Важлива інформація щодо обмежень та скасувань рейсів, пов'язаних з епідеміологічною ситуацією

АВІАЦІЙНА БЕЗПЕКА

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

 • Конвенція про Міжнародну цивільну авіацію, підписана 7 грудня 1944 року в м. Чикаго (США);
 • Конвенція (Токійська) про злочини та інші акти, вчинені на борту повітряних суден, підписана в Токіо 14 вересня 1963 року;
 • Конвенція (Гаазька) про боротьбу з незаконними захопленнями повітряних суден, підписана в Гаазі 16 грудня 1970 року;
 • Конвенція (Монреальська) про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки цивільної авіації, підписана в Монреалі 23 вересня 1971 року;
 • Протокол (Монреальський) про боротьбу з незаконними актами насильства у міжнародних аеропортах цивільної авіації, підписаний 24 лютого 1988 року;
 • Міжнародна Конвенція про боротьбу із захопленням заручників, прийнята у Нью-Йорку 17 грудня 1979 року;
 • Конвенція по боротьбі з незаконними актами по відношенню до міжнародної цивільної авіації (Пекінська конвенція) та Протокол, що доповнює Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Пекінський протокол), підписані в Пекіні 10 вересня 2010 р;
 • Протокол, що змінює Конвенцію про злочини та деякі інші акти, скоєні на борту повітряних суден, підписаний у Монреалі 4 квітня 2014;
 • Керівництво з авіаційної безпеки, ІКАО;
 • Додаток 17 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. «Міжнародні стандарти та рекомендована практика. Безпека. Захист міжнародної цивільної авіації від актів незаконного втручання»;
 • «Політика Європейської конференції цивільної авіації в галузі авіаційної безпеки»;
 • Повітряний кодекс України;
 • Закон України від 21.03.17 № 1965-VIІІ «Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації»;
 • Авіаційні правила України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України», затверджені наказом Державної авіаційної служби України від 15 березня 2019 року № 322.

 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗБРОЇ ТА НАБОЇВ

На теперішній час, Авіакомпанія “Азур Ейр Україна” не приймає до перевезення зброю пасажирів, які прямують рейсами Авіакомпанії.

НЕДИСЦИПЛІНОВАНІ ПАСАЖИРИ

В умовах постійно зростаючої загрози тероризму пріоритетним напрямом діяльності Авіакомпанії «Азур Ейр Україна» є забезпечення безпеки пасажирів на всіх етапах авіаперевезення, починаючи з моменту реєстрації на рейс і закінчуючи одержанням багажу в аеропорті призначення. Особлива увага приділяється забезпеченню безпеки пасажирів в польоті та підтриманню встановленого порядку на борту повітряних суден Авіакомпанії.

Це пов’язано також із тим, що останнім часом у всьому світі спостерігається збільшення кількості інцидентів, що трапляються у зв’язку із протиправною поведінкою окремих пасажирів під час польоту. Нажаль, така негативна тенденція не оминула і цивільну авіацію України.

Деякі пасажири, перебуваючи, як правило, у стані алкогольного сп’яніння, ігнорують встановлені правила поведінки в польоті та скоюють протиправні дії на борту повітряного судна, чим дестабілізують психологічний мікроклімат на борту, суттєво заважають нормальній роботі членів екіпажу, вносять дискомфорт для інших пасажирів, та, у кінцевому рахунку, створюють реальну загрозу безпеці польоту.

Основою політики Авіакомпанії «Азур Ейр Україна» щодо недисциплінованих пасажирів є нетерпимість до осіб, які скоюють правопорушення та неприпустимі дії.

При цьому враховуються положення Токійської конвенції Міжнародної організації цивільної авіації 1963 року, згідно з якими командир повітряного судна для забезпечення безпеки польоту та збереження дисципліни на борту може висадити будь-якого пасажира, який здійснив чи збирається здійснити на борту ПС акт, що створює небезпеку для ПС, людей або їх власності, на території будь-якої держави, де повітряне судно здійснює посадку.

Діючи у рамках міжнародного та національного законодавства, Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» надає членам екіпажів своїх повітряних суден широкий спектр повноважень щодо припинення протиправних дій та підтримання порядку на борту.

У випадку будь-яких агресивних дій з боку пасажира, члени екіпажу мають право використати всі можливості, включаючи заходи фізичного стримування, для врегулювання ситуації та передачі правопорушника представникам правоохоронних органів в аеропорті посадки. При цьому командирам повітряних суден Авіакомпанії «Азур Ейр Україна» для відновлення порядку на борту та забезпечення безпеки пасажирів надано право здійснювати незаплановану посадку у будь-якому найближчому аеропорті.

Не обмежуючись цими методами, Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» розробила та запровадила систему обліку та моніторингу осіб, які скоїли правопорушення на наших рейсах. Згідно з вимогами Повітряного Кодексу України (стаття 91), Авіакомпанія відмовляє в подальших перевезеннях на будь-який строк фізичній особі, яка будучі пасажиром її рейсу, вчинила дії, що становили загрозу безпеці повітряного судна або людей.

Такі особи вносяться до «Списку небажаних пасажирів Авіакомпанії» (або, як його часто називають ЗМІ – «Чорного списку») терміном від 1 до 10 років, враховуючи рівень суспільної небезпеки скоєного правопорушником.

Протягом цього терміну Авіакомпанія «Азур Ейр Україна» відмовляє пасажирам-порушникам у перевезенні своїми рейсами. Враховуючи, що наша Авіакомпанія виконує польоти більш ніж по 10 міжнародним лініям, а на деяких з них є єдиним перевізником, таке покарання часто є навіть більш ефективним, ніж стягнення грошових штрафів або застосування адміністративних санкцій з боку правоохоронних органів.

Крім внесення даних правопорушника до «Списку небажаних пасажирів», Авіакомпанія залишає за собою право у судовому порядку стягнути з правопорушника покриття всіх видатків, що були понесені нею у наслідок протиправних дій.

До Вашої інформації надається перелік протиправних дій, які можуть призвести до внесення даних правопорушника до «Списку небажаних пасажирів» Авіакомпанії:

- неадекватна поведінка, ігнорування вимог забезпечення безпеки польотів;

- відмова виконувати законні вимоги членів екіпажу ПС;

- усні образи та погрози життю і здоров’ю членів екіпажу або інших пасажирів;

- паління на борту ПС;

- вживання спиртних напоїв, якщо їх не було подано екіпажом пасажирської кабіни;

- насильство, психологічний тиск чи пряме залякування, погрози або навмисне заподіяння шкоди життю або здоров’ю, чи майну пасажирів, екіпажу, або Авіакомпанії;

- насильство, погрози або втручання в дії членів екіпажу під час виконання ними службових обов’язків, або дії, які можуть призвести до втрати екіпажом можливості виконувати свої службові обов’язки;

- розповсюдження неправдивої інформації, яке викликало загрозу безпеці ПС;

- сексуальні домагання по відношенню до членів екіпажу ПС або інших пасажирів;

- спроби проникнення в пілотську кабіну ПС;

- несанкціоновані спроби відкриття дверей та аварійних люків ПС;

- будь-яке інше діяння, що створило загрозу безпеці польотів або має ознаки злочину, відповідальність за скоєння якого передбачена кримінальним законодавством України.

На теперішній час фігурантами «Списку небажаних пасажирів» Авіакомпанії є _____ правопорушників.

Законодавством більшості країн світу передбачені покарання за порушення правил авіаційної безпеки/безпеки польотів.

Пасажири-порушники, в залежності від особливостей національного законодавства, можуть бути оштрафовані (штраф від 340 грн. до $250000) та/або піддані судовому переслідуванню (арешт від 15 діб до 20 років).

 

ЗАБОРОНЕНІ ПРЕДМЕТИ ТА РЕЧОВИНИ

Ця інформація надається згідно зі стандартами і рекомендаціями Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО), консультативного комітету з безпеки Міжнародної асоціації авіаційного транспорту (ІАТА), законодавчо-нормативними актами України та органів авіаційної влади держав, до яких виконуються рейси авіакомпанії “Азур Ейр Україна”.

Розділ містить узагальнену інформацію стосовно класифікації та обмежень у перевезенні деяких предметів та речовин.

До предметів і речовин, заборонених для перевезення повітряним транспортом, відноситься зброя, вибухові та легкозаймисті речовини, а також предмети, що виглядають безпечними, але можуть бути застосовані у якості зброї – так звані “предмети подвійного використання”. Ви не маєте права проносити такі предмети через пункт контролю на безпеку без дозволу.

Заборонені предмети та речовини, що були виявлені під час контролю на безпеку, на борт повітряного судна не допускаються. За фактом їх виявлення складаються відповідні документи, а також інформуються правоохоронні органи в аеропорту.

УВАГА: Навіть ненавмисний пронос заборонених предметів через пункт контролю на безпеку є порушенням правил авіаційної безпеки!

З дозволу співробітника авіаційної безпеки або правоохоронного органу Вам може бути дозволено:

- обговорити з персоналом, який проводить реєстрацію на рейс, можливість розміщення забороненого предмету у Вашому багажі, що перевозиться у багажному відсіку;

- залишити такий предмет особам, які Вас проводжають;

- якщо можливо, залишити заборонений предмет у Вашій машині чи надіслати його поштою;

- залишити заборонений предмет на тимчасове зберігання в аеропорту вильоту (якщо це передбачено правилами аеропорту);

- добровільно відмовитись від предмету, залишивши його в пункті контролю на безпеку.

Порядок поводження із забороненими предметами та речовинами, що були вилучені в пасажира, а також процедури щодо їх зберігання або повернення власникові, можуть відрізнятись у залежності від вимог законодавства конкретної держави, якій належить аеропорт.

Перелік, що наведений нижче, містить предмети та речовини, що дозволені до перевезення та такі, що не дозволені до перевезення у Вашій ручній поклажі або багажі.

Звертаємо Вашу УВАГУ: деякі предмети дозволені до перевезення у Вашому багажі, але вони не приймаються до перевезення у ручній поклажі. Також зверніть особливу увагу на графу “Примітки” у нижній частині кожного розділу - в ній міститься важлива інформація щодо обмежень та виключень.

Перелік дозволених та заборонених предметів і речовин не є всеохоплюючим, він оновлюється у разі необхідності. З метою забезпечення безпеки кожного пасажира, співробітник служби авіаційної безпеки може оцінити будь-який предмет, що не включений до переліку заборонених, як заборонений до перевезення. Аналогічно, предмет із числа дозволених може бути розцінений небезпечним і тому не пропущений через пункт контролю на безпеку. Остаточне рішення в кожному окремому випадку приймає уповноважений персонал пункту контролю на безпеку аеропорту вильоту.

УВАГА: перелік застосовується до всіх регулярних та чартерних рейсів Авіакомпанії «Азур Ейр Україна».

В якості інформування надаємо Вам ПЕРЕЛІК небезпечних предметів і речовин, заборонених до перевезення повітряним транспортом, визначений діючими Авіаційними правилами України «Інструкція з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України»:

1. Пасажири та ручна поклажа

Пасажирам не дозволяється в ручній поклажі та особистих речах з міркувань безпеки проносити в зони обмеженого доступу та на борт повітряного судна такі предмети:

пістолети, вогнепальна зброя та інші пристрої, що вистрілюють кульовий заряд,- пристрої, які можуть бути використані для заподіяння серйозних ушкоджень шляхом пострілу кулі, в тому числі:

усі види вогнепальної зброї, включаючи пістолети, револьвери, гвинтівки і рушниці;

іграшкові пістолети, муляжі та імітації стрілецької зброї, які можна сприйняти за справжню зброю;

складові частини стрілецької зброї, за винятком телескопічних прицілів;

пневматичні рушниці стислого повітря та балончики вуглекислого газу, включаючи пістолети, рушниці для стрільби кульками, гвинтівки і пістолети для стрільби кульками;

сигнальні ракетниці та стартові пістолети;

луки, арбалети і стріли;

гарпунні рушниці та рушниці для підводного полювання;

рогатки і пращі;

пристрої шокової дії, а саме:

знаряддя для шокового ураження (пістолети, палиці тощо);

пристрої шокової дії на тварин і пристрої умертвіння тварин;

хімічні речовини, гази і спреї, що виводять з ладу і паралізують (газ Мейс, перцевий спрей, кислотні спреї, спреї, що відлякують тварин, і сльозогінний газ тощо);

загострені предмети чи предмети з гострим наконечником, а саме:

предмети, призначені для рубання (сокири, різаки, тесаки тощо);

льодові сокирки і льодоруби;

леза для гоління;

ножі для різання картону;

ножі з довжиною леза більше 6 см;

ножиці з лезами завдовжки більше 6 см (якщо міряти від центра шарніра);

знаряддя для бойових мистецтв із загостреними кінцями або загостреними крайками;

мечі та шаблі;

робочі інструменти, а саме:

інструменти монтування;

дрилі та свердла, включаючи акумуляторні портативні електричні дрилі;

інструменти з лезами або стержнями завдовжки більше 6 см, які можна використати як зброю (викрутки, стамески тощо);

пили, включаючи акумуляторні портативні електричні пили;

паяльні лампи;

«пістолети» для кріплення і забивання цвяхів;

затуплені інструменти, а саме:

бейсбольні біти і біти для гри в софтбол;

ключки та кийки, а саме різні види поліцейських палиць (тверді, гнучкі та палиці з ліхтарем тощо);

знаряддя для бойових мистецтв;

вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої, а саме:

боєприпаси;

капсули-детонатори;

детонатори і запали;

копії або імітації вибухових пристроїв;

міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення;

піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків;

димові шашки або патрони;

динаміт, порох і пластичні вибухові речовини тощо.

2. Пасажири та зареєстрований багаж

Пасажирам не дозволяється перевозити в зареєстрованому багажі такі предмети:

вибухові речовини та запалювальні речовини і пристрої, а саме:

боєприпаси;

капсули-детонатори;

детонатори і запали;

міни, гранати та інші вибухові пристрої військового призначення;

піротехніка, включаючи піротехнічні вироби для феєрверків;

димові шашки або патрони;

динаміт, порох і пластичні вибухові речовини тощо.

4. Заборонені предмети та речовини у вантажних відправленнях

У вантажних та поштових відправленнях забороняється перевозити змонтовані вибухові та запалювальні пристрої, які не перевозяться відповідно до існуючих правил безпеки.

5. Рідини, аерозолі та гелі

До рідин, аерозолів та гелів (далі - РАГ) відносять пасти, лосьйони, рідкі/тверді суміші та вміст герметизованих посудин, а саме зубну пасту, гель для волосся, напої, супи, сиропи, парфуми, піни для гоління та інші предмети схожої консистенції.

РАГ перевозяться пасажирами в салоні повітряного судна у ЗНВП, який під час польоту має знаходитися всередині закритої ручної поклажі. Загальна кількість ємностей з РАГ на одного пасажира не має перевищувати 1000 мілілітрів / 1000 грамів. Кожна одиниця РАГ не має перевищувати 100 мілілітрів / 100 грамів. Кількість одиниць РАГ на одного пасажира не має перевищувати 10 одиниць.

Кількість ліків, що перевозиться пасажиром, визначається медичною довідкою від лікаря та у розрахунку їх приймання на час подорожі.

6. Небезпечні вантажі

При визначенні допуску до перевезення в ручній поклажі та зареєстрованому багажі пасажирів, а також вантажних та поштових відправленнях слід дотримуватись стандартів та рекомендованої практики додатка 18 IСАО до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію та документа 9284 IСАО «Технічні інструкції з безпечного перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом».

 

Додаткова інформація щодо перевезення рідин, гелів та аерозолів

Всі контейнери з рідинами, гелями або аерозолями повинні бути розміщені пасажиром в ОДИН прозорий, повністю закритий/запечатаний пластиковий пакет. Загальний об’єм рідини не повинен перевищувати 1 літр (1 кварта) . Пасажир повинен надати такий пакет для проведення контролю на безпеку ОКРЕМО від іншої своєї ручної поклажі.

Також, пасажир може мати з собою деякі інші рідини, гелі та аерозолі, а саме:

- дитячі поживні суміші/молоко (включаючи грудне молоко), дитяче харчування/сік в контейнерах – якщо перевозиться немовля чи маленька дитина;

- лікарські препарати (рідини, гелі /або аерозолі);

- рідини (включаючи соки) або гелі для потреб діабетиків чи для інших медичних потреб.

Об’єм контейнерів з цими речовинами може перевищувати 100 мл (3,4 унції), а самі контейнери можна не поміщати у вказаний вище пластиковий пакет. Проте, в такому разі, пасажир повинен заявити в пункті контролю на безпеку про наявність в нього подібних речовин і обґрунтувати необхідність їх перевезення при собі в салоні повітряного судна.

Додаткові обмеження не поширюються на перевезення рідин, гелів та аерозолів в зареєстрованому багажі, який перевозиться окремо від пасажира.

Ви можете купувати рідини (напої, парфумерію) в магазинах аеропорту, які знаходяться після зони контролю на авіаційну безпеку або на борту літака.

Такі товари повинні бути запаковані в спеціальний прозорий пластиковий пакет, який запечатується в магазині і в ньому розміщується чек із вказаною датою продажі та найменувань куплених товарів. Якщо Ви подорожуєте далі через декілька аеропортів, не відкривайте пакет до перевірки в останньому аеропорту вильоту. В разі пошкодження упаковки пакету, куплені товари будуть конфісковані.

Також, необхідно пам’ятати, що вживання спиртних напоїв на борту повітряного судна заборонено. Винятком є напої, запропоновані пасажирам екіпажем.