Важлива інформація щодо обмежень та скасувань рейсів, пов'язаних з епідеміологічною ситуацією

УМОВИ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «АЗУР ЕЙР УКРАЇНА"

ЗАТВЕРЖЕНО

Наказом № _______ від ____________

Генерального директора

ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «АЗУР ЕЙР УКРАЇНА»

 

______________________ Антонов К.А.

 

УМОВИ ДОГОВОРУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТОВ «АВІАКОМПАНІЯ «АЗУР ЕЙР УКРАЇНА»

Розроблені відповідно до авіаційних правил «Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу», затверджених наказом Державної авіаційної служби України від 26 листопада 2018 року №1239, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державіаслужби №1126 від 14.08.2020 року

УМОВИ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ВАЖЛИВІ ПОВІДОМЛЕННЯ СONDITIONS OF CONTRACT AND OTHER IMPORTANT NOTICES

ЧАС РЕЄСТРАЦІЇ ТА ПОСАДКИ У ЛІТАК

Пасажир повинен прибути на реєстрацію не пізніше ніж за дві години до відправлення літака. Реєстрація пасажирів та оформлення багажу в аеропорту на рейси міжнародного чи внутрішнього сполучення закінчується за 60 хвилин та час закінчення реєстрації на веб-сайті за 4 години до часу відправлення рейсу згідно зазначеного часу відправлення у квитку. Відповідно до особливостей аеропорту, виду перевезення (регулярне, чартерне, міжнародне або внутрішнє) час закінчення реєстрації може бути інший, але не раніше ніж за 60 хвилин до часу відправлення рейсу за розкладом. Детальнішу інформацію можна отримати в нашому представництві або на сайті www.azurair.ua. Посадка пасажирів у літак закінчується за 20 хвилин до часу відправлення рейсу. У разі порушення пасажиром часу прибуття на реєстрацію або на посадку у літак йому може бути відмовлено у перевезенні.

LATEST CHECK IN TIME AND BOARDING AIRCRAFT

Passenger should arrive for registration at the airport not later than 2 hours before flight. Passengers and baggage check-in at the airport are stopped 60 minutes before international or domestic flight, the check-in on the airline’s website is 4 hours the departure time of the flight specified in the ticket.

Depending on peculiarity of airport and rules of carrier latest check-in can be other, but not earlier than 60 minutes before the scheduled time of departure of the flight.

More detailed information you can receive from the representative of the Carrier or on the web-site www.azurair.ua. Boarding aircraft is stopped 20 minutes before flight departure time. In case passenger breaks arrival time for registration or boarding aircraft, the Carrier may deny boarding.

ОСОБИСТІ ДАНІ ТА ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПОДОРОЖІ

У межах, встановлених чинним законодавством України та країни прямування, особа, що здійснює продаж перевезень (перевізник, агент з продажу), зобов’язана дотримуватись конфіденційності особистих даних пасажира. При цьому пасажир уповноважує перевізника зберігати особисті дані про себе та надати їх державним органам на їх запит або своїм службовцям, своїм агентам, іншим перевізникам, провайдерам додаткових послуг для бронювання або переоформлення перевезень, одержання додаткових послуг, організації системи розшуку багажу та системи попередження/визначення шахрайства з перевізними документами, надання інформаційної допомоги щодо в’їзду/виїзду за маршрутом перевезення.

Пасажир відповідає за одержання всіх необхідних для подорожі документів: віз, дозволів, довідок, тощо, а також за виконання всіх застосованих законів щодо виїзду, в’їзду та транзиту країни відправлення, прибуття та транзиту. Перевізник не несе відповідальності перед пасажиром за наслідки того, що пасажир не одержав такі документи або візи чи не виконав такі застосовані закони.

На вимогу авіакомпанії пасажир має пред'явити уповноваженим особам авіакомпанії, представникам відповідних державних органів усі документи на виїзд, в'їзд, транзит, щодо стану здоров'я та інші документи, що вимагаються застосованими законами, та дозволити перевізнику зробити і залишити в себе їх копії або будь-яким іншим чином залишити в себе дані, що містяться у відповідних документах. Авіакомпанія має право відмовити в перевезенні пасажиру, який не виконав застосовані закони або документи якого не оформлені належним чином.

Авіакомпанія не відповідає за відмову пасажиру у в'їзді в країну.

PERSONAL INFORMATION AND DOCUMENTS FOR JOURNEY

Within the limits set out by current legislation of Ukraine and countries of destination, the person who sells transportation (carrier, sales agent) must respect the privacy of the passenger. In this case, the passenger authorizes the Carrier to store personal information about themselves and provide their public authorities at their request or their employees, their agents, other carriers, providers of additional services for booking or reissue, receiving additional services, organization of lost baggage and warning systems / definition fraud shipping documents, providing information on arrival/departure of flight.

Passenger is responsible for receiving all necessary documents for journey: Visa, permissions, certificates etc., complying with all legislation concerning on entry to and exit from the country of departure, arrival and transit. Carrier isn’t responsible for consequence if passenger did not receive such documents or visa or failed to comply with out all mentioned legislation.

By requirement of the Airline the passenger should show the Airline’s authorized person, representative of relevant state authority all documents for departure, arrival and transit, about health status and other documents required by legislation and permit the Carrier to make a copy and keep them or store the data contained in these documents. Airline may deny boarding if the passenger didn’t comply with applicable legislation or if the documents are inadequate.

 

 

Airline isn’t responsible for refusal of entry to the country.

ПОВТОРНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ БРОНЮВАННЯ

Авіакомпанія має право вимагати від пасажира зробити повторне підтвердження зворотного вильоту. Рейси, на яких вводиться процедура підтвердження зворотного вильоту, встановлюються авіакомпанією та публікуються на сайті. Пасажир повинен бути проінформований щодо необхідності підтвердження зворотного вильоту під час оформлення квитка.

Повторне підтвердження зворотного вильоту не вимагається, якщо зворотний рейс передбачається менше ніж за 72 години або резервування здійснено на рейс менше ніж за 72 години до часу вильоту рейсу за розкладом.

Якщо пасажир має декілька сегментів маршруту польоту, то підтвердження здійснюється для кожного сегмента.

Невиконання пасажиром вимог авіакомпанії щодо повторного підтвердження бронювання дає право перевізнику анулювати непідтверджене бронювання не раніше ніж за 72 години до вильоту рейсу за розкладом.

REPEATED CONFIRMATION OF BOOKING

Airline may demand from passenger to make repeated confirmation of return fight. Flights using the procedure for return flight confirmation are set up by the Airline and published on the web-site. Passenger must be informed about necessity of the return flight confirmation during the issuance of ticket.

The return flight confirmation is not required, if the return flight is supposed to be carried out in less than 72 hours or if the booking was made less than 72 hours before the time of scheduled departure.

If the passenger has several flight segments, then confirmation is made for each segment.

Non fulfillment of the Airline’s requirements by the passenger concerning repeated confirmation gives the right to the Carrier to cancel unconfirmed booking not earlier than 72 hours before the time of scheduled departure.

УМОВИ ДОГОВОРУ

1.Терміни, що вживаються в дійсному договорі означають: квиток  (пасажирський квиток та багажна квитанція) - виданий авіаперевізником (його агентом) документ, у тому числі електронний, який містить умови договору перевезення, повідомлення, польотні та пасажирські купони; авіаційний перевізник (авіаперевізник, перевізник) - суб'єкт господарювання, який надає послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом;

Електронний квиток - електронний документ, що включає маршрут-квитанцію, видану авіаперевізником або від імені авіаперевізника, електронні купони та, у разі використання, документ для посадки;

міжнародне перевезення – перевезення, під час якого пункт відправлення і пункт призначення  незалежно від того, чи є перерва у перевезенні або перевантажені, розташовані або на території двох різних країн, або на території однієї країни, якщо узгоджену зупинку передбачено на території іншої країни; внутрішнє перевезення - перевезення пасажирів і багажу між пунктами, розташованими на території України.

2. Пасажирський квиток та багажна квитанція є підтвердженням укладення договору про перевезення та відображають його умови. Відсутність, помилковість в оформленні або втрата квитка та багажної квитанції не впливають на дійсність договору перевезення. Перевізник зобов’язується перевезти пасажира та з ним встановлену норму безкоштовного перевезення багажу в пункт призначення, надавши йому місце та замовлений клас обслуговування на повітряному судні, що здійснює рейс, зазначений у квитку. Пасажир зобов’язаний сплатити за перевезення та замовлене обслуговування встановлений перевізником тариф, аеропортові збори та такси, а випадку перевезення багажу понад встановлену норму безкоштовного перевезення – за перевезення цього багажу.

Випадки визнання квитка недійсним зазначені у п.5, глава 1, розділ ІII Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу, затверджених наказом Державіаслужби України від 26.11.2018 №1239, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2019 року за № 141/33112 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Державіаслужби №1126 від 14.08.2020 року (далі - Правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу).

3. Норми безкоштовного провезення зареєстрованого багажу, встановлені авіакомпанією:

- економічний клас для рейсів до 6 годин – 20 кг з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см;

- економічний клас для рейсів понад 6 годин – 15 кг з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більш ніж 158 см;

- бізнес клас – 40 кг (з урахуванням вимог щодо ваги одного із місць багажу відповідно до пункту 3 глави 1 розділу XI Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу) з розмірами кожного місця за сумою трьох вимірів не більше ніж 158 см;

Дитина віком до 2 років має право перевезти безкоштовно одне місце багажу вагою до 10 кг (22 фунти), розмір якого за сумою трьох вимірів не перевищує 115 см (45 дюймів). Для дітей старшого віку діють ті самі правила, що й для дорослих.

Пасажир має право перевезти безоплатно понад норму безкоштовного провезення багажу предмети, які він тримає при собі і не поклав до багажу, зокрема: дамська сумочка, папка для паперу, пальто або плащ, жакет, парасолька або палиця, друковані  видання для читання під час польоту, харчування для дитини, що необхідне під час польоту, дитяча дорожня люлька (за наявності малюка віком до 1 року), прогулянковий дитячий візок, складене крісло колісне та/або милиці.

Загальна вага предметів, за винятком крісла колісного, не повинна перевищувати 7 кг.

4. Найменування авіаперевізника у квитку може вказуватися скорочено (код ІКАО - UTN; код – ІАТА QU).

Повне найменування перевізника Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна». Місцезнаходження перевізника: 90500, Закарпатська обл., Тячівській район, м. Тячів, вул. Незалежності 90-А.

5. Узгодженими пунктами зупинки вважаються пункти, вказані в даному квитку або зазначені в розкладі перевізника, як пункти зупинок на маршруті прямування пасажира. Перевезення, що виконуються за даним договором кількома послідовними перевізниками, розглядаються як єдине перевезення.

6. Авіакомпанія, що видає квиток для перевезення на повітряних лініях іншої авіакомпанії, діє як агент останньої.

7. Зареєстрований багаж видається пред’явнику багажної бирки. У випадку неналежного перевезення багажу складається відповідний акт, на підставі якого пред’являється претензія перевізнику в письмовій формі.

У випадку неналежного перевезення зареєстрованого багажу пасажир повинен надіслати перевізнику претензію негайно після виявлення пошкодження (втрати частини вмісту багажу) й не пізніше ніж протягом семи календарних днів з дати отримання зареєстрованого багажу. У випадку затримки в перевезенні багажу претензія повинна бути заявлена не пізніше ніж протягом 21 календарного дня з дати, коли багаж було передано у розпорядження пасажира.

Претензії щодо втрати багажу висуваються до авіакомпанії після того, як багаж буде визнано втраченим. Багаж вважається втраченим, якщо його не виявлено за результатами розшуку протягом 21 календарного дня з дати, наступної за тією, коли багаж повинен був прибути до місця призначення. У такому випадку претензія до авіакомпанії повинна бути висунута протягом двох років (для міжнародного перевезення) та трьох років (для рейсів у межах України) з дати прибуття повітряного судна до місця призначення, або з дати, коли повітряне судно мало прибути до місця призначення, або з дати, коли припинилося перевезення.

Претензії розглядаються в порядку, установленому авіакомпанією. Авіакомпанія зобов'язана розглянути претензію і повідомити заявника про її задоволення чи відхилення протягом трьох місяців з дати її отримання, якщо перевезення, у зв'язку з яким була висунута претензія, повністю здійснювалося одним перевізником. Якщо у перевезенні брали участь інші перевізники, строк розгляду претензії може бути продовжено до шести місяців.

Позови про відповідальність авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажира можуть бути подані:

У встановлені чинним законодавством строки без попереднього висування претензії до авіакомпанії.

Претензії до авіакомпанії щодо неналежного перевезення пасажирів та/або багажу надсилаються шляхом відправлення повідомлення на електрону адресу [email protected] або на поштову адресу: 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри 6, ТОВ «Авіакомпанія «Азур Ейр Україна».

8. Квиток, виданий за нормальним тарифом, чинний для перевезення протягом одного року з дати початку перевезення, якщо частина квитка використана, або з дати його видачі - якщо не використаний весь квиток. Квиток, виданий за спеціальним тарифом, чинний для перевезення лише до дати, визначеної у квитку, і на умовах, установлених правилами застосування тарифів авіакомпанії.

9. Час відправлення рейсу і тип повітряного судна, що зазначені в розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів авіакомпанії, за винятком часу відправлення, зазначеного у квитку, не гарантуються і не є обов'язковою умовою договору перевезення. Авіакомпанія має право змінювати час відправлення рейсу, про що повинен своєчасно проінформувати пасажира.

Авіакомпанія має право змінювати тип повітряного судна без повідомлення про це пасажира.

Авіакомпанія має право затримати або скасувати рейс як з комерційних причин, так і з причин, які не залежать від нього. Авіакомпанія повиннна ужити всіх необхідних заходів для уникнення затримки в перевезенні пасажирів і багажу.

У разі дії надзвичайних обставин (у тому числі несприятливих метеорологічних умов, надзвичайних ситуацій під час контролю за повітряним рухом, страйків, бунтів, громадянських безладів, ембарго, війн, ворожих дій, порушень спокою, неврегульованих міжнародних відносин, неочікуваних дефектів, що впливають на безпеку польоту, чи інших труднощів, які фактично загрожують або унеможливлюють безпечне виконання польоту), авіакомпанія має право без повідомлення пасажира скасувати чи затримати рейс або анулювати раніше підтверджене бронювання.

В інших випадках авіакомпанія або його агент з продажу зобов’язаний попередити пасажира про затримку або скасування рейсу не пізніше ніж за три години до початку реєстрації.

Авіакомпанія не несе відповідальності за помилки й упущення в розкладах руху або інших опублікованих графіках рейсів інших перевізників.

10. Ніхто з агентів, службовців або представників авіакомпанії не має права змінити або відмінити положення даного договору.

 

АВІАКОМПАНІЯ ЗАЛИШАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВІДМОВИТИ У ПЕРЕВЕЗЕННІ БУДЬ-ЯКОЇ ОСОБИ, ЯКА ОТРИМАЛА КВИТОК З ПОРУШЕННЯМИ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА АБО ТАРИФІВ, ПРАВИЛ ЧИ УМОВ ПЕРЕВІЗНИКА.

TERMS OF CONTRACT

1. As used in this contract “ticket” which is called “passenger ticket and baggage check” including electronic ticket, given by the carrier (his agent), which includes conditions of the carriage and communication contract, together with the flight passenger coupons and “Carrier” means a business entity that provides services for the transportation of passengers by air;

“Electronic ticket” means the electronic document that includes printed Itinerary/Receipt, electronic coupons and if applicable, boarding document.

“International operations” – carrying when the departure and arrival points, (though take place stop of the carrying or reloading) are based either on the territory of 2 different countries or on the territory of one country, if station is provided on the territory of other country; Internal carrying – passenger of baggage transportation by the aircraft between points, situated on the territory of Ukraine.

2. Passenger ticket or baggage check are the  confirmation/evidence of contract conclusion and contain its conditions. Absence, error in execution or loss of the passenger ticket or baggage check do not influence the force of the contract. The carrier undertakes to carry passenger and to the point of destination, giving to him the place and ordered class of service on board aircraft operating the flight, specified in the ticket. The passenger has to pay for the carriage and ordered service the fixed fare, airport charge and tax, and in case of carriage of baggage more than the established rate of free carriage baggage - for the carriage of this baggage.

Cases of ticket invalidation are specified in item 5., chapter 1, section III of the Rules for air transportation and passenger and baggage service, approved by the order of CAA Ukraine and Communications of Ukraine (26.11.2018  №1239, registered in Ministry of Justice of Ukraine 08.02.2019 №141/33112 with changes and additions made by the order of the State Aviation Administration №1126 from 14.08.2020).

3. Norms/rules of free carriage of registered baggage are set in accordance with  by the carrier:

 - economy  class of service for flight less than 6 hours – 20 kg with the size of each place (sum of heights, width, length) – no more than 158 cm; 

- economy  class of service for flight more than 6 hours – 15 kg with the size of each place (sum of heights, width, length) – no more than 158 cm;

- business class -  40 kg (taking into account the requirements for the weight of one of the baggage in accordance with paragraph 3 of Chapter 1 of Section XI of the Rules for air transportation and passenger and baggage service) with the size of each place (sum of heights, width, length) – no more than 158 cm;

Child aged less than 2 years has the right of free carriage of one baggage place with weight less than 10 kg. (22 pounds), size of which is no more than 115 cm (45 inches). Rules for oldest children are the same as for adults.

The passenger has the right to carry, free of charge, over and above the free baggage allowance the items he holds with himself and does not put into baggage, in particular: a handbag, a folder for paper, a coat or a raincoat, a jacket, an umbrella or a stick, printed publications for reading during the flight, food for the child, necessary for the flight, a children's cradle (in the presence of a child under the age of 1), a children's pram, a wheelchair and / or cribs.

The common weight of all items must not be more than 7 kg.

4. The air carrier's name may be specified in the ticket reduced (ICAO code – UTN, IATA code - QU).

Full name of the carrier is “AZUR AIR UKRAINE AIRLINES”, Limited Liability Company. The carrier’s address: 90500, Zakarpattia region, Tiachiv District, c.Tiachiv, Nezalezhnosti str., 90-A.

5. Agreed items of the stop are the points, mentioned in current ticket or in carrier’s schedule as points of stop on the route of passenger journey. Carriages, performed under this contract by few consecutive carriers are considered as one carriage.

6. The Airline issuing a ticket for carriage on the airline of another Airline, acts as the agent of the latter.

7. Registered baggage is given to the holder of baggage tag. In case of improper transportation of the baggage the relevant document is made, on the ground of this document claim in written form may be asserted to the carrier.

In case of improper transportation of the registered baggage passenger must send the claim to the carrier as soon as possible after exposure of the damage (loss of part of the baggage) and not later than 7 days after day of the registered baggage receipt. In case of delay of baggage transportation the claim must be asserted not later than after 21 calendar days from the date when the baggage was passed to the passenger’s disposal.

Claims about baggage loss are presented to the Airline after the baggage is recognized as lost. Baggage is recognized as lost if it is not found after 21 calendar days from the date, next after one when the baggage is to come to the point of destination. In this case the claim may be presented to the Airline during 2 years (for international transportation) and 3 years (for flights within Ukraine) after the date of baggage arrival to the point of destination or after the date when the aircraft had to come to the point of destination or after the date then transportation was ceased.

The claims are considered in order established by the Airline. The Airline is to deal with claim and inform the claimant about  allowance or rejection of claim during 3 months of the date of its receipt, if transportation (according to which the claim was asserted) was performed fully by one carrier. If the other carriers took part in carriage, period of dealing with claim may be prolonged with 6 months.

Claims about the Airline's liability for improper transportation of passengers and / or baggage may be filed:

In accordance with terms established by current legislation without prior filing a claim to the airline.

Claims to the airline regarding improper transportation of passengers and / or baggage are sent by an email to [email protected] or to a postal address of the head office: Kyiv, Volodymyra Sosyury street, 6, "Azur Air Ukraine Airlines" LLC.

8. Ticket, issued by the normal fare, is valid for carriage during a year from the date of beginning of the carriage provided that part of the ticket is used, or from the date of its issuance provided that not all ticket is used. Ticket, issued by special fare is valid for carriage only till the date mentioned in the ticket and under conditions established by rules of fare use of the airline.

9. Time of flight departure and type of aircraft established in the flight schedule or in other published flight schedules of the airline are not guaranteed and are not obligatory condition of the transportation contract. The airline has the right to change flight departure time and he must inform the passenger about that in time.

The airline has the right to change the type of aircraft without informing the passenger about that.

The airline has the right to delay or cancel the flight, both for commercial reasons and for reasons beyond his control. The airline must take all possible  measures to prevent delay of passenger and baggage carriage.

In case of  force-majeure (adverse weather conditions, extraordinary events during air traffic control, strike, rebellion, civil disturbance, embargo, wars, adverse actions, disturbance of peace, unsettled international relations, unexpected defects, which influence flight safety or other difficulties, that actually threaten or render impossible safety flight performance), the airline has the right to cancel or delay the flight without informing the passenger or to cancel reservation confirmed earlier .

In other cases the airline or its sales agent are to notify the passenger about delay or cancelling of the flight not later than 3 hours before the beginning of the registration.

The airline is not liable for errors and omissions in the timetables or other published schedules of flights of other carriers.

10. None of the agents, employees or representatives of the airline has the right to change or cancel the provisions of this contract.

 

THE airline PRESERVE THE RIGHT TO REFUSE CARRIAGE OF ANY PERSON WHO ACQUIRE A TICKET BY BREACH OF THE CURRENT LEGISLATION OR FARES, RULES OR CONDITIONS OF THE CARRIER.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАСАЖИРА ПРО ЙОГО ПРАВА У РАЗІ ВІДМОВИ В ПЕРЕВЕЗЕННІ, СКАСУВАННЯ АБО ЗАТРИМКИ РЕЙСУ

Права пасажира у разі відмови в перевезенні, скасування або затримки рейсу регламентуються положеннями розділу XIII Повітряного кодексу України та розділу XV Правил повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Інформацію щодо порядку застосування компенсації та допомоги, її розмірів можна отримати на сайті перевізника www.azurair.ua або у представника перевізника.

INFORMING OF THE PASSENGER ABOUT HIS RIGHTS IN CASE OF REFUSAL OF CARRIAGE, CANCELLATION OR DELAY OF THE FLIGHT.

Passenger rights in case of refusal of carriage, cancellation or delay of the flight are regulated by the part XIII of the Air Code of Ukraine and part XV of the Rules for air transportation and passenger and baggage service.

Information about order of application of compensation and assistance, its volume can be received from the representative of the carrier or on the site of the carrier www.azurair.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ ПАСАЖИРА ПРО ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу

Авіакомпанія відповідає за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, виключно у разі, якщо подія, яка стала причиною загибелі або ушкодження, відбулася на борту повітряного судна або під час посадки чи висадки пасажира на/з борт (у) повітряного судна.

Авіакомпанія відповідає  за шкоду, заподіяну в разі знищення, утрати або пошкодження зареєстрованого багажу, виключно у разі, якщо дія, яка спричинила знищення, втрату або пошкодження багажу, відбулась  на борту повітряного судна або, коли авіакомпанія була відповідальною за збереження зареєстрованого багажу, однак авіакомпанія не несе відповідальності за пошкодження багажу, яке сталося  внаслідок його дефекту, якостей чи вад. Стосовно незареєстрованого багажу, у тому числі особистих речей пасажира, авіакомпанія несе відповідальність, якщо шкода заподіяна з її вини або з вини її працівників чи агентів з обслуговування.

Якщо авіакомпанія визнала втрату зареєстрованого багажу або якщо зареєстрований багаж не прибув протягом 21 дня з дати, коли він мав прибути, пасажир може пред'явити авіакомпанії вимогу відповідно до умов договору повітряного перевезення та положень Авіаційних правил.

Відшкодування авіакомпанією шкоди, заподіяної внаслідок затримки в перевезенні

Авіакомпанія відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок затримки в повітряному перевезенні пасажирів та багажу, однак авіакомпанія не несе відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки, якщо доведе, що вона, її працівники та агенти з продажу та/або обслуговування вжили всіх можливих заходів для того, щоб уникнути шкоди, або що вона (вони) не мали змоги вжити таких заходів. Відповідальність авіакомпанії за неналежне перевезення в будь-якому випадку обмежена реальними збитками, доведеними пасажирами.

Звільнення від відшкодування

Якщо авіакомпанія доведе, що недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність особи, яка вимагає відшкодування, або особи, від якої походять її права, спричинили шкоду або її виникнення, авіакомпанія повністю або частково звільняється від відповідальності перед особою, яка вимагає відшкодування, у розмірі, в якому такі недбалість, неправомірна дія чи бездіяльність спричинили шкоду або  її виникнення.

Якщо вимогу про відшкодування шкоди, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира,  заявлено особою, іншою, ніж пасажир, авіакомпанія  повністю або частково звільняється від відповідальності настільки, наскільки вона доведе, що недбалість, інша неправомірна дія чи бездіяльність цього пасажира спричинили шкоду або  її виникнення.

Компенсація у разі загибелі або тілесного ушкодження пасажира

Авіакомпанія не може виключити чи обмежити свою відповідальність за шкоду, яка спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, за умов, зазначених в розділі «Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу» цього Договору, сумою у розмірі 128 821 СПЗ для кожного пасажира.

 Авіакомпанія не відповідає за шкоду, яка  спричинила загибель або тілесне ушкодження пасажира, і сума якої перевищує зазначені  в абзаці 1 цього розділу розміри, за умов, зазначених в розділі «Загибель і тілесне ушкодження пасажирів. Пошкодження багажу» цього Договору, якщо Авіакомпанія доведе, що:

  • такої шкоди не було заподіяно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність авіакомпанії або її працівників чи агентів з обслуговування; або
  • такої шкоди заподіяно виключно через недбалість або іншу неправомірну дію чи бездіяльність третьої сторони.

Авіакомпанія повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 15 днів після ідентифікації фізичної особи, яка має право на отримання компенсації, здійснити авансовий платіж, який не має бути менше ніж 16000 СПЗ

(за винятком легких тілесних ушкоджень).

Межі відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок затримки

Відповідальність авіакомпанії за шкоду, заподіяну внаслідок затримки під час перевезення пасажирів будь-яких рейсів, обмежується сумою 5346 СПЗ  щодо  кожного пасажира. Відповідальність авіакомпанії у разі знищення, втрати, пошкодження або затримки перевезення зареєстрованого багажу обмежується сумою 1288 СПЗ.

  Авіакомпанія не відповідає за шкоду, заподіяну внаслідок

  затримки рейсу, якщо доведе, що вона, її працівники та

  агенти з обслуговування вжили всіх необхідних заходів

  для того, щоб уникнути шкоди, або що вжиття таких

 заходів було неможливим.

  БАГАЖ

Як зареєстрований багаж можуть перевозитися місця багажу вагою не більше ніж 32 кг. За попереднім погодженням з авіакомпанією до перевезення можуть бути прийняті місця багажу з більшими розмірами та вагою. Багаж, що не відповідає зазначеним вимогам, має оформлятися пасажиром для перевезення як вантаж.

Норми безкоштовного провезення багажу не поширюються на:

- речі пасажирів, незалежно від їх найменування, габарити яких не відповідають розмірам, наведеним  вище;

- телевізори, магнітофони, радіоприймачі вагою одного місця понад 10 кг;

- квіти, саджанці рослин, харчову зелень, сушені рослини, гілля дерев та кущів загальною вагою понад 5 кг;

- кореспонденцію, яка супроводжується фельд’єгерями;

- тварин (свійських або диких), птахів, бджіл та іншу живність, за винятком собаки-поводиря, який супроводжує сліпого.

Речі, які не слід включати до багажу:

- товари, предмети, рідкі та інші речовини, здатні створити значний ризик для здоров'я пасажирів, безпеки польоту чи власності перевізника або інших пасажирів під час перевезення, зокрема вибухонебезпечні, стиснуті гази, матеріали, що викликають корозію, окисники, радіоактивні матеріали, магніти, легкозаймисті матеріали, отруйні, шкідливі або подразнювальні речовини, а також будь-які інші предмети та речовини, що визначені в «Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху», ІСАО, Doc 9284-AN/905, як такі, що заборонені для перевезення на пасажирських повітряних суднах:

- ламкі, крихкі речі та речі, які б'ються або швидко псуються, гроші, ключі, коштовності, електронне обладнання, фото- та відеотехніку, вироби з дорогоцінних металів і срібла, технічну документацію, ділові документи, цінні папери, цінні речі, медикаменти, медичну документацію, паспорти та інші ідентифікаційні документи і зразки;

- товари та предмети, перевезення яких заборонено чинними законами будь-якої країни, з території якої, на територію якої або через територію якої здійснюватиметься рейс;

- товари, які є не придатними для перевезення за їх характером, вагою, розміром, формою або запахом;

- живих тварин та птахів, крім випадків, передбачених Правилами повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу.

Речі, що можуть прийматися до перевезення як зареєстрований багаж або як вантаж за попередньою згодою авіакомпанії: вогнепальна зброя, амуніція і зброя, у тому числі антикварна вогнепальна та холодна зброя, ріжучі та колючі предмети.

Пасажир має право включати до зареєстрованого багажу свої побутові речі, алкогольні напої, нерадіоактивні речі медичного призначення та речі для туалету і першої потреби, у тому числі ємності з аерозолями медичного призначення й інші речі та речовини, що дозволені для перевезення в обмеженій кількості відповідно до «Технических инструкций по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху» (ІСАО, Doc 9284-AN/905) та у кількості, дозволеній відповідними контрольними органами.

Авіакомпанія має право відмовитися прийняти багаж як зареєстрований, якщо він належним чином не упакований у валізи із замками або інші відповідні контейнери, які забезпечують безпечне транспортування багажу та його обробку з використанням звичайних засобів обробки вантажів.

За будь-який багаж, що перевищує встановлені норми безкоштовного перевезення багажу, здійснюється оплата за відповідним багажним тарифом.

РУЧНА ПОКЛАЖА

Як ручна поклажа приймаються речі, що мають вагу та габарити, встановлені авіакомпанією, які дозволяють безпечно розмістити їх у салоні повітряного судна на багажних полицях або під сидінням крісла. Забороняється розміщення ручної поклажі та дозволених до перевезення речей у всіх проходах салону повітряного судна.

Будь ласка зверніть увагу: Ручна поклажа не повинна містити колючих та ріжучих предметів: ножів, ножиць, голок, спиць та інших гострих і ріжучих предметів. Також забороняється заносити до повітряного судна в ручній поклажі будь-які рідини, суспензії, креми, пасти ємністю більше ніж 100 мл (грамів) в одному флаконі (тюбику). Загальний об’єм зазначених речовин у ручній поклажі, упакованих в тару ємністю до 100 мл (грамів), не повинен перевищувати 1 л (кг) на одного пасажира.

INFORMING OF THE PASSENGER ABOUT LIABILITY LIMIT

Death and bodily injury of passengers. Baggage damage

The airline is responsible for harm, which caused death or bodily injury only if the incident which caused death or injury occurred on board the aircraft or during boarding or disembarkation of the passenger on / off board the aircraft.

The airline is responsible for damage sustained in case of destruction, loss or damage to checked baggage, only if the incident which caused the destruction, loss or damage to baggage, took place on board the aircraft or when the airline was responsible for maintaining the registered luggage, but the airline is not liable for damage to baggage caused by its defect or quality. For unchecked baggage, including personal belongings of passengers, the airline shall be liable if the damage is caused by its fault or the fault of its employees or handling agents. 

If the Airline has acknowledged the loss of checked baggage or if the checked baggage has not arrived within 21 days of the date on which it was due to arrive, the passenger may claim the airline in accordance with the terms of the air transportation contract and the provisions of the Aviation Regulations.

Reimbursement of damage by airline caused by delay in air carriage

The airline is liable for damage caused by delay in the air carriage of passengers and baggage, but the airline is not liable for damage caused by delay if it proves that it and its employees and agents (sales and / or handling) take all possible measures in order to avoid the damage or that it (they) could not take such measures.

The airline ‘s liability for improper transportation is in any case limited to actual damages incurred by passengers.

Exemption from reimbursement

If the airline proves that the damage was caused or contributed by negligence, unlawful act or omission of the person claiming compensation, or the person from whom their rights are derived, the airline shall be fully or partially exempt from liability to the person claiming compensation in the amount, in which such negligence, unlawful act or omission  caused or contributed to its occurrence.

If a claim for compensation in respect of damage which caused death or bodily injury of passenger is claimed by a person other than the passenger, the airline shall also be is completely or partially released from liability in so far as it proves that negligence, other unlawful act or omission of this passenger caused or contributed to its occurrence.

Compensation in case of death or bodily injury of the passenger

The Airline cannot exclude or limit its liability for damage that caused the death or bodily injury of the passenger under the conditions specified in the section “Death and bodily injury of passengers. Baggage damage” of this Contract, amounting to 128 821 SDR for each passenger.

The Airline is not liable for the damage that caused the death or bodily injury of the passenger and the amount of which exceeds the amounts specified in paragraph 1 of this section under the conditions specified in the section “Death and bodily injury of passengers. Baggage damage” of this Contract if the Airline proves that:

- such damage was not caused due to negligence or other unlawful act or omission of the airline or its employees or handling agents; or

- such damage was caused solely by negligence or other unlawful act or omission of a third party.

The airline must immediately, but not later than within 15 days after the identification of the individual entitled to receive compensation, make an advance payment, which must not be less than 16,000 SDR (excluding minor injuries).

Limits of liability for damage caused by delay

The liability of the airline for damage caused by delay in the carriage of passengers of any flights is limited to the amount of 5346 SDR for each passenger.The liability of the airline in the event of destruction, loss, damage or delay in the carriage of registered baggage is limited to 1288 SDR.

The Airline is not liable for any damage caused by a flight delay if it proves that it, its employees and handling agents have taken all necessary measures to avoid damage or that the use of such measures was impossible.

  BAGGAGE

Baggage items weighing no more than 32 kg can be transported as checked baggage. Upon prior agreement with the Airline, baggage places of a larger size and weight may be accepted for carriage. Baggage, which does not meet the specified requirements, must be registered by the passenger for transportation as a cargo.

Norms of free transportation does not apply to:

- passengers goods, regardless of their name, the dimensions of which do not correspond to the sizes given above;

- TV sets, tape recorders, radio receivers weighing more than 10 kg in one place;

- flowers, plant seedlings, food greens, dried plants, branches of trees and shrubs of a total weight exceeding 5 kg;

- correspondence, which is accompanied by state messengers;

- animals (domestic or wild), birds, bees and other live animals, with the exception of the guide dog accompanying the blind.

Things that should not be included in the baggage:

- goods, objects, liquid and other substances that are capable of posing a significant risk to the health of passengers, flight safety or property of the carrier or other passengers during transportation, including explosive, compressed gases, corrosive materials, oxidants, radioactive materials, magnets , flammable materials, poisonous, harmful or irritant substances, as well as any other items and substances as defined in the “Technical Instructions for the Safe Transportation of Dangerous Goods by Air”, ICAO, Doc 9284-AN/905 as prohibited to transport on passenger aircraft:

- fragile, delicate things and things that are beating or perishable, money, keys, jewelry, electronic equipment, photo and video equipment, precious metal and silverware, technical documentation, business documents, securities, valuables, medicines, medical records, passports and other identification documents and samples;

- goods and items the carriage of which is prohibited by applicable laws of any country from, to or through the territory of which the flight will be operated;

- goods which are not suitable for transportation by their nature, weight, size, shape or smell;

 - live animals and birds, except in cases provided for by the Rules for air transportation and passenger and baggage service.

Things which can be carried as checked baggage or as baggage according to the Airline’s prior consent: firearms, ammunition and weapons, including antique firearms and cold weapons, cutting and pricking objects.

The passenger has the right to include his household items, alcoholic beverages, non-radioactive medical items and toilet items and first-aid items in checked baggage, including containers with medical aerosols and other items and substances allowed for transportation in a limited number in accordance with “Technical Instructions for the Safe Transportation of Dangerous Goods by Air “(ICAO, Doc 9284-AN/905) and in the amount permitted by the relevant control bodies.

The Airline has the right to refuse to accept baggage as registered, if not properly packed in suitcases with locks or other appropriate containers, which ensure the safe transportation of baggage and its handling using conventional cargo handling equipment.

For any baggage that exceeds the established rates for free baggage, the payment is made at the appropriate baggage rate.

HAND LUGGAGE

Things that have weight and dimensions established by the Airline, which allow them to be safely placed in the cabin of the aircraft on baggage racks or under the seat of the chair, are accepted as hand luggage. the placement of hand luggage and the things permitted for carriage in all passages of the cabin of the aircraft is prohibited.

Please note: Hand luggage should not contain cutting and pricking objects: knives, scissors, needles, knitting needles and other sharp and cutting items. Also, it is prohibited to carry any liquids, suspension, creams, paste in a capacity of more than 100 ml (grams) in one vial (tube) to the aircraft in hand luggage. The total volume of such substances in hand luggage, packed in containers of up to 100 ml (grams), shall not exceed 1 liters (kg) per passenger.

Контакти цілодобової довідкової служби авіакопанії (представництва) опубліковані на веб-сайті авіакомпанії www.azurair.ua.
Правила авіакомпанії опубліковані на веб-сайті авіакомпанії: www.azurair.ua

Contacts of the airline round the clock customer service (representative) published on the website www.azurair.ua.
Airline’s rules published on the website: www.azurair.ua