Багаж, який має зовнішні пошкодження, що не впливають на його цілісність під час повітряного перевезення та обробки і не можуть заподіяти шкоди пасажирам, членам екіпажу, третім особам, ПС, багажу інших пасажирів або іншому майну, може бути прийнятий до перевезення як зареєстрований багаж за згодою авіакомпанії. При цьому про наявність та вид пошкодження багажу авіакомпаніія або її агент з обслуговуваняя робить відмітку у в багажній квитанції (бирці «Limited Release» - перевезення з обмеженою відповідальністю), яку засвідчує підписом пасажир.

Глава 6. Обмеження щодо приймання до перевезення речей як багажу

 1. Речі, які заборонено включати до багажу:
  товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров’я пасажирів, безпеки польоту чи власності авіаперевізника або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, визначені в The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та Авіаційних правилах України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року №322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за №594/33565 як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.
 2. Речі, які не слід включати до зареєстрованого багажу:
  ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото-, відеотехніку, вироби з дорогоцінних і напівдорогоцінних металів і каміння, окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, документи, що посвідчують особу;
  товари, предмети, лікарські препарати, перевезення яких заборонено або обмежено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;
  товари, які не є придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;
  живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених у главі 2 розділу XII цих правил.

  У разі вкладення зазначених речей до зареєстрованого багажу, авіаперевізник не відповідає за їх схоронність.
 3. Речі, які рекомендовано перевозити у ручній поклажі: ламкі, крихкі речі та речі, які б’ються або швидко псуються, електронне обладнання (фото-, відеотехніка, комп’ютерна техніка, носії інформації), програмне забезпечення, гроші, ключі, коштовності (дорогоцінні та напівдорогоцінні метали і каміння), окуляри, антикваріат, витвори мистецтва, фотографії, вироби з хутра, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, медикаменти у необхідній кількості на час подорожі, медичну документацію, паспорти та інші документи, що посвідчують особу, унікальні чи незамінні речі, інші цінні предмети.
 4. Речі, які можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж за попередньою згодою авіаперевізника: вогнепальна зброя (в тому числі бойова, мисливська, спортивна), пневматична, газова зброя, пістолети та револьвери, призначені для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними за властивостями кулями, холодна зброя всіх видів та конструктивно подібні до неї вироби, патрони та запасні частини до зброї, а також навчальна, вихолощена, музейна, сувенірна, колекційна та бутафорська зброя за наявності у фізичної або юридичної особи відповідного дозволу на її зберігання, носіння та перевезення, рушниці і пістолети для підводного полювання.

  Предмети і речовини, заборонені до перевезення пасажирами та членами екіпажів повітряних суден цивільної авіації, визначаються Авіаційними правилами України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року N 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за N 594/33565 як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.
 5. Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до The Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (Doc 9284) та у кількості, дозволеній відповідними контролюючими органами.

Глава 7. Право на відмову в прийманні до перевезення багажу

 1. Зареєстрований багаж пасажира, який не з’явився на посадку на борт повітряного судна, підлягає обов’язковому вивантаженню з повітряного судна.
 2. Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.
 3. Авіакомпанія має право відмовити у перевезенні або подальшому перевезенні як багажу речей, визначених у пунктах 1-3 глави 6 цього розділу, якщо на підставі відповідних документів виявить, що такі речі містять будь-які недозволені матеріали чи предмети.

  Авіакомпанія не відповідає за речі, які він відмовився приймати до перевезення як багаж.
 4. Авіакомпанія може за бажанням пасажира перевезти речі, визначені в пунктах 1, 2 глави 6 цього розділу, як несупроводжуваний багаж (вантаж) з урахуванням вимог глави 9 цього розділу.

Глава 8. Право на огляд

 1. З метою забезпечення безпеки польоту та відстеження речей, визначених у пунктах 1 та 2 глави 6 цього розділу, авіакомпанія має право вимагати від пасажира пройти контроль на безпеку, який здійснюють служби авіаційної безпеки авіаперевізника, аеропорту, і надати багаж для догляду, а також доглядати чи організувати догляд багажу за відсутності пасажира.

У разі відмови пасажира надати багаж для огляду авіакомпанія має право відмовити у перевезенні такого пасажира та/або багажу.

 1. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну пасажиру або його багажу в разі виявлення під час здійснення догляду або інших видів контролю щодо безпеки предметів, заборонених для повітряного перевезення, за винятком випадків недбалості авіакомпанії.
 2. Авіакомпанія або агент з обслуговування забезпечує виконання процедури ідентифікації зареєстрованого багажу пасажирів, які не з’явилися на борт повітряного судна або покинули його до відправлення.

Глава 9. Несупроводжуваний багаж

 1. За бажанням пасажира і за згодою авіакомпанії багаж може бути оформлений як несупроводжуваний багаж.
 2. Несупроводжуваний багаж приймається до повітряного перевезення між тими самими пунктами, між якими подорожує пасажир, відповідно до квитка і тільки після самостійного митного оформлення багажу пасажиром.
 3. Повітряне перевезення несупроводжуваного багажу оформлюється авіавантажною накладною, здійснюється згідно з правилами повітряних перевезень вантажів, що затверджуються авіаперевізником, і оплачується згідно з тарифами на перевезення вантажів, встановленими авіакомпанією.

Глава 10. Ручна поклажа

 1. До ручної поклажі приймаються речі, які мають вагу та габарити, встановлені правилами авіаперевізника, що дозволяє безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла.

  Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у проходах салону повітряного судна.
 2. До речей, які не відповідають установленим авіакомпанією вимогам до ручної поклажі або які не дозволяється перевозити в пасажирському салоні повітряного судна, застосовуються правила для зареєстрованого багажу.
 3. Ручна поклажа не має містити будь-яких колючих та ріжучих предметів, у тому числі манікюрних ножиць та пилочок, голок для медичних ін’єкцій, в’язальних спиць, металевих ножів, штопорів, предметів, пристроїв та іграшок, що імітують усі види зброї, запальничок у вигляді пістолетів та інших видів зброї, а також предметів із затупленими кінцями, якими можна завдати тілесних ушкоджень.

  В аеропортах України діють вимоги в частині перевезення предметів у ручній поклажі відповідно до Авіаційних правилах України "Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України", затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року N 322, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 07 червня 2019 року за N 594/33565 як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах.

  В аеропортах поза межами України діють вимоги в частині перевезення предметів у ручній поклажі відповідно до законодавства країни відправлення.

  Також забороняється заносити на борт повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю понад 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не має перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира. У разі використання обладнання для перевірки рідини, аерозолів та гелів їх об’єм для повітряного перевезення не обмежується.

  Предмети і речовини, заборонені до перевезення у пасажирському салоні, але дозволені до перевезення в багажі, визначаються авіаційними правилами України.
 4. За ручну поклажу протягом усього перевезення відповідає пасажир.
 5. Вага ручної поклажі для пасажирів всіх класів обслуговування становить 7 кг. Максимальні розміри ручной поклажі мають становити 55х40х20 см. Ручна поклажа повинна становити одне місце.

 

XII. ПЕРЕВЕЗЕННЯ ДЕЯКИХ КАТЕГОРІЙ БАГАЖУ

Глава 1. Перевезення багажу в салоні ПС

 1. Авіакомпанія має право прийняти до повітряного перевезення у салоні повітряного судна речі, які зазначені у пункті 2 глави 6 розділу XI цих правил та потребують особливих застережних заходів під час повітряного перевезення або особливих умов обробки.

  За згодою авіакомпанії в салоні ПС може перевозитися багаж (речі) пасажира, що потребує особливих застережних заходів під час перевезення або особливих умов обробки (ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються і швидко псуються, кінофотокамери, теле-, радіо-, відеотехніка, зразки апаратури, музичні інструменти, електронні та оптичні прилади тощо).
 2. Речі, які пасажир вважає не придатними для перевезення у вантажному відсіку ПС, приймаються до перевезення у пасажирському салоні лише за попереднім погодженням з авіакомпанією та з урахуванням вимог цих правил.

  Перевезення таких речей оплачує пасажир відповідно до правил авіакомпанії та з урахуванням кількості необхідних для його перевезення пасажирських місць.
 3. Вага одного нестандартного місця багажу, що перевозиться в салоні ПС, не повинна перевищувати 70 кг, а його розміри повинні давати змогу розмістити багаж на окремому (окремих) пасажирському кріслі. Упаковка багажу, що перевозиться в салоні ПС, повинна забезпечити належне його кріплення на пасажирському кріслі (кріслах) та відповідати санітарним нормам.
 4. Доставка до ПС багажу, що має перевозитися в салоні ПС, його завантаження, розміщення в салоні ПС, розвантаження та перевезення у межах терміналів аеропорту здійснюються пасажиром або на його попереднє замовлення та з оплатою цих послуг відповідним службам аеропорту.

Глава 2. Перевезення тварин (птахів)

 1. Повітрне перевезення собак, котів, птахів та інших тварин має здійснюється за умови одержання дозволу авіакомпанії під час бронювання повітряного перевезення.

  Тварини, які приймаються до повітряного перевезення, обов'язково мають бути належним чином розміщені у контейнерах/клітках і мати чинні свідоцтва про вакцинації та довідки про стан здоров'я, дозволи на ввезення в країну призначення чи транзиту. Тварини повинні бути чисті, охайні та не мати неприємного запаху.

  Авіакомпанія має право визначати спосіб перевезення і обмежити кількість тварин, що дозволяється перевозити на одному рейсі.
 2. Повітряне перевезення тварин, прийнятих як зареєстрований багаж разом з контейнером і харчуванням, має оплачуватися як додаткова послуга, за яку пасажир має сплатити відповідний тариф, установлений авіакомпанією. Більш детальну інформацію пасажир може отримати від представників авіакомпанії та уповноваженого нею агента з продажу.
 3. Службові собаки, які допомагають працівникам державних органів, командам рятувальників, перевозяться безкоштовно разом з контейнерами і продуктами для їх харчування. Таке перевезення попедньо має бути узгоджене з авіакомпанєю.
 4. У пасажирському салоні ПС дозволяється перевозити:
  службових собак у супроводі кінолога;
  службових тварин, у тому числі собак-поводирів для сліпих і глухих пасажирів за умови, що на тваринах є нашийник і намордник. Службова собака, собака-поводир повинні знаходитися біля ніг пасажира/кінолога. Місця пасажирам з собаками-поводирями надаються в кінці салону;
  дрібних тварин, маса яких разом із засобами перевезення не перевищує 8 кг. Клітки птахів повинні бути покриті щільною світлонепроникною матерією.

  Пасажир відповідає за тварину, яка перевозиться у пасажирському салоні.
 5. Тварини, маса яких із засобом перевезення перевищує 8 кг, перевозяться тільки в багажно-вантажних відсіках ПС (крім собак-поводирів та службових собак).
 6. Обов'язок надання всіх необхідних для перевезення тварин документів, передбачених чинним законодавством країни відправлення, призначення або транзиту, покладається на пасажира. Авіакомпанія не відповідає за травмування, втрату, затримку, захворювання або загибель таких тварин у разі відмови у ввезенні їх в країну призначення або транзиту, якщо така шкода не була заподіяна внаслідок недбальства авіакомпанії.
 7. У разі невиконання пасажиром умов пунктів 1 – 6 цієї глави авіакомпанія має право під час реєстрації пасажира на власний розсуд приймати остаточне рішення щодо прийняття до повітряного перевезення чи відмови в перевезенні тварин (птахів).
 8. Трансферне перевезення живих тварин підпорядковується правилам країни вильоту/трансферу/прильоту, у якій вимоги до повітряного перевезення тварин найбільш суворі.
 9. Живі тварини приймаються до перевезення у пасажирському салоні тільки у супроводі дорослих пасажирів.
 10. На регулярних рейсах авіакомпанії дозволено перевозити не більше одного контейнера з живими тваринами на кожен клас обслуговування пасажирського салону.
 11. На чартерних рейсах авіакомпанії дозволено перевозити не більше двох контейнерів із живими тваринами на кожен клас обслуговування пасажирського салону.
 12. Розмір контейнера для перевезення тварини (птахів) у пасажирському салоні ПС не повинен перевищувати розміру 30х50х40 см.
 13. Контейнер з живими тваринами під час повітряного перевезення повинен бути розміщений під кріслом, розташованим попереду пасажира.
 14. Забороняється надавати місця біля кухні та туалету пасажирам, які перевозять живих тварин у салоні ПС.
 15. До перевезення у вантажному відсіку ПС може бути прийняті живі кімнатні та домашні тварини такі, як собаки, кішки, кролики і т.п. Кількість тварин у одному контейнері визначається у відповідності до вимог, країн призначення та рекомендацій IATA. При цьому загальна маса таких тварин разом з контейнером не повинна перевищувати 32 кг.
 16. У одного пасажира приймається до перевезення у вантажному відсіку ПС 1 контейнер з живою твариною/живими тваринами.
 17. Розмір контейнеру при перевезенні живих тварин у вантажному відсіку ПС повинен бути достатнім, щоб тварина могла вільно лежати, стояти, повертатися, але не більше дозволених розмірів контейнерів для типу ПС, яке експлуатується на рейсі.

Глава 3. Предмети та речовини, прийняті до перевезення в обмеженій кількості

 1. При відсутності заборони країни, з території якої, на територію якої або через територію якої буде здійснюватися перевезення, з дозволу авіакомпанії дозволяється перевезення в обмеженій кількості, як багажу або ручної поклажі таких небезпечних предметів:
  сухий лід для охолодження продуктів, що швидко псуються, в кількості не більше 2,5 кг в упаковці, що дозволяє випускати газ, який виділяється при наявності маркування «Сухий лід» або «Твердий діоксид карбону» (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  невеликі балони з газоподібним киснем або повітрям для індивідуального використання в медичних цілях, маса брутто якого не перевищує 5 кг (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  - крісло колісне для перевезення хворих чи інші рухливі пристрої для особистого користування, які приводяться в дію акумуляторною батареєю, споряджені непротікаючою батареєю (за умови, що клеми батареї захищені від коротких замикань і батарея надійно прикріплена до крісла колісного або рухливого засобу) або протікаючою батареєю (у зареєстрованому багажі);
  ртутний барометр чи термометр, які перевозяться представником урядового бюро погоди або аналогічного офіційного органу (у ручній поклажі);
  газовий балон, який містить не займистий газ, встановлений у самонадувальному рятувальному жилеті, містить вуглекислий газ, не більше двох невеликих балонів плюс не більше двох запасних зарядів до нього на одного пасажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  вироби що виділяють тепло, такі як підводні лампи та паяльне обладнання для особистого користування (у ручній поклажі);
  батареї літієво-іонні потужністю від 100Вт/год до 160Вт/год, що використовуються для побутових електронних пристоїв, не більше двох запасних елементів, які окремо захищені від короткого замикання (у ручній поклажі);
  рюкзак з рятувальним спорядженням на випадок сніжних лавин, один на пасажира, що споряджується піротехнічним спусковим механізмом, включаючим не більш 200мг нетто вибухової речовини і не більше 250мг стисненого газу. Упаковується таким чином, щоб можливість приведення у дію була відсутня (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  аерозолі, що складаються з незаймистих і нетоксичних речовин і використовуються в побутових та спортивних цілях (у зареєстрованому багажі).
 2. При відсутності заборони країни з території якої, на територію якої або через територію якої буде здійснюватися перевезення, без узгодження з авіакомпанією дозволяється перевезення в обмеженій кількості як зареєстрованого багажу таких предметів:
  алкогольні напої від 24 до 70 градусів не більше 5 літрів на пасажира при максимальному об’ємі одинарної упаковки не більше 5 літрів;
  нерадіоактивні лікарські засоби (медичні препарати, що вироблені на спиртовій основі) або туалетні засоби (лак для волосся, парфюмерія) приймаються до перевезення у зареєстрованому багажі, якщо їхня загальна вага не перевищує 2 кг (2 літра), а вага кожної упаковки не перевищує 0,5 кг (0,5л);
  щипці для волосся, які містять вуглеводень, мають безпечне та надійне покриття нагрівального елементу, без запасного балону, для особистого використання не більше одних щипців на пассажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  сірники або запальничка без запасного блоку, яка працює не на скрапленому газі для особистого користування (при собі);
  енергозберігаючі світові лампи, в належній упаковці (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  побутові електронні пристрої, що включають літієво-іонні елементи або батареї для особистого використання (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі) та запасні літієво/літієво-іонні елемент або батареї (у ручній поклажі);
  незаймисті портативні балони з вуглекислим газом для приведення в дію штучних кінцівок, а також портативні запасні балони, якщо це необхідно для забезпечення необхідних запасів під час перевезення (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі);
  паливні елементи і запасні касети, які використовуються для портативних електронних пристоїв (при собі);
  радіоізотопні стімулятори серцевого м’язу або інші пристрої з живленням від літієвих батарей, імплантовані в тіло людини або радіоактивні фармацевтичні препарати, які містяться у тілі людини, як наслідок лікування (при собі);
  маленький медичний ртутний термометр у надійній упаковці для особистого використання із розрахунку одного екземпляру на одного пасажира (у ручній поклажі або зареєстрованому багажі, або при собі).

Глава 4. Перевезення небезпечних колючих, ріжучих предметів. Умови перевезення небезпечних предметів

 1. Для забезпечення належного рівня авіаційної безпеки всі предмети, які на думку авіакомпанії або компетентних органів можуть загрожувати безпеці польотів, забороняється перевозити в салонах та в кабінах ПС авіакомпанії як незареєстрованний багаж пасажирів і членів екіпажу.
 2. У ручну поклажу заборонено включати небезпечні колючі та ріжучі предмети, металеві столові прилади, робочі інструменти, спортивний інвентар, шприці, у тому числі одноразові (пасажири, яким необхідні ін'єкції під час польоту за медичними показниками повинні надати підтвердження від лікаря), манікюрні приналежності, предмети, що реально імітують зброю, інші предмети, які звичайно не провозяться пасажирами (велосипедні ланцюги, кийки та т.п.).
 3. Всі колючі та ріжучі предмети повинні бути упаковані та вкладені в багаж, що після реєстрації перевозяться окремо від пасажирів у багажному відсіку ПС (зареєстрований багаж).
 4. Всі колючі та ріжучі предмети і їм подібні, виявлені при огляді ручної поклажі та при особистому огляді пасажира вилучаються з міркувань безпеки. Авіакомпанія не несе відповідальності та не відшкодовує пасажирам збиток за ушкодження або втрату таких предметів, якщо вони не були оформлені як зареєстрований багаж або не транспортувалися в спеціальних конвертах.

Глава 5. Перевезення зброї та боєприпасів

 1. Авіакомпанія не здійснює перевезення особистої зброї та боєприпасів фізичних осіб.

Глава 6. Дипломатичний багаж

 1. Дипломатичний багаж обслуговується як звичайний тільки по відношенню до ваги, прикріплення бирки і оплати.
 2. Дипломатичний багаж оплачується як понаднормовий багаж незалежно від ваги персонального багажу дипломатичного кур'єра.
 3. Будь-яке переміщення дипломатичного багажу в салоні повітряного судна повинно бути узгоджене з дипломатичним кур’єром.
 4. Дипломатичні сумки до 20 кг, розміри яких не перевищують 30х40х40см, перевозяться під кріслом кур`єра або під кріслом, що стоїть попереду.
 5. Дипломатичні сумки вагою до 70 кг при відповідній оплаті можуть перевозитися на окремому пасажирському кріслі/кріслах.
 6. У випадку блокування дипломатичним багажем доступу до крісла/крісел вважається, що це крісло/крісла також зайняті дипломатичною поштою.
 7. Несупроводжувана дипломатична пошта може бути видана тільки уповноваженій особі, яка документально підтвердила своє право.
 8. Особисті речі пасажирів з дипломатичним паспортом не є дипломатичним багажем і обслуговуються як звичайний багаж.

 

XIІІ. РОЗКЛАД РУХУ

 1. Регулярні рейси виконуються відповідно до розкладу руху повітряних суден, який складається авіакомпанією, публікується в АСБ/ГРС та оприлюднюється на веб-сайті авіакомпанії http://www.azurair.ua/.

  Авіакомпанія може видавати рекламний розклад руху.

  Авіакомпанія, що розміщує дані в АСБ/ГРС, повинен гарантувати, що розміщена ним чи надана для розміщення в інших автоматизованих системах інформація є точною, достовірною та вичерпною.
 2. Авіакомпанія не відповідає за помилки та упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших авіакомпаній.
 3. Агент з обслуговування та/або експлуатанти аеропортів мають право видавати об'єднаний розклад всіх авіакомпаній, що здійснюють рейси з/до аеропорту.
 4. Час відправлення рейсу і тип ПС, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів авіакомпанії, за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору повітряного перевезення. Авіакомпанія має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинна своєчасно проінформувати пасажира.
 5. Авіакомпанія має право змінювати тип ПС без повідомлення про це пасажира.
 6. Суб'єкти наземного обслуговування, які діють від імені авіакомпанії на підставі укладенного договору, у частині, що стосується цього розділу, мають забезпечити пасажирів в аеропорту візуальною та/або акустичною інформацією щодо:
  часу відправлення та посадки ПС;
  місця, часу початку та закінчення реєстрації на рейс;
  місця, часу початку та закінчення посадки в ПС;
  затримки або скасування рейсу та причини затримки (скасування) рейсу.

 

XІV. СКАСУВАННЯ ТА ЗАТРИМКА РЕЙСІВ

 1. Авіакопанія може затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від неї.
 2. Авіакомпанія повинна вжити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.
 3. У разі виникнення надзвичайних обставин авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

  В інших випадках авіакомпанія або його агент з продажу зобов'язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

  Інформацію про затримку або скасування рейсу авіакомпанія повинна внести в АСБ/ГРС не пізніше ніж за 8 годин до вильоту. В іншому разі авіакомпанія самостійно інформує пасажира про затримку, скасування рейсу або анулювання бронювання і відповідає за своєчасність інформування пасажира.

  У разі виникнення надзвичайних обставин авіакомпанія може здійснити посадку у непередбаченому розкладом виконання рейсу аеропорту. У такому разі перевезення до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, зазначеним у квитку, здійснюється за рахунок авіакопанії.
 4. У разі затримки рейсу авіакомпанія зобов'язана самостійно або через її агента з обслуговування (експлуатанта аеропорту) інформувати пасажирів про орієнтовний час затримок рейсу та очікуваний час його відправлення засобами, доступнми в аропорту відправлення, кожні 30 хвилин.
 5. У разі затримки понад розумні строки або відміни рейсу авіакомпанія не пізніше ніж через 12 годин після відправлення затриманого рейсу або прийняття рішення про скасування рейсу має повідомити Державіаслужбу щодо причин затримки (скасування) рейсу та обслуговування, яке було надане пасажирам під час такої затримки або відміни рейсу.
 6. У разі оформлення перевезення різними квитками та виникнення у пасажира збитків, пов’язаних із запізненням до пункту трансферу для продовження подорожі, питання відшкодування збитків авіакомпанією, яка затримала рейс, розглядається в претензійному порядку.

 

ПРАВА ПАСАЖИРІВ У РАЗІ ВІДМОВИ У ПОВІТРЯНОМУ ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСІВ

Глава 1. Порядок застосування компенсації

 1. Положення цього розділу застосовуються до пасажирів регулярних та чартерних рейсів, яким відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, або рейс яких скасовано чи затримано, за умови, що пасажир має підтверджене бронювання на відповідний рейс та, за винятком випадку скасування, зазначеного у розділі XIV цих Авіаційних правил, присутній для проходження реєстрації у час, передбачений правилами авіакомпанією та письмово зазначений (включаючи електронні засоби), або, якщо час реєстрації не зазначено, не пізніше ніж за 45 хвилин до часу відправлення чи забронював рейс, який було затримано/перенесено авіакомпанією або фрахтувальником повітряного судна (туроператором) на інший рейс, незалежно від причин.

У разі відмови у перевезенні, скасування або затримки рейсу незалежно від тривалості пасажири з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та особи, що їх супроводжують, а також діти без супроводу відповідно до цього розділу мають право на допомогу в першу чергу.

 1. Положення цього розділу не застосовуються до пасажирів, які подорожують безкоштовно або за зменшеною вартістю, яка безпосередньо або опосередковано недоступна іншим пасажирам, однак ці положення мають застосовуватися до пасажирів, яким було видано квитки згідно з програмою авіакомпанії для пасажирів, які часто літають (програмою лояльності «Статус»).
 2. У разі якщо авіакомпанія сплачує компенсацію або надає послуги, передбачені цим розділом, жодне положення цих правил не може тлумачитись як таке, що обмежує його права вимагати компенсації у порядку регресу від будь-якої особи, включаючи третіх осіб, зокрема за вимогами про відшкодування туроператором або іншою особою, з якою авіакомпанія уклала договір. Відповідно жодне положення цих правил не може тлумачитись як таке, що обмежує права туроператора або третіх осіб, інших ніж пасажир, з якими авіакомпанія уклала договір, вимагати відшкодування або компенсації від авіакомпанії згідно із законодавством.
 3. Відстані, зазначені у цьому розділі, вимірюються за методом ортодромічної відстані маршруту.
 4. У разі виникнення зобов’язань перед пасажирами на рейсі, який виконується на підставі угоди про спільне використання кодів (codesharing), відповідальним за надання обслуговування та виплату компенсації є фактичний перевізник. Якщо кількість пасажирів, що мають підтверджене бронювання, перевищує кількість наявних місць у блоці, надання обслуговування та виплату компенсації забезпечує авіакомпанія, яка здійснила перепродаж.
 5. У разі невиплати грошової компенсації, передбаченої цим розділом, в аеропорту, де сталась відмова у повітряному перевезенні або скасування рейсу, виплата компенсації, передбаченої цим розділом, здійснюється за письмовим зверненням пасажира. Авіакомпанія повинна надати відповідь у строки, передбачені Законом України «Про звернення громадян».
 6. Рейс уважається виконаним, у разі передачі його виконання іншому авіаперевізнику, який забезпечує перевезення усіх пасажирів переданого рейсу спеціально організованим рейсом.

  Зміна аеродрому вильоту або прильоту у межах однієї адміністративно-територіальної одиниці не може вважатися скасуванням рейсу.

  Крім випадків скасування рейсу авіаперевізником, рейс уважається скасованим, у разі затримки при відправленні понад 48 годин.

Глава 2. Компенсація пасажирам у разі відмови в перевезенні

 1. У разі якщо авіакомпанія мотивовано очікує на відмову пасажирам у посадці на рейс, вона зобов’язана спочатку знайти добровольців, готових відмовитися від свого підтвердженого бронювання в обмін на узгоджену між пасажиром, який добровільно відмовляється від посадки на рейс, та авіакомпанією винагороду.
 2. Крім виплати винагороди, авіакомпанія зобов’язана запропонувати пасажиру на вибір:
  відшкодування вартості перевезення впродовж семи днів, яке має бути виплачене готівкою, електронним банківським переказом, банківськими дорученнями або банківськими чеками чи, за наявності засвідченої у письмовій формі згоди пасажира, у вигляді дорожніх чеків та/або інших послуг, повної вартості квитка за ціною, за якою його було придбано, за невикористану частину квитка та за використану частину або частини квитка, якщо рейс більше не задовольняє потреби пасажира, а також забезпечити за потреби зворотний рейс у початковий пункт відправлення, за першої можливості;
  зміну маршруту, яка має здійснюватися за відповідних транспортних умов: до кінцевого пункту призначення за першої можливості або до кінцевого пункту у пізніший час за бажанням пасажира та за умови наявності вільних місць.
 3. Перевезення пасажира з аеропорту, де сталася відмова у перевезенні, до аеропорту, з якого починається запропонований авіакомпанією альтернативний маршрут, та від аеропорту альтернативної посадки до аеропорту, куди пасажир мав прибути рейсом, на який йому було відмовлено у перевезенні, здійснюється за рахунок авіакомпанії.
 4. Якщо пасажирів, які згодні добровільно відмовитися від подорожі цим рейсом, немає або їх кількість є недостатньою, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в перевезенні проти його волі.
 5. Якщо пасажирам відмовлено у перевезенні проти їхньої волі, авіакомпанія має виплатити їм компенсацію у таких розмірах:
  250 євро – для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
  400 євро – для рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
  600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 кілометрів.

  Під час визначення відстані за основу має братися останній пункт, у якому відмова від перевезення або невиконання рейсу, який було раніше заплановано та на який було заброньовано принаймні одне місце, створить затримку прибуття пасажирів у запланований час.
 6. Авіакомпанія має право зменшити розмір компенсації, зазначеної у пункті 5 цієї глави, на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого на:
  дві години для рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
  три години для рейсів дальністю онад 1500 до 3500 кілометрів;
  чотири години для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
 7. Виплата компенсації не звільняє авіакомпанію від обов’язку запропонувати пасажиру на вибір послуги та відшкодування витрат, що зазначені у пункті 2 цієї глави та пункті 5 глави 3 цього розділу.

Глава 3. Компенсація пасажирам у разі скасування рейсу

 1. У разі скасування рейсу пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу та компенсацію відповідно до пунктів 5 та 6 глави 2 цього розділу. Пасажир має право на компенсацію, якщо його не поінформовано про скасування рейсу:
  за два тижні до запланованого часу відправлення;

  у період не більше ніж за два тижні і не менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за дві години до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через чотири години після запланованого часу прибуття;

  менше ніж за сім днів до запланованого часу відправлення і запропоновано зміну маршруту, що дасть змогу вирушити з пункту відправлення не пізніше ніж за годину до запланованого часу відправлення та прибути у кінцевий пункт призначення не пізніше ніж через дві години після запланованого часу прибуття.
 2. Авіакомпанія, скасовуючи або затримуючи рейс, повинна надавати пасажирам на їх запит пояснення щодо підстав скасування чи затримки рейсу. У разі необхідності забезпечення своєчасної пересадки трансферних пасажирів на наступні стикувальні рейси авіакомпанія за першої можливості повинна запропонувати їм альтернативні маршрути перевезення.
 3. Авіакомпанія не зобов’язана сплачувати компенсацію відповідно до пунктів 5 та 6 глави 2 цього розділу, якщо вона може надати підтвердження того, що причиною скасування рейсу була дія надзвичайних обставин або непереборної сили, яким не можна було запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів.
 4. Доведення фактів інформування пасажира про правила та умови перевезення, порядок бронювання місць на рейсах, тарифи, такси (збори), про розклад та строки виконання рейсу покладається на авіакомпанію, її агента з продажу, туроператора тощо за місцем укладання договору повітряного перевезення.
 5. У разі скасування рейсу авіакомпанією та продовження пасажиром подорожі іншим рейсом (рейсами) або за іншим маршрутом пасажирам має бути безкоштовно запропоновано та забезпечено:
  харчування та прохолодні напої відповідно до часу очікування нового рейсу;
  місця в готелі у випадках, якщо пасажири змушені чекати на відправлення впродовж однієї або більше ночей чи якщо час додаткового очікування пасажирами відправлення більший, ніж передбачалося;
  наземний трансфер за маршрутом аеропорт – готель - аеропорт;
  два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або е-mail, якщо для цього є технічні умови аеропорту.
 6. Авіакомпанія повинна приділяти особливу увагу потребам пасажирів з інвалідністю або з обмеженими фізичними можливостями та осіб, які їх супроводжують, а також потребам дітей, у тому числі тим, які подорожують без супроводу дорослих.

Глава 4. Надання обслуговування пасажирам у разі затримки рейсу

 1. Авіакомпанія повинна надати пасажирам за встановленими нею нормами харчування та прохолодні напої і можливість здійснити два безкоштовних дзвінки або відправити телекс-, факс-повідомлення чи е-mail, якщо для цього є технічні умови, у разі затримки рейсу на строк:
  дві години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю 1500 кілометрів або менше;
  три години або більше від запланованого часу відправлення рейсу дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
  чотири години або більше від запланованого часу відправлення рейсу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
 2. Якщо виконання затриманого рейсу відкладається на наступний день за днем його виконання, передбаченим розкладом і зазначеним у квитку, авіакомпанія повинна надати пасажирам номери у готелі, харчування та забезпечити трансфер за маршрутом аеропорт – готель – аеропорт.
 3. Якщо затримка рейсу перевищує п’ять годин, пасажирам має бути запропоновано обслуговування відповідно до абзацу другого пункту 2 глави 2 цього розділу.

Глава 5. Компенсація пасажирам за зміну класу обслуговування

 1. Авіакомпанія не має права вимагати будь-якої додаткової плати, якщо вона розміщує пасажира у класі, вищому за той, що зазначений у його квитку.
 2. Якщо авіакомпанія розміщує пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, то вона не пізніше ніж впродовж семи днів повинна відшкодувати пасажиру:
  30 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю 1500 кілометрів або менше;
  50 % від застосованого тарифу для всіх рейсів дальністю понад 1500 до 3500 кілометрів;
  75 % від застосованого тарифу для всіх інших рейсів, не зазначених у другому та третьому абзацах цього пункту.
 3. Компенсація за розміщення пасажира у класі, нижчому за той, що зазначений у його квитку, розраховується за сегмент, у якому здійснено пониження у класі обслуговування, методом прорейтового розподілу.

 

XVI. КОМПЕНСАЦІЯ ЗА ЗАТРИМКУ В ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ

 1. Компенсація за затримку в перевезенні багажу встановлюється, виходячи з необхідності забезпечити пасажира засобами першої потреби. У будь-якому разі така компенсація обмежується сумою 50 доларів США (або еквівалентом в іншій валюті).
 2. Компенсація пропонується пасажиру в разі неприбуття багажу в пункт призначення разом з пасажиром, якщо пункт призначення не є місцем постійного проживання пасажира.

 

XVII. ОБОВ'ЯЗКИ АВІАКОМПАНІЇ ЩОДО

ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРІВ ПРО ЇХ ПРАВА

 1. Авіакомпанія під час реєстрації повинна забезпечити пасажирів розбірливою та чітко видимою інформацією такого змісту: "Якщо вам відмовлено в перевезенні або ваш рейс скасовано чи затримано не менше ніж на дві години, запитайте біля стійки реєстрації або пункту виходу на посадку письмове повідомлення, в якому зазначено ваші права, зокрема стосовно отримання компенсації та допомоги".
 2. Авіакомпанія, яка відмовляє в перевезенні або скасовує рейс, має надати кожному пасажиру, якого це стосується, письмове повідомлення, в якому викладено правила надання пасажирам компенсації та допомоги. Авіакомпанія має забезпечити таким самим повідомленням пасажира, рейс якого затримано принаймні на дві години. Контактна інформація для направлення запитів щодо порушення прав пасажира на компенсацію або допомогу має також надаватися в письмовій формі.
 3. Для інформування глухих та осіб з погіршеним зором й іншими суттєвими вадами, що утруднюють або унеможливлюють їх самостійне ознайомлення з візуальною чи звуковою інформацією, в аеропорту відправлення/прибуття мають використовуватися відповідні альтернативні засоби інформування.

 

XVІІI. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

Глава 1. Загальна процедура повернення коштів

 1. Повернення коштів за невикористаний квиток (його частину) здійснюється за місцем придбання квитка або в головному офісі авіакомпанії (офісі з продажу перевезень авіакомпанії) і в тій валюті, у якій квиток було оплачено.

  Повернення коштів авіакомпанією в Україні здійснюється у національній валюті України. Повернення коштів у представництвах авіакомпанії здійснюється відповідно до законодавства країни місцезнаходженя представництва.

  У разі якщо оплата була здійснена електронними засобами переказу коштів (банківською карткою), кошти повертаються на платіжну картку, з якої було здійснено платіж за квиток.
 2. Розмір сум коштів, що повертаються за невикористаний квиток (його частину), залежить від використаного тарифу і тарифних нормативів авіакомпанії та виду відмови від перевезення (добровільна чи примусова).
 3. Повернення коштів здійснюється на підставі невикористаного (частково не використаного) перевізного документа, ордера різних зборів, квитанції про оплату наднормового багажу.
 4. Повернення коштів здійснюється:
  особі, що зазначена у квитку, у випадку сплати за перевезення готівкою або банківським переказом;
  на рахунок підприємства, установи тощо - у разі сплати за безготівковим розрахунком;
  на рахунок власника банківської картки, якою оплачено перевезення (у разі припинення діяльності банку перерахування коштів може бути здійснено на рахунок в іншому банку);
  спонсору, що сплатив за перевезення, у випадку оформлення квитка за повідомленням про попередню оплату (Prepaid Ticket Advice PTA).

  Повернення коштів здійснюється за умови пред'явлення документів, що посвідчують особу, та документів, що підтверджують право на отримання грошових сум, визначених у пункті 3 цієї глави.
 5. Повернення коштів авіакомпанія здійснює у день розірвання договору повітряного перевезення (пред’явлення квитків до каси за місцем їх оформлення, отримання авіаперевізником інформації від пасажира щодо бажання повернути кошти за невикористане повітряне перевезення, оформлене електронним квитком), а в разі неможливості повернути кошти у день розірвання договору повітряного перевезення - в інший строк за домовленістю сторін, але не пізніше ніж протягом семи днів.

  Строк повернення коштів розраховується з дня, наступного за днем отримання авіакомпанією або агентом з продажу документів, необхідних для здійснення операції повернення коштів.
 6. Правилами перевезення авіакомпанії передбачена вимога обов’язкового письмового звернення щодо повернення коштів.

Глава 2. Повернення коштів

 1. Примусове повернення коштів або перебронювання без застосування штрафних санкцій здійснюються у випадках:
  скасування, перенесення, затримки рейсу (авіаперевізник може зменшити час затримки, зазначений у пункті 3 глави 4 розділу XV цих правил), на який у пасажира заброньовано місце та оформлено квиток;
  неправильного оформлення перевізних документів з вини авіакомпанії або її агента з продажу;
  заміни класу обслуговування або типу ПС;
  неможливості надати пасажиру місце відповідно до бронювання;
  незабезпечення авіакомпанією стикування з рейсом, на який пасажир має підтверджене бронювання і який зазначений у тому самому квитку, що і попередній;
  відмови в перевезенні через несплату пасажиром тарифу, державних зборів, податків чи зборів (такс) у разі зміни тарифів або правил їх застосування порівняно з тими, що діяли на день відправлення пасажира з початкового аеропорту, зазначеного у квитку;
  використання авіакомпанією права відмови в перевезенні з причин, зазначених у пункті 1, 7 розділу X цих правил;
  смерті пасажира або членів його сім’ї, хвороби пасажира або членів його сім’ї, що подорожують разом із ним, за наявності відповідним чином оформлених підтвердних документів;
  в інших випадках відмови пасажира від перевезення або відмови авіакомпанії у перевезенні пасажира, що сталися з вини авіакомпанії.
 2. У разі примусового повернення сума коштів, що повертається пасажиру, повинна дорівнювати:
  якщо жодна частина квитка не була використана сумі, що дорівнює повній вартості квитка за ціною, за якою його було придбано;
  якщо була використана будь-яка частина квитка сумі, що дорівнює тарифу за невикористану частину перевезення в один бік та невикористані державні збори, аеропортові збори (такси) і невикористані збори (такси) авіакомпанії від місця, де сталася відмова від перевезення, до місця призначення.

  До сум передбачених цим пунктом, не зараховуються суми компенсацій, передбачених розділом XV цих Правил.
 3. У разі добровільного повернення коштів, тобто якщо пасажир бажає повернути суму, сплачену за квиток, і таке повернення дозволяється правилами застосування тарифів, то така сума розраховується згідно з тарифними нормативами авіакомпанії. Окрім того, пасажиру повертається сума всіх невикористаних державних зборів, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії.
 4. У разі повернення коштів за невикористаний квиток або його частину, у тому числі примусового, плата за оформлення повітряного перевезення не повертається, за винятком випадку повернення коштів з вини авіакомпанії. Плата за операцію повернення коштів у разі примусового повернення коштів не стягується.

Глава 3. Право на відмову в поверненні коштів

 1. Авіакомпанія має право відмовити в поверненні коштів, (за винятком всіх невикористаних державних зборів, податків, аеропортових зборів (такс) і зборів (такс) авіакомпанії), якщо:
  заяву про повернення коштів пасажир подав після закінчення строку чинності квитка, визначеного у главі 4 розділу III цих правил, а також в інших випадках, передбачених цими правилами;
  квиток придбано за спеціальним тарифом і правилами його використання не передбачено повернення сум (у разі придбання квитка за таким спеціальним тарифом авіаперевізник або його агент з продажу повинен поінформувати про це пасажира під час бронювання і в квитку має бути відповідна відмітка).
 2. У випадку втрати квитка повернення коштів здійснює:
  авіакомпанія власник бланка квитка ("перевізник за договором") якщо квиток було оформлено за інтерлайн-угодою;
  авіакомпанія фактичний перевізник якщо квиток було оформлено на бланку авіакомпанії, яка виконує рейс.

  Повернення коштів може бути здійснено, якщо втрачений квиток (або його частину) не було використано або змінено та за ним не здійснювалося повернення коштів.

  Із суми коштів, що повертаються, авіакомпанія має право стягувати штраф (збір), який встановлено авіакомпанією для таких випадків.
 3. Кошти за дублікатом квитка, за втраченим квитком, ордером різних зборів, квитанцією про оплату наднормового багажу повертаються в претензійному та/або судовому порядку.
 4. Відмова пасажиру в поверненні коштів не лишає пасажира права подати претензію до авіакомпанії або у судовому порядку.

 

XІX. ПОВЕДІНКА НА БОРТУ ПС

 1. Поведінка пасажира на борту ПС має бути такою, яка за цими правилами нестановить небезпеки або не загрожує іншим пасажирам, речам, ПС або його екіпажу.

  Пасажир не має права заважати екіпажу під час виконання ним своїх службових обов’язків та повинен виконувати вказівки Командира ПС та екіпажу щодо гарантування безпеки польоту, ПС та безпечного, ефективного і комфортабельного польоту пасажирів. Пасажир не повинен вчиняти дій, що можуть викликати або викликають незадоволення інших пасажирів.
 2. З метою забезпечення безпеки польоту, авіакомпанія має право заборонити або обмежити використання на борту ПС електронної техніки, мобільних телефонів, переносних комп’ютерів, портативної техніки, CD-плеерів, передавальних пристроїв, у тому числі іграшок з радіоуправлінням, портативних рацій тощо, за винятком приладів штучного слуху та серцевих електрокардіостимуляторів.
 3. На борту ПС пасажир не має бути в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння або під впливом будь-якої іншої речовини, що може становити небезпеку для інших пасажирів, речей, ПС або його екіпажу. Вживання будь-яких алкогольних напоїв на борту ПС дозволяється лише у кількості, що пропонується авіакомпанією відповідно до класу обслуговування.
 4. Незалежно від дальності польоту забороняється палити на борту ПС.
 5. Якщо пасажир не дотримується положень пунктів 2– 4 цього розділу, авіакомпанія має право вжити таких заходів, яких вимагатиме ситуація і які авіакомпанія буде вважати необхідними для недопущення такої поведінки. До таких заходів можуть належати:
  обмеження пересування пасажира у салоні ПС;
  висадка пасажира;
  відмова в посадці пасажира на борт ПС у будь-якому пункті за маршрутом повітряного перевезення;
  передання пасажира місцевим державним органам для вжиття відповідних заходів впливу.
 6. Якщо пасажир не дотримується положень цього розділу, розділу X цих правил або не виконує встановлених авіакомпанією правил, авіакомпанія має право відмовити пасажиру в подальшому перевезенні.
  Авіакомпанія, відповідно до положень статей 90, 91 Повітряного кодексу України має право на підтримання встановленого порядку та застосування заходів стримування стосовно правопорушників на борту ПС, відповідно до процедури щодо здійснення заходів стримування, яку розробляє авіакомпанія.
 7. Якщо через заборонену поведінку пасажира, авіакомпанія була змушена вчинити дії, що спричинили додаткові витрати, пасажир зобов'язаний відшкодувати авіакомпанії такі витрати відповідно до чинного законодавства України.

 

XX. ДОМОВЛЕНОСТІ ПЕРЕВІЗНИКІВ

 1. Ці правила поширюються на повітряні перевезення, які здійснюються згідно з комерційними угодами між авіакомпаніями (відомі як угоди про "спільне використання кодів" (codesharing), угоди про взаємне визнання перевізної документації (interline), навіть якщо у квитку визначена інша авіакомпанія, ніж та, що фактично здійснює перевезення. Якщо існує будь-яка така комерційна угода, авіакомпанія (її агент з продажу) має надати пасажиру під час здійснення бронювання повітряного перевезення інформацію про те, яка авіакомпанія є авіакомпанією за договором, а яка фактично здійснює перевезення. Під час реєстрації пасажира на рейс ця інформація надається фактичною авіакомпанією або її уповноваженим агентом з обслуговування в аеропорту відправлення.
 2. Якщо пасажир уклав договір про повітряне перевезення з наданням додаткових оплачених послуг, авіакомпанія відповідає перед пасажиром за надання таких послуг у межах сплаченої суми.

 

XXI. ПОСЛІДОВНІ ПЕРЕВІЗНИКИ

 1. Повітряне перевезення, яке здійснюють декілька послідовних авіаперевізників (авіакомпанії), вважається єдиним перевезенням, якщо з початку перевезення ці авіаперевізники розглядали таку операцію як єдине перевезення і таке перевезення було оформлено складеним квитком.
 2. У разі здійснення єдиного повітряного перевезення кожна авіакомпанія, яка приймає до перевезення пасажирів і багаж (вантаж) до такого перевезення та надає свої послуги, підпадає під дію цих правил у частині перевезення, які вона здійснює.
 3. Авіакомпанія, яка оформила квиток, або перша авіакомпанія, зазначена у квитку чи в складеному квитку, не відповідає за перевезення на ділянці (ділянках) повітряного перевезення іншого (інших) перевізника (авіакомпанії), у тому числі й у частині затримки в перевезенні пасажира чи багажу на таких ділянках.
 4. У разі знищення, втрати, пошкодження, затримки в перевезенні багажу пасажир має право подати позов до першого чи останнього перевізника, а також до авіакомпанії, яка виконувала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу.
 5. Якщо неможливо визначити авіакомпанію, якиа здійснювала перевезення, під час якого сталися знищення, втрата, пошкодження, затримка в перевезенні багажу, авіакомпанії, несуть солідарну відповідальність перед пасажиром.

 

XХII. ЗМІШАНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 1. Період часу повітряного перевезення не включає будь-які перевезення наземними, морськими (річковими) видами транспорту, що здійснені поза зоною аеропорту. Однак, якщо таке перевезення здійснюється на виконання договору перевезення з метою посадки, висадки, завантаження, видачі, перевантаження, будь-яка шкода (до доведення протилежного) вважається наслідком події, що мала місце у період часу повітряного перевезення. Якщо без згоди пасажира авіакомпанія повністю або частково замінює перевезення, яке за договором сторін має бути здійснене повітряним транспортом, на перевезення будь-яким іншим видом транспорту, таке перевезення іншим видом транспорту вважається перевезенням, що здійснене у період часу повітряного перевезення.
 2. У разі змішаних перевезень, що здійснюються частково повітряним і частково будь-яким іншим видом транспорту, положення цих правил з урахуванням пункту 1 цього розділу застосовуватимуться лише до повітряного перевезення.
 3. Будь-яке положення цих правил не забороняє сторонам у разі змішаних перевезень включити у квиток положення, що стосуються перевезень іншими видами транспорту, за умови, що положення цих правил застосовуватимуться лише до перевезеня повітряним транспортом.
 4. Перевезення іншими видами транспорту з урахуванням пункту 1 цього розділу буде пропонуватися авіакомпанією лише як агентом такого іншого перевізника, навіть якщо у квитку таке перевезення буде зазначено під кодом авіакомпанії.

  Авіакомпанія за будь-яке неналежне перевезення пасажира, знищення, втрату, пошкодження, затримку в перевезенні багажу, які сталися у період перевезення такими іншими видами транспорту, відшкодовує суму, що обмежується сумою, сплаченою пасажиром за таке перевезення.

 

XXIІІ. ПОВІТРЯНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЩО ВИКОНУЄТЬСЯ НЕ АВІАКОМПАНІЄЮ ЗА ДОГОВОРОМ

 1. Положення цього розділу застосовуються у разі, якщо авіакомпанія (далі авіакомпанія за договором) як сторона укладає договір повітряного перевезення з пасажиром або з особою, яка діє від імені пасажира, а фактичний перевізник (далі авіакомпанія, що фактично виконує перевезення) як уповноважений перевізник за договором здійснює все повітряне перевезення або його частину, але не є щодо такої частини послідовним перевізником у розумінні розділу XXI цих Авіаційних правил.
 2. У разі здійснення перевезень, передбачених пунктом 1 цього розділу, авіакомпанія за договором підпадає під дію цих правил відносно всього перевезення, а авіакомпанія, що фактично виконує перевезення, лише відносно того перевезення, що вона здійснює.
 3. Розмір відповідальності авіакомпанії, що фактично виконує перевезення, і авіакомпанії за договором обмежений нормами, встановленими Авіаційними правилами.

 

XXІV. ЧАРТЕРНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ

 1. Авіакомпанія, що здійснює виконання чартерних рейсів, під час укладання угоди із замовником повинен передбачити надання послуг та відшкодування, що передбачені Авіаційними правилами.

  Договір на повітряне перевезення авіакомпанія укладає окремо з кожним пасажиром. Питання компенсування авіакомпанії витрат, пов’язаних із затримкою або відмовою у перевезенні, мають бути відображені у договорі між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу (блоку місць).

  Квитки на чартерні рейси не дійсні до моменту сплати авіакомпанії, що фактично виконує рейс, вартості виконання чартерного рейсу.

  Повернення коштів та підтвердження бронювання здійснюються відповідно до умов укладеного між авіакомпанією та замовником чартерного рейсу.
 2. Квитки на чартерні рейси є дійсними тільки на перевезення у дати і на рейси, які зазначені у квитках. Замовник чартерного рейсу може змінити дати вильоту та повернення рейсу за умови, що такі зміни погоджені замовником рейсу (туроператором перевізником за договором) з пасажирами та авіакомпанією, що фактично виконує рейс (виконавцем рейсу).

  Квитки на чартерні рейси передбачають обмеження (або виключають) права пасажира змінити або анулювати бронювання. Квитки на чартерні рейси, згідно з якими оплачено туристичну подорож з оплатою всіх послуг (переліт в прямому і зворотному напрямках, трансфер, проживання у готелі, харчування), можуть передбачати додаткові умови і обмеження, встановлені перевізником за договором для подорожі, який включає усі обмеження.
 3. До чартерного перевезення не застосовуються положення, зазначені в главах 4, 5 розділу III, розділах IV, V, главах 1, 4 розділу VI, розділі XVIII цих правил.

 

XXV. АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

Глава 1. Документи для подорожі

 1. Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в'їзду та транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Авіакомпанія не відповідає перед пасажиром за наслідки недотримання пасажиром вимог законодавства країн відправлення, прибуття та транзиту або відсутності у пасажира необхідних для подорожі документів.
 2. На вимогу авіакомпанії пасажир має пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосованими законами. Авіакомпанія має право робити копії документів пасажира для подорожі та зберігати їх у порядку, встановленому законодавством України.

  Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони або документи якого не оформлені належним чином.

Глава 2. Відмова у в'їзді в країну

 1. Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажирові у в'їзді до країни (пунктів призначення транзиту).
 2. Пасажир повинен на вимогу авіакомпанії або державних органів сплатити відповідний тариф за перевезення у зворотному напрямку, якщо від нього вимагатиметься повернутися у місце відправлення або інше місце у зв’язку з відмовою країни прямування прийняти такого пасажира, незалежно від того, чи є ця країна місцем призначення або транзитною країною. Авіакомпанія може використати як оплату такого перевезення кошти з будь-яких раніше сплачених пасажиром авіакомпанії коштів, що залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-яких коштів пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії.
 3. Авіакомпанія має право не повертати суми, сплачені пасажиром за здійснене повітряне перевезення до місця, де було відмовлено пасажиру у в’їзді, або місця депортації.

Глава 3. Обов’язки пасажира

 1. Якщо від авіакомпанії вимагатиметься сплатити або депонувати будь-яку суму, сплатити штраф чи забезпечити фінансову гарантію у зв'язку з тим, що пасажир не виконав вимог застосованих законів країни відправлення, прибуття та транзиту, або не пред'явив необхідних документів для подорожі, або пред'явив підроблені документи чи документи, які містять неправдиву інформацію, пасажир повинен на вимогу авіакомпанії відшкодувати йому сплачену або депоновану суму та пов'язані з цим інші витрати авіакомпанії.
 2. Авіакомпанія має право використати для покриття таких витрат будь-які раніше сплачені пасажиром авіакомпанії кошти, які залишилися у розпорядженні авіакомпанії за невикористане перевезення, або будь-які кошти пасажира, які перебувають у розпорядженні авіакомпанії, або відмовити у перевезенні, якщо пасажир не відшкодував авіакомпанії такі витрати.

Глава 4. Митний контроль, контроль на авіаційну безпеку, прикордонний контроль та інші види контролю

 1. Під час виконання міжнародних повітряних перевезень пасажири, їх зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку і прикордоний контроль, а також на вимогу митних та інших уповноважених органів інші види контролю.
 2. Під час виконання внутрішних перевезень пасажир, його зареєстрований багаж і ручна поклажа обов’язково проходять контроль на авіаційну безпеку, на вимогу інших уповноважених органів інші види контролю.
 3. Персонал авіакомпнії, експлуатантів аеропортів та агентів з обслуговування, який безпосередньо контактує з пасажирами, має проходити підготовку з питань запобігання торгівлі людьми. Екіпаж пасажирського салону повинен мати підготовку з питань запобігання торгівлі людьми з урахуванням інструктивного матеріалу, наведеного у Guidelines for Training Cabin Crew on Identifying and Responding to Trafficking in Persons (Circular 352).

 

XXVI. ОБОВ’ЯЗКИ АВІАКОМПАНІЇ ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЗАПОДІЯНУ ШКОДУ

Глава 1. Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу

 1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, виключно у разі, якщо подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту ПС або під час посадки чи висадки пасажира на/з борт(у) повітряного судна.
 2. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну в разі знищення, втрати або пошкодження зареєстрованого багажу, виключно у разі, якщо дія, яка спричинила знищення, втрату або пошкодження багажу, відбулася на борту ПС або у період часу, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу, однак авіакомпанія не відповідає за пошкодження багажу внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, авіакомпанія відповідає, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.
 3. Якщо авіакомпанія визнає втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він мав прибути, пасажир може пред'явити авіакомпанії вимоги, що випливають з умов договору повітряного перевезення та положень цих правил.

Глава 2. Відшкодування авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в перевезенні

 1. Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти (з продажу та/або обслуговування) вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вона (вони) не мала (мали) змоги вжити таких заходів.
 2. Відповідальність авіакомпанії за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами, але в межах відповідальності за шкоду, встановлену Авіаційними правилами.

Глава 3. Звільнення від відшкодування шкоди

 1. Якщо авіакомпанія доведе, що шкода була завдана або її виникненню сприяли недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або її виникнення.
 2. Якщо вимогу про відшкодування шкоди, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, заявлено особою іншою, ніж пасажир, авіакомпанія так само повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або її виникнення.

Глава 4. Компенсація у випадку загибелі  або тілесного ушкодження пасажирів

 1. Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, сумою у розмірі 128821 СПЗ для кожного пасажира.
 2. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира і сума якої перевищує зазначені у пункті 1 цієї глави розміри, за умов, зазначених у главі 1 цього розділу, якщо авіакомпанія доведе, що:
  – такої шкоди не було заподіяно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її працівників чи агентів з обслуговування;
  або
  такої шкоди заподіяно виключно через недбальсть або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.
 3. Авіакомпанія повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 15 (п'ятнадцяти) днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який може бути необхідним для задоволення нагальних фінасових потреб. У разі смерті пасажира авансовий платіж не повинен бути меншим ніж 16000 СПЗ.
 4. Під час оформлення квитка авіакомпанія повинна забезпечити надання пасажиру в письмовому вигляді основних положень, які регулюють відповідальність авіакомпанії перед пасажиром та за його багаж. Крім того, авіакомпанія зобов'язана надати пасажиру письмове повідомлення про межі відповідальності авіакомпанії щодо пасажира та багажу.

Глава 5. Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

 1. Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час повітряного перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 5346 СПЗ стосовно кожного пасажира.
 2. Відповідальність авіакомпанії у разі знищення, втрати, пошкодження або затримки в перевезенні зареєстрованого багажу обмежується сумою 1288 СПЗ.
 3. Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки рейсу, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти з обслуговування вжили всіх необхідних заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вжиття таких заходів було неможливим.
 4. Зазначені у пунктах 1, 2 цієї глави положення не застосовуються, якщо буде доведено, що шкода є результатом дії чи бездіяльності авіакомпанії, її працівників або агентів з обслуговування, вчиненої з умислом завдати шкоди або через недбалість і з усвідомленням того, що в результаті вчинення такої дії чи бездіяльності працівника аба агента з обслуговування буде доведено, що цей працівник або агент діяв у межах своїх обов’язків.

 

XXVII. ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ

Глава 1. Загальні положення щодо порядку пред'явлення претензій та подачі позовів

 1. Будь-яку претензію щодо неналежного перевезення пасажира або багажу має бути подано авіаперевізнику письмово та вручено або відправлено у строки, передбачені Монреальською конвенцією та чинним законодавством України. Уповноважений орган з питань цивільної авіації може розглядати претензії пасажирів у разі їх надходження лише після розгляду претензій авіакоманією з метою встановлення відповідності результатів розгляду цим правилам.
  До претензії мають бути додані всі необхідні документи, що підтверджують права пасажира вимагати відшкодування залежно від того, щодо чого висувається претензія, у тому числі квиток (маршрут-квитанція), фіскальні чеки оплати послуг (окрім послуг таксі), квитанція про оплату наднормового багажу, відривний талон багажної ідентифікаційної бирки, акт про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report), акт пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report), довідки про затримки та інші документи, що можуть прискорити розгляд претензійних вимог. Суму претензії має довести зацікавлена особа.

  На запит уповноваженого органу з питань цивільної авіації суб'єкт, що надає платні послуги громадськості у якості посередника для отримання компенсації від авіакомпанії, передбаченої цими правилами, має надати оригінал документу(ів), що підтверджує повноваження, у тому числі копію документа, що посвідчує особу пасажира.
 2. Претензії розглядаються в порядку, установленому авіакомпанією. Отримавши претензію, авіакомпанія протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати реєстрації претензії надсилає заявнику повідомлення-запит, у якому інформує заявника про отримання претензії та строк її розгляду, а у разі потреби запитує у заявника додаткові документи і повідомляє йому про строки розгляду претензії після одержання документів, яких не вистачає.
 3. Авіакомпанія зобов’язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення з обґрунтуванням підстав протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв’язку з яким було висунуто претензію, повністю здійснювалося одним перевізником.

  Якщо в такому перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців з урахуванням чинних правил врегулювання претензій такими авіаперевізниками.
 4. Позов про відшкодування завданої авіакомпанією шкоди під час повітряного перевезення може бути поданий відповідно до умов і меж відповідальності, які передбачені Монреальською конвенцією та законодавством України, без шкоди правам інших осіб на звернення до суду.
 5. Позови про відповідальність авіакомпанії під час міжнародних перевезень щодо неналежного перевезення пасажира або багажу мають бути подані за вибором позивача до суду за місцезнаходженням (реєстрацією) авіакомпанії, за місцем його основної діяльності (головного офісу) або за місцем, де знаходиться підприємство, через яке було укладено договір повітряного перевезення, або до суду місця призначення перевезення протягом двох років з дати прибуття до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення. Для рейсів у межах України позови до перевізників, що виникають з договору повітряного перевезення пасажира і багажу, пред’являються за місцезнаходженням авіакомпанії.

  Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.
 6. Загальний розмір відшкодування шкоди не може перевищувати встановлених цими правилами меж відповідальності.

  Авіакомпанія за договором, фактичний авіаперевізник, агенти з продажу та/або обслуговування, які діяли в межах своїх обов’язків, відповідають за завдану ними шкоду в розмірі, який не перевищує встановленої цими правилами межі відповідальності, що застосовується до нього.
 7. Якщо позовні вимоги щодо відшкодування шкоди, визначеної цими правилами, звернені до працівника авіакоманії чи агента з продажу та/або обслуговування, він має право посилатися на умови та межі відповідальності, на які має право посилатися сама авіакомпанія, якщо доведе, що діяв у межах своїх службових обов’язків.
 8. У разі смерті особи, відповідальної за збитки, позов про відшкодування збитків подається відповідно до положень Монреальської конвенції проти осіб, які на законній підставі представляють її або розпоряджаються майном цієї особи.
 9. Позов про відшкодування шкоди, яка сталася під час повітряного перевезення, що здійснювалось фактичним перевізником, може бути за вибором пасажира подано до фактичного перевізника або до перевізника за договором чи до обох перевізників одночасно.
 10. Перерахунок сум, зазначених у СПЗ, у національну валюту здійснюється відповідно до вартості валют у СПЗ згідно з курсом Національного банку України на дату ухвалення судового рішення чи прийняття авіакомпанією рішення щодо претензії пасажира.

Глава 2. Порядок висування претензій та подачі позовів  щодо неналежного перевезення пасажира

 1. Якщо претензія висувається або подається позов на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні пасажира, сума компенсації обмежується сумою, що зазначена в пункті 1 глави 5 розділу XXVI цих Правил. Сума претензії має бути доведена заінтересованою особою.
 2. Позови про відповідальність авіаперевізника за шкоду, заподіяну в результаті загибелі або тілесного ушкодження, має бути подано за вибором позивача до одного із судів, зазначених у пункті 5 глави 1 цього розділу. Для рейсів між Україною та Європейським Союзом позов може бути подано на території держави - члена Європейського Союзу, в якій пасажир на дату події має основне й постійне місце проживання та до/із якої авіаперевізник надає послуги, пов’язані з повітряним перевезенням пасажирів на власних повітряних суднах чи на повітряних суднах іншого авіаперевізника на підставі комерційної угоди, і в якій цей перевізник здійснює діяльність, пов’язану з повітряним перевезенням пасажирів, використовуючи приміщення, орендовані самим авіаперевізником чи іншим авіаперевізником, з яким він має комерційну угоду, або які належать йому або такому іншому перевізнику.

  Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного повітряного перевезення пасажира можуть бути подано у встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.
 3. Право на відшкодування шкоди втрачається, якщо позов про відповідальність не подано у строки згідно з Монреальською конвенцією та чинним законодавством України з дати прибуття за призначенням, або з дати, коли повітряне судно мало прибути, або з дати зупинення перевезення.
 4. У разі висування претензії до авіакомпанії щодо повернення коштів за операцію реєстрації в аеропорту у зв’язку з неможливістю здійснити реєстрацію за допомогою веб-сайту обов’язок доведення протилежного покладається на авіакомпанію.

Глава 3. Порядок висування претензій та подачі позовів  щодо неналежного перевезення багажу

 1. Отримання зареєстрованого багажу особою, яка має право на його отримання, без пред'явлення претензій передбачає до доведення протилежного, що багаж було доставлено у належному стані й відповідно до перевізного документа або запису, який зберігається іншими засобами збереження інформації.

  Пасажир повинен засвідчити протилежне шляхом оформлення акта про неналежне перевезення багажу (PIR - Property Irregularity Report) або акта про пошкодження багажу (DBR - Damage Baggage Report) до виходу з багажного відділення аеропорту.
 2. Претензії щодо пошкодження багажу, нестачі вмісту подаються негайно або не пізніше ніж сім календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У разі затримки в перевезенні багажу претензію має бути заявлено протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.
 3. Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж мав прибути до місця призначення. У такому разі претензію до авіакомпанії має бути пред'явлено протягом двох років (для міжнародного перевезення) та трьох років (для рейсів у межах України) з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.
 4. Відповідальність авіакомпанії щодо знищеного або втраченого багажу обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу XXVI цих правил.
 5. Якщо претензію висунуто щодо пошкодження упаковки багажу, компенсації підлягають витрати на її ремонт. У разі неможливості подальшого використання пошкодженої упаковки багажу, компенсації підлягає її вартість, яку підтверджує заінтересована особа.

  Авіакомпаня не відповідає за такі види пошкодження багажу:
  зламані коліщатка та ніжки валіз, сумок тощо;
  загублені ремінці та петельки;
  незначні потертості або подряпини, пошкодження як результат надмірного наповнення валізи;
  пошкодження ручки валізи або сумки;
  пошкодження крихких речей або продуктів, що швидко псуються;
  пошкодження предметів, які неналежно упаковано.
 6. Якщо претензію висунуто щодо відшкодування частково втраченого багажу вагою до 1 кілограма, для відшкодування вартості частково втраченого багажу можуть використовуватись вагові показники, зазначені у рекомендованій практиці ІАТА 1751 (додаток А).
 7. Якщо претензію висунуто на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні багажу, сума відшкодування обмежується сумою, зазначеною у пункті 2 глави 5 розділу XXVI цих Правил. Суму претензії має довести заінтересована особа.
 8. За відсутності претензій у зазначені в пунктах 2, 3 цієї глави строки під час міжнародних повітряних перевезень жодні позови до авіакомпанії щодо неналежного перевезення багажу не приймаються, крім випадків застосування перевізником обману. Висування претензій щодо неналежного перевезення багажу на внутрішніх рейсах здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

XXVІІI. ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА

 1. Положення цього розділу поширюються на всіх агентів з продажу та/або обслуговування авіакомпанії, які здійснюють оформлення квитків на повітряні перевезення на території України.
 2. Авіакомпанія (її агент з продажу) у місці оформлення перевезень зобов'язана розмістити на видному та доступному для споживачів місці таку інформацію:
  своє повне найменування, місцезнаходження;
  копії документів (ліцензії, сертифікати, свідоцтва) щодо здійснення перевезень (продажу повітряних перевезень);
  контакти Державіаслужби (номер телефону, електронну та поштову адреси);
  книгу зауважень та пропозицій;
  – ці Правила.
 3. Авіакомпанія, її агент з продажу під час оформлення квитків зобов'язані довести до відома пасажирів та надати у письмовому вигляді умови договору (авіаперевізника, на рейс якого здійснено оформлення квитка), правила застосування тарифу, за яким придбано квиток, адміністративні формальності під час подорожі за відповідним маршрутом, важливі повідомлення, які стосуються перевезення небезпечних речовин у багажу та ручній поклажі, інші повідомлення, які авіаперевізник вважає за потрібне довести до відома пасажира.

  У разі продажу повітряного перевезення за допомогою веб-сайту зазначена інформація доводиться до відома пасажира в електронному вигляді через сайт, за допомогою якого здійснюється бронювання повітряного перевезення.

  Авіакомпанія, здійснюючи рекламні акції, повинна надавати споживачам повну інформацію щодо вартості перевезення, яка має включати суму тарифу та всіх державних податків і зборів, аеропортових зборів/такс та зборів/такс авіакомпанії.

  Здійснюючи оплату квитка на рейс авіакомпанії, пасажир погоджується з усіма умовами договору повітряного перевезення та правилами авіакомпаніх.
 4. Контакти цілодобової довідкової служби авіакопанії та контактна інформація опубліковані на веб-сайті авіакомпанії www.azurair.ua.

Правила авіакомпанії опубліковані на веб-сайті авіакомпанії: www.azurair.ua

 

Начальник служби наземного обслуговування

ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» О.О. Мартьянова